För utställare på Lisebergs trädgårdsdagar

Tack för i år, vi ses 9-12 maj 2019! Vi tar emot intresseanmälan från utställare till Trädgårdsdagarna under hösten.

Lisebergs trädgårdsdagar är en av Sveriges största trädgårdsmarknad utomhus. Med placering mitt i nöjesparken besöks vi av ca 45 000 gäster.

Kontakt & allmänna villkor

Kontakta oss via mail nedan vid frågor.

Som utställare på Lisebergs trädgårdsdagar behöver du godkänna våra allmänna villkor för utställare

Undrar du över något angående Lisebergs trädgårdsdagar så kontakta oss gärna: 
Zeth Pilevång, [email protected]

Bra att veta

Information om kassaförsäljning

Liseberg vill påminna er om att det skett en förändring i Skatteförfarandelagen vid årsskiftet 2013/14 som påverkar vem som är tvungen att använda kassaregister. 

Lagen stadgar att ”Den som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort ska använda kassaregister.” 

Tidigare fanns ett undantag för ”torg- och marknadshandel” som gjorde att man inte behövde använda kassaregister för sådan verksamhet. Detta undantag har nu tagits bort, vilket innebär att ni nu som utgångspunkt skall använda er av kassaregister vid försäljning på Liseberg. För de som endast säljer ”i obetydlig omfattning” finns dock viss möjlighet till undantag enligt lagen. Känner ni er osäkra föreslår vi att ni kontaktar skatteverket.

Detta innebär att ni som utgångspunkt är skyldiga att använda er av kassaregister i samband med er försäljning på Liseberg. Liseberg har inte möjlighet att erbjuda lån av kassaregister. Detta innebär att ni själva förväntas medtaga och använda ett anmält kassaregister. Det kommer att finnas tillgång till eluttag i anslutning till er utställningsplats.

Vid frågor om kassaregister kan ni kontakta Skatteverket via telefon 0771-567 567 eller mail. Läs mer på skatteverket.se.