För utställare på Lisebergs trädgårdsdagar

Mot bakgrund av den fortsatta situationen med Covid-19 (Corona-virus) är vi tvungna att ställa in Lisebergs trädgårdsdagar 2021.

Lisebergs trädgårdsdagar är en av Sveriges största trädgårdsmarknad utomhus. Med placering mitt i nöjesparken besöks vi av ca 45 000 gäster.

Kontakt & allmänna villkor

Kontakta oss via mail nedan vid frågor.

Som utställare på Lisebergs trädgårdsdagar behöver du godkänna våra allmänna villkor för utställare

Undrar du över något angående Lisebergs trädgårdsdagar så kontakta oss gärna: 
Zeth Westberg, [email protected]

Bra att veta

Försäljning mat & dryck

1. Övergripande inriktning och krav

Liseberg vill erbjuda sina gäster god, näringsriktig, varierad och miljösmart mat och dryck. Vi vill även erbjuda bra alternativ för födoämnesallergiker. Tveksamma eller förbjudna ingredienser, produkter och varumärken utesluter vi helt.

För att åstadkomma allt detta arbetar vi utifrån ett gemensamt ramverk som gäller för all mat och dryck som erbjuds i parken och på våra boendeanläggningar. Delar av ramverket berör även våra externa utställare och våra olika samarbetspartners kring event. Dessa villkor specificeras nedan.

Tillämpliga villkor ska följas.


2. Villkor för försäljning av mat och dryck

2.1. Matsäkerhet
Kontrollsystem och tydliga rutiner för matsäkerhet och livsmedelshantering ska finnas, tillämpas och fungera.

2.2. Allergener
Livsmedelslagstiftningen ska följas. En lista över ingredienser ska finnas tillgänglig vid försäljningsstället. Gästen ska ges möjlighet att själv kontrollera.

2.3. Ren mat dvs. inga eller så få tillsatser som möjligt

  • Ej antibiotika
  • Ej salmonella
  • Nötkött ”Grass feed”(frigående)
  • Svenskt fläskkött (om möjligt)
  • Svensk kyckling

Säkerställ att enbart godkända E-nummer används (gäller framförallt godis)

2.4. Icke produkter dvs. tveksamma varumärken, produkter och ingredienser Se separat bilaga.

2.5. Matsvinn/Matavfall  
Ett aktivt arbete för att minska matsvinn ska tillämpas (t.ex. öka medvetenheten kring matens värde, gör rätt inköp i rätt tid och rätt portionsstorlek).

Eventuellt matavfall ska sorteras ut och omhändertas i enlighet med gällande lokala föreskrifter.

2.6. Tobak  
Rökning är endast tillåten på särskilt anvisade platser.

Ej tillåtna produkter ”Icke produkter”

Icke produkter Beskrivning Ägare Kommentar
Azofärgämnen Azofärgämnen är en grupp färgämnen som alla innehåller en kemisk grupp, som kallas för azo. De är syntetiska, vilket innebär att de framställs kemiskt.  Nio azofärger är godkända för användning i livsmedel. Livsmedelsverket https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillsatser-e-nummer/fargamnen/
Transfetter Kan finnas i frityroljor, tillsatser i råvara, pommes frites. Transfett höjer halten av det onda kolesterolet i blodet och minskar halten av det god. Det ökar i sin tur risken för hjärt- och kärlsjukdom. Livsmedelsverket  
Bisfenol A Kan finnas i plastförpackningar, kvitton, biljetter, konservburkar. Bisfenol A är hormonstörande. Kommun  
Icke certifierad palmolja Endast RSPO certifierad. Kan finnas i livsmedel tex. godis, kex och kosmetika Kommun  
Icke MSC godkänd fisk Certifiering av vild fisk. Finns idag sex enheter inom Liseberg. Kommun  
Icke ASC godkänd fisk Certifiering av odlad fisk. Kommun https://www.msc.org/sv
Rödlistad fisk- och skaldjur
(Eventuella undantag kan göras för redan upphandlade volymer.)
Rött=Låt bli, Gul=Var försiktig, Grönt=Ät gärna  Alla fisk- och skaldjursprodukter som är märkta med MSC, ASC eller KRAV får automatiskt grönt ljus, även om de inte finns med namn i WWF:s fiskguide. WWF http://www.wwf.se/wwfs-arbete/hav-och-fiske/wwfs-fiskguide/1243694-wwfs-fiskguide-nar-du-ska-kopa-miljovanlig-fisk
Energidrycker t.ex. redbull   Liseberg Cider omfattas ej.
Drycker med extremt högt sockerinnehåll t.ex. Mountain dew   Liseberg  
Alkoläsk   Liseberg  
GMO Genteknik är en omdiskuterad teknik. I EU finns några genetiskt modifierade växtsorter som är godkända för användning inom livsmedels-produktion tex. soja, majs, raps och sockerbeta. Liseberg https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/genmodifierad-mat-gmo/