Samarbete för ökad inkludering

Liseberg delar ut entréer och åkpass till ekonomiskt utsatta familjer med långvarigt försörjningsstöd och till Göteborg Stads familjehem.

Utsatta barn, unga och deras familjer är en grupp Liseberg vill satsa på. Därför har vi ett samarbete med Stadsledningskontoret i Göteborgs Stad, dit vi skänker entréer och åkpass. Utdelningen sker sedan via familjernas socialsekreterare eller direkt till familjehemmen. Att få en möjlighet att göra något roligt tillsammans som familj och att få ta del av det staden erbjuder tror vi är värdefullt, både på kort och på lång sikt.

Liseberg stödjer de ekonomiskt utsatta