Skapa minnen tillsammans

Liseberg delar ut entréer och åkpass till Göteborgs mest ekonomiskt utsatta barn – till familjer som lever på långvarigt försörjningsstöd.

Barn och ungdomar i familjer vars ekonomiska tillgångar är begränsade, är en grupp Liseberg vill satsa på. Därför har vi ett samarbete med socialtjänsten inom Göteborgs Stad, dit vi skänker entréer och biljetter. Utdelningen sker via familjens socialsekreterare och ges till hela familjen – möjligheten att göra något roligt tillsammans som en familj, tror vi är värt mer än någonting annat!

Liseberg stödjer de ekonomiskt utsatta