Liseberg stöttar nyanlända barn, ungdomar och barnfamiljer

En lyckad integration är viktigt och därför stöttar Liseberg ensamkommande flyktingbarn, ungdomar och familjer.

Liseberg samarbetar med organisationen Social Resursförvaltning, som bland annat arbetar med att lösa boende för nyanlända i Göteborg. Vi skänker entréer och åkpass som sedan fördelas till de nyanlända.