Liseberg värnar om ett rent Göteborg

För ett rent Göteborg krävs miljömedvetna medborgare. Liseberg stödjer därför förskolornas och skolornas vårstädning och satsningen Vi håller rent.

Det är Park- och naturförvaltningen i Göteborg som inom projektet Trygg, vacker stad arrangerar Vi håller Rent.

Målet är att tidigt skapa goda och hållbara attityder hos barn och unga kring nedskräpning och miljö. Liseberg stödjer projektet genom att skänka entréer och åkpass till de vinnande klasserna, så att de tillsammans kan uppleva en heldag på Liseberg.

Jag vill läsa mer om Vi håller rent.

Liseberg stöder skolornas och förskolornas vårstädning