Lisebergs Jubileumsprojekt

I februari 2017 sa kommunfullmäktige i Göteborg ja till Lisebergs expansionsplaner, bestående av ett upplevelsehotell och en vattenpark inomhus i anslutning till nöjesparken. Hotellet som får namnet Liseberg Grand Curiosa Hotel beräknas öppna i anslutning till Lisebergs 100-årsjubileum 2023, och vattenparken strax därefter.

Liseberg Grand Curiosa Hotel

Det nya hotellet kommer att bli Sveriges mest fantasifulla familjehotell, helt olikt allt annat du tidigare upplevt, med barnens upptäckarlust i centrum. Med rutschkana mellan våningarna och en fullt fungerande ponnykarusell från 1923 i restaurangen, kommer Lisebergskänslan att följa gästerna från incheckning, fram till de lägger huvudet på kudden. 

 • 29 900 m² totalyta (bruttoarea)
 • 457 rum, samtliga med minst 5 bäddar
 • Restaurang med 790 sittplatser samt 130 uteplatser
 • Takbistro med 220 sittplatser samt 180 uteplatser
 • Mindre mötesanläggning och gym

Vattenpark

Vattenparken kommer att vara helårsöppen och kommer att kännetecknas av hög tematisk och upplevelsemässig kvalitet och ha ett brett utbud som tilltalar alla typer av gäster – göteborgare såväl som turister.

 • Ca 13 600 m² total yta inomhus, varav bassänghallen är 5560 m²
 • 1750 gäster kan besöka vattenparken samtidigt på sommaren när även häng i vår utedel lockar. Övrig tid på året är kapaciteten 1250 gäster 
 • 10 vattenrutschkanor 
 • Familjeflod och vågpool
 • Vattenlek för olika åldrar
 • Restaurang

Tematisering

Det planerade temat för de båda anläggningarna är inspirerat av Göteborgs historia och det Ostindiska Kompaniet i kombination med Lisebergs eget unika dna.

Bra att veta

Aktuell information

25 september - Nu är byggkranarna på plats

Det har varit full produktion på byggområdet för Liseberg Grand Curiosa Hotel sedan hösten 2019. För er som passerat här ofta har säkert märkt och ibland hört att det händer grejer. Men kanske har det varit svårt att se vad som faktiskt händer på byggområdet. Det blir det nu ändring på. Nu börjar vi bygga på höjden.

För några veckor sedan påbörjade vi monteringen av två stora byggkranar som ska användas till bland annat resning av stommarna. Hotellets byggnad är stjärnformad och består av fem flyglar. Stommarna reser vi i olika etapper och den här veckan började vi arbetet med att resa flygel ett och fyra. Det är flygeln ut mot Mölndalsvägen och den ut mot Nellickevägen/Mölndalsån. 

De två flyglarna kommer att nå full höjd till årsskiftet och hela hotellets stomme ska vara på plats innan sommaren 2021. Nedan  finns ett kort inslag från kranmontaget med NCC:s platschef och Lisebergs projektledare för hotellet. 


14 augusti - sista pålningsetappen börjar på måndag

Pålning
Efter några veckors semesterstängt och lägre takt i produktionen är arbetet med Sveriges mest fantasifulla familjehotell sedan förra veckan åter igång. Pålningsarbetets andra fas avslutades vecka 32 och den tredje och sista fasen inleds vecka 34. Arbetet planeras att vara klart redan samma vecka och därefter går projektet över till en produktion som mer hanterar montage. Självklart fortsätter vi att övervaka och följa upp vårt arbete med ljud- och vibrationsmätare. 

Stomresning
Med start vecka 37 kommer två stora byggkranar att monteras och därefter påbörjas resningen av hotellets stomme. Vår plan är att nå full höjd på huskroppen innan årsskiftet. Entreprenörens arbetstider är fortsatt måndag till fredag, klockan 07 – 19.

Borrning i Mölndalsvägen
Den 18 augusti ska det borras i Mölndalsvägen. Det gör vi för att lokalisera bergsdjup i samband med att den dagvattenledning som ligger i Mölndalsvägen ska få ny placering. Det kommer att vara begränsad framkomlighet under dagen. För mer information kontakta trafikkontoret.  

Har du frågor kring projektet kan du alltid kontakta oss på [email protected] 

 

15 juni - Nu drar pålningsarbetet igång igen

Vi har tidigare informerat om att vi planerar att inleda pålningsarbetets andra fas vecka 32. Vi har nu fått möjlighet att tidigarelägga det arbetet. Det innebär att redan vecka 25 kommer vår entreprenör, NCC, att påbörja borrning av stålpålar. Enligt tidplanen är det arbetet klart vecka 28.

Arbetet med slagning av betongpålar påbörjas torsdag vecka 28 och planen är att vara klara under vecka 32. Produktionen har semesterstängt vecka 29 och 30. Då är det ingen aktivitet på byggområdet och vecka 28 och 31 är det en minskad produktionstakt.

Vi fortsätter att göra så gott vi kan för att minera ljudspridningen och följer upp vårt arbete med ljud- och vibrationsmätare för att inte överstiga Naturvårdsverkets riktvärden. 

Bullerskydd.jpg

En av åtgärderna vi använder oss av för att minska ljudspridningen är Echo Barrier. Det är ett innovativt bullerskyddssystem som absorberar ljud. 

Entreprenörens arbetstider är måndag till torsdag klockan 07 – 19. 

23 april - Nu stängs Geterbergsled snart av

Arbetet med vårt hotell är i full gång. Saneringen av marken som påbörjades i januari är nu klar. Pålningsarbetets första fas avslutades vecka 16. Nästa fas planeras att inledas i vecka 32 och beräknas ta cirka sex veckor. Trots ljudreducerande åtgärder är vi medvetna om att pålningsarbetet påverkat några av våra närmsta grannar. Framförallt i dessa tider med Corona-virus, då vi alla ska försöka hålla oss hemma som mycket som möjligt. Vi fortsätter att göra så gott vi kan för att minimera ljudalstring och följer upp vårt arbete med ljud- och vibrationsmätare för att inte överstiga Naturvårdsverkets riktvärden. Tack för ert tålamod!

Vecka 17 påbörjas arbetet med att borra för stagdrag. Detta förväntas vara klart till vecka 19. I övrigt är det normalt byggnadsarbete som pågår på byggområdet. 

Entreprenörens, NCC, arbetstider är måndag - torsdag, klockan 07.00 - 19.00. 

Har ni frågor rörande störande arbeten, vänligen kontakta Oskar som jobbar med våra omgivningspåverkande arbeten:

Oskar Nyberg, AFRY
Mail: [email protected]
Telefon: 0709-95 23 68

Avstängning

Getebergsled har varit stängd för fordonstrafik sedan vecka 7 och från och med den 29 april klockan 07.00 kommer vägen även att vara stängd för gångtrafikanter. Det innebär att du som brukar ta dig mellan Mölndalsvägen och Nellickevägen via Getebergsled, och vice versa, nu måste gå runt jubileumsprojektets byggområde söderut. Getebergsled kommer att vara avstängd fram till att entrétorget framför hotellet är klart, någon gång under 2022. Då kommer en ny och fin gång- och cykelbana att vara på plats.

På Lisebergs södra parkering pågår just nu arbete med att gräva provgropar inför sanering av marken. Det är en del av projekteringen av Vattenparken och arbetet innebär att parkeringen kommer att vara stängd till den 14 maj. Behöver du parkeringsplats är Lisebergs östra parkering på andra sidan Mölndalsån öppen som vanligt.