Vi sökte Sveriges modigaste!

Vi efterfrågade Sveriges modigaste. Över 3000 ansökningar senare har vi nu hittat fem stycken tappra själar som på torsdag kväll kommer att checka in på Spökhotellet Gasten för en skräcknatt de sent kommer att glömma.

  • Cassandra, 19 år (Kungsbacka)
  • Miriam, 18 år (Kungsbacka)
  • Melinda, 27 år (Landskrona)
  • Denis, 32 år (Helsingborg)
  • Fredrik, 25 år (Stockholm)

 

Äntligen är den här!

Filmen från när fem modiga gäster checkade in... en natt på Hotell Gasten.

Tack för det enorma engagemanget som ni har visat för övernattningen på Gasten under de senaste veckorna. Och stort tack till deltagarna Cassandra, Miriam, Denis och Melinda!

Ansökningssvillkor

Du som ansöker ansvarar för att uppgifterna om dig själv och dina vänner är korrekta. Samtliga deltagare måste vara minst 15 år för att delta. Ansökande samtycker till att Liseberg ska få behandla de anmäldas personuppgifter under tävlingens gång. Ansökande samtycker till att Liseberg dokumenterar övernattningen och publicerar detta i egna kanaler (webb, epost och sociala medier).

De utvalda meddelas via telefon och kan eventuellt presenteras med namn samt ort och motivering på denna sida och i Lisebergs sociala medier. Liseberg står för tågresa till Göteborg vid behov. 

Anställda av Liseberg och familjemedlemmar till dessa får ej delta i ansökan. En jury bestående av representanter från Liseberg kommer att utse vinnarna och beslutet kan inte överklagas. Vinsten kan ej bytas mot kontanter, andra varor eller tjänster. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Liseberg förbehåller sig rätten att ändra ansökningssreglerna under ansökningsperioden om det visar sig vara nödvändigt.

Genom att skicka in ansökan godkänner du Lisebergs ansökningsvillkor och samtycker till personuppgiftshanteringen inom Liseberg. Denna aktivitet är på inget sätt sponsrad eller administrerad av Facebook eller Instagram.

 

Med reservation för ändringar.