Lisebergs Jubileumsprojekt

Den 23 februari 2017 sa kommunfullmäktige i Göteborg ja till Lisebergs Jubileumsprojekt där Liseberg, inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021, avser bygga en vattenpark och ett tematiserat upplevelsehotell söder om den befintliga nöjesparken.

Aktuell information: Informationsmöte i Lisebergsteatern

Vattenpark

Vattenparken kommer att vara helårsöppen och kommer att kännetecknas av hög tematisk och upplevelsemässig kvalitet och ha ett brett utbud som tilltalar alla typer av gäster – göteborgare såväl som turister.

 • 17 108 m² yta inomhus
 • 2 800 gäster kan besöka vattenparken samtidigt
 • 8 upplevelsepooler
 • 10 vattenrutschkanor
 • 10 vattenlekplatser
 • 400 sittplatser i restaurangen
 • Det planeras även för relaxområden inne i vattenparken.

Upplevelsehotell

Upplevelsehotellet ska kännas som en naturlig och integrerad del av Lisebergsparken dit alla är välkomna, inte bara hotellgäster. Hotellet ska tematiseras för att bli ett upplevelseboende som saknar motstycke i Sverige idag.

 • 30 660 m² totalyta
 • 453 rum, samtliga med 4-6 bäddar
 • 550 sittplatser i huvudrestaurangen
 • 250 platser i temarestaurangen
 • 150 sittplatser på takbistron
 • 1 350 m² mötes- och eventanläggning
 • En mindre spa-anläggning planeras också.

Tematisering

Det planerade temat för de båda anläggningarna är Ostindiska Kompaniet, som har en stark anknytning till Göteborg och dess historia.

Bra att veta

Aktuell information

Informationsmöte rörande Lisebergs Jubileumsprojekt

Liseberg bjuder in till ett informationsmöte för våra grannar i syfte att presentera Jubileumsprojektet. Vi avser att redogöra för hur projektet kommer att se ut och hur det kommer att påverka omgivningen under byggnationen.

Var: Lisebergsteatern, ingång via Lisebergs huvudentré.
När: Onsdagen den 2 maj, klockan 18.00. Mötet beräknas vara klart 19.00.
Hur: Ingen anmälan krävs, vi bjuder på enklare förtäring med start 17.30.

18 december 2017 – Information om upphandling

Liseberg har 2017-11-30 valt att avbryta upphandlingen av Entreprenör till Jubileumsprojektet. Orsaken är att inga anbud har kommit in till oss. Vi kommer nu att gå igenom den gjorda upphandlingen för att justera underlaget till att passa den rådande marknaden. Vi ser både över tidplanen för projektet samt avtalsdelen.

Vi räknar med att publicera en ny upphandling i början på februari 2018. Upphandlingen kommer att ske genom så kallat öppet förfarande.

Upphandling av Konsulter till Jubileumsprojektet

Liseberg kommer att tillsammans med utsedd totalentreprenör starta upp projektering av systemhandlingen genom upphandling av konsulter under våren/sommaren 2018. 

25 september 2017 – Information om upphandling

Upphandling av Entreprenör till Jubileumsprojektet

Liseberg har, 2017-09-22, publicerat upphandlingen av entreprenör till Lisebergs Jubileumsprojekt.

 • Upphandlingen finns på Tendsign, www.tendsign.com
 • Namnet på upphandlingen + dnr: Lisebergs Jubileumsprojekt, dnr 17-0651. 

Upphandling av Konsulter till Jubileumsprojektet

Liseberg kommer att tillsammans med utsedd totalentreprenör starta upp projektering av systemhandlingen genom upphandling av konsulter under januari månad 2018. Målet är att ha en färdig systemhandling under Q3 2018. Detaljprojektering kommer att påbörjas under Q4 2018 givet en överenskommen budget och riktpris med entreprenören. Start av produktion planeras till Q2 2019. Tiderna är preliminära och kommer att fastställas tillsammans med utsedd entreprenör.

6 juli 2017 – Information om upphandling av Entreprenör

Upphandling

 • Upphandlingen sker inom LOU och genom så kallad ”öppet förfarande”
 • Upphandlingen avser både vattenparken och hotellet
 • Parkering kommer i senare skede som en separat upphandling
 • Förfrågningsunderlag skickas ut i början på september
 • Minimum 30 dagar att svara på förfrågan

Tidplan

 • September, 2017 förfrågningsunderlag skickas ut
 • Oktober, 2017 utvärdering och intervjuer
 • Januari, 2018 start systemhandlingar
 • Start produktion under 2019