Lisebergs Jubileumsprojekt

Den 23 februari 2017 sa kommunfullmäktige i Göteborg ja till Lisebergs Jubileumsprojekt där Liseberg, inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021, avser bygga en vattenpark och ett tematiserat upplevelsehotell söder om den befintliga nöjesparken.

Aktuell information: Rivning av den gamla växellådsfabriken

Vattenpark

Vattenparken kommer att vara helårsöppen och kommer att kännetecknas av hög tematisk och upplevelsemässig kvalitet och ha ett brett utbud som tilltalar alla typer av gäster – göteborgare såväl som turister.

 • 17 108 m² yta inomhus
 • 2 800 gäster kan besöka vattenparken samtidigt
 • 8 upplevelsepooler
 • 10 vattenrutschkanor
 • 10 vattenlekplatser
 • 400 sittplatser i restaurangen
 • Det planeras även för relaxområden inne i vattenparken.

Upplevelsehotell

Upplevelsehotellet ska kännas som en naturlig och integrerad del av Lisebergsparken dit alla är välkomna, inte bara hotellgäster. Hotellet ska tematiseras för att bli ett upplevelseboende som saknar motstycke i Sverige idag.

 • 30 660 m² totalyta
 • 453 rum, samtliga med 4-6 bäddar
 • 550 sittplatser i huvudrestaurangen
 • 250 platser i temarestaurangen
 • 150 sittplatser på takbistron
 • 1 350 m² mötes- och eventanläggning
 • En mindre spa-anläggning planeras också.

Tematisering

Det planerade temat för de båda anläggningarna är Ostindiska Kompaniet, som har en stark anknytning till Göteborg och dess historia.

Bra att veta

Aktuell information

17 oktober 2018, Rivning av den gamla växellådsfabriken

Den 17/10 kommer den del av växellådsfabriken närmast Nellickevägen/Sofierogatan att rivas. Rivningen kommer utföras nattetid med start klockan 19:00 den 17/10 och planeras att pågå till 05:00 in på torsdagen.

Det innebär att Sofierogatan kommer vara avspärrad för genomfartstrafik till kl. 05.00 torsdag morgon. Även angränsande del av Nellickevägen berörs. Skyltar och vakter kommer vara utplacerade. Gångtrafik kommer tillåtas utmed trottoaren vid Balder.

Vid frågor kontakta Peter Axelsson, Projektledare Sweco, telefon 0733-93 02 26.

14 september 2018 – Första ”badtaget” – ännu ett steg på vägen mot Lisebergs Jubileumsprojekt 

Idag togs ännu ett steg på vägen mot Lisebergs Jubileumsprojekt när rivningen av den gamla växellådsfabriken inleddes. Istället för ett traditionellt första spadtag fick familjen Wikberg, som korats till Sveriges mest badsugna familj, ta det första ”badtaget” genom en symbolisk vattenballongkastning.

Rivningen av den gamla växellådsfabriken är det första synliga steget på att något är på gång söder om Lisebergsparken. Där växellådsfabriken ligger idag ska det anläggas en ny markparkering som kommer att frigöra Södra parkeringen, det vill säga den mark där Jubileumsprojektet planeras att byggas.

Läs hela pressmeddelandet här.

8 juni 2018 – Nästa steg i Jubileumsprojektet

Liseberg har nu startat arbetet med att förbereda för det nya hotellet med vattenpark, som kommer att byggas där Södra parkeringen ligger idag. Första steget blir att påbörja arbetet med en ny markparkering öster om Mölndalsån. Den gamla växellådsfabriken som står där idag kommer att rivas för att göra plats för den nya markparkeringen. Rivningsentreprenaden startades 1 maj med inventering och demontering av material och utrustning som kan återanvändas. Därefter sker ett saneringsarbete av rivningsmassor. Den fysiska rivningen med stora maskiner kommer att starta efter semestern. Nya rivningsmaskiner kommer att användas och rivning kommer att ske norrifrån och genomföras på ett tillförlitligt och säkert sätt.

Transport av rivningsmassor sker i större utsträckning under september-oktober. Vi kommer att planera så att det sker på bästa möjliga sätt för omgivning, grannar, gäster och medarbetare. Transporterna kommer att ske via Vörtgatan, Mölndalsvägen och vidare till Kallebäcksmotet. Rivningsarbetet är planerat att vara färdigställt i sin helhet vid årsskiftet 2018/2019. Därefter kommer nästa steg att inledas med att iordningställa markparkeringen.

Nästa steg i Jubileumsprojektet är att tillsammans med NCC engagera projektörer som skall projektera Jubileumsprojektet. Detta påbörjas parallellt med rivningsarbetet.

15 maj 2018 – NCC bygger Lisebergs nya vattenpark och hotell

Liseberg har nu valt partner för uppförandet av Jubileumsprojektet. Uppdraget omfattar bland annat en vattenpark, ett upplevelsehotell och parkeringar. Liseberg, genom utvecklingsbolaget Liseberg Skår AB, har budgeterat uppdraget till cirka 2 miljarder SEK. Projektet påbörjas direkt efter sommaren.

Läs hela pressmeddelandet här.

Informationsmöte rörande Lisebergs Jubileumsprojekt

Liseberg bjuder in till ett informationsmöte för våra grannar i syfte att presentera Jubileumsprojektet. Vi avser att redogöra för hur projektet kommer att se ut och hur det kommer att påverka omgivningen under byggnationen.

Var: Lisebergsteatern, ingång via Lisebergs huvudentré.
När: Onsdagen den 2 maj, klockan 18.00. Mötet beräknas vara klart 19.00.
Hur: Ingen anmälan krävs, vi bjuder på enklare förtäring med start 17.30.

18 december 2017 – Information om upphandling

Liseberg har 2017-11-30 valt att avbryta upphandlingen av Entreprenör till Jubileumsprojektet. Orsaken är att inga anbud har kommit in till oss. Vi kommer nu att gå igenom den gjorda upphandlingen för att justera underlaget till att passa den rådande marknaden. Vi ser både över tidplanen för projektet samt avtalsdelen.

Vi räknar med att publicera en ny upphandling i början på februari 2018. Upphandlingen kommer att ske genom så kallat öppet förfarande.

Upphandling av Konsulter till Jubileumsprojektet

Liseberg kommer att tillsammans med utsedd totalentreprenör starta upp projektering av systemhandlingen genom upphandling av konsulter under våren/sommaren 2018. 

25 september 2017 – Information om upphandling

Upphandling av Entreprenör till Jubileumsprojektet

Liseberg har, 2017-09-22, publicerat upphandlingen av entreprenör till Lisebergs Jubileumsprojekt.

 • Upphandlingen finns på Tendsign, www.tendsign.com
 • Namnet på upphandlingen + dnr: Lisebergs Jubileumsprojekt, dnr 17-0651. 

Upphandling av Konsulter till Jubileumsprojektet

Liseberg kommer att tillsammans med utsedd totalentreprenör starta upp projektering av systemhandlingen genom upphandling av konsulter under januari månad 2018. Målet är att ha en färdig systemhandling under Q3 2018. Detaljprojektering kommer att påbörjas under Q4 2018 givet en överenskommen budget och riktpris med entreprenören. Start av produktion planeras till Q2 2019. Tiderna är preliminära och kommer att fastställas tillsammans med utsedd entreprenör.

6 juli 2017 – Information om upphandling av Entreprenör

Upphandling

 • Upphandlingen sker inom LOU och genom så kallad ”öppet förfarande”
 • Upphandlingen avser både vattenparken och hotellet
 • Parkering kommer i senare skede som en separat upphandling
 • Förfrågningsunderlag skickas ut i början på september
 • Minimum 30 dagar att svara på förfrågan

Tidplan

 • September, 2017 förfrågningsunderlag skickas ut
 • Oktober, 2017 utvärdering och intervjuer
 • Januari, 2018 start systemhandlingar
 • Start produktion under 2019