Helhjärtat och långsiktigt

Varje år tar Liseberg emot en mängd förfrågningar om att stödja olika organisationer, företag, föreningar och enskilda individer. Tyvärr kan vi inte hjälpa alla, även om ändamålen är goda.

De organisationer vi stödjer måste uppfylla särskilda kriterier och vår ambition är att samarbeta med organisationer vars arbete är långsiktigt.

  • Insatsen ska rikta sig mot barn och unga som befinner sig i en ekonomisk, social eller hälsomässigt utsatt situation eller som annars inte har möjlighet att besöka Lisebergsparken av andra skäl.
  • Stöd ska i första hand ges genom andra och endast i undantagsfall direkt till slutmottagaren.
  • Mottagarens verksamhet ska vara lokalt förankrad (Göteborgs Stad) och arbeta förenligt med Lisebergs övergripande värderingar.
  • Mottagarens verksamhet ska vara organiserad av en allmännyttig ideell förening eller stiftelse eller vara en del av den kommunala verksamheten.


Vill du veta mer om Lisebergs stödinsatser eller skicka in en förfrågan?

Samtliga förfrågningar om stöd ska vara skriftliga och mailas tills: [email protected]

För att behandlas inför nästkommande år vill vi ha din ansökan senast den 30 september. Ange information om syfte, aktuell stödmottagare, hur verksamheten är organiserad, lokalisering, kontaktperson och kontaktuppgifter.

Liseberg förbehåller sig rätten att besluta om stödinsats ska medges eller inte. Alla insatser regleras årsvis i avtal.