The Experiment

Är du nästa ofrivilliga försöksperson?
  • Skräckhusbiljett eller Allt-i-Ett Halloween
  • Minst 11 år
  • Säsong: Halloween
  • Område: Lisebergstornet

Bra att veta

Öppnar: Skräckhusen öppnar en timme efter nöjesparken
Åldersgräns: 11 år
Åkkuponger: Skräckhusbiljett eller Allt-i-Ett Halloween
Typ av attraktion: Skräckhus
Tillverkningsår: 2015

VARNING!
The Experiment innehåller obehagliga och våldsamma scener som kan uppfattas som stötande.