Skapa minnen tillsammans

Liseberg delar ut entréer och åkpass till göteborgare som av olika anledningar inte har möjlighet att själva bekosta ett besök i parken.

Social resursförvaltning har verksamhet som bl.a. riktar sig till barn och familjer, bostadslösa, personer med funktionsnedsättning och personer i ekonomiskt och socialt svåra omständigheter. Genom samarbetet med Liseberg kan förvaltningen dela ut entréer och åkpass för att möjliggöra en stund av glädje tillsammans i parken. Ett besök som förhoppningsvis ger fina minnen att tänka tillbaka på.