Lisebergs Jubileumsprojekt

I februari 2017 sa kommunfullmäktige i Göteborg ja till Lisebergs expansionsplaner, bestående av ett upplevelsehotell och en vattenpark inomhus i anslutning till nöjesparken. Hotellet som får namnet Liseberg Grand Curiosa Hotel beräknas öppna i anslutning till Lisebergs 100-årsjubileum 2023, och vattenparken strax därefter.

Liseberg Grand Curiosa Hotel

Det nya hotellet kommer att bli Sveriges mest fantasifulla familjehotell, helt olikt allt annat du tidigare upplevt, med barnens upptäckarlust i centrum. Med rutschkana mellan våningarna och en fullt fungerande ponnykarusell från 1923 i restaurangen, kommer Lisebergskänslan att följa gästerna från incheckning, fram till de lägger huvudet på kudden. 

 • 29 900 m² totalyta (bruttoarea)
 • 457 rum, samtliga med minst 5 bäddar
 • Restaurang med 790 sittplatser samt 130 uteplatser
 • Takbistro med 220 sittplatser samt 180 uteplatser
 • Mindre mötesanläggning

Vattenpark

Vattenparken kommer att vara helårsöppen och kommer att kännetecknas av hög tematisk och upplevelsemässig kvalitet och ha ett brett utbud som tilltalar alla typer av gäster – göteborgare såväl som turister.

 • 13400 m² total yta inomhus, varav bassänghallen är 5560 m²
 • 1750 gäster kan besöka vattenparken samtidigt på sommaren när även häng i vår utedel lockar. Övrig tid på året är kapaciteten 1250 gäster 
 • 10 vattenrutschkanor 
 • Familjeflod och vågpool
 • Vattenlek för olika åldrar
 • Restaurang

Tematisering

Det planerade temat för de båda anläggningarna är inspirerat av Göteborgs historia och det Ostindiska Kompaniet i kombination med Lisebergs eget unika dna.

Bra att veta

Aktuell information

15 juni - Nu drar pålningsarbetet igång igen

Vi har tidigare informerat om att vi planerar att inleda pålningsarbetets andra fas vecka 32. Vi har nu fått möjlighet att tidigarelägga det arbetet. Det innebär att redan vecka 25 kommer vår entreprenör, NCC, att påbörja borrning av stålpålar. Enligt tidplanen är det arbetet klart vecka 28.

Arbetet med slagning av betongpålar påbörjas torsdag vecka 28 och planen är att vara klara under vecka 32. Produktionen har semesterstängt vecka 29 och 30. Då är det ingen aktivitet på byggområdet och vecka 28 och 31 är det en minskad produktionstakt.

Vi fortsätter att göra så gott vi kan för att minera ljudspridningen och följer upp vårt arbete med ljud- och vibrationsmätare för att inte överstiga Naturvårdsverkets riktvärden. 

Bullerskydd.jpg

En av åtgärderna vi använder oss av för att minska ljudspridningen är Echo Barrier. Det är ett innovativt bullerskyddssystem som absorberar ljud. 

Entreprenörens arbetstider är måndag till torsdag klockan 07 – 19. 

23 april - Nu stängs Geterbergsled snart av

Arbetet med vårt hotell är i full gång. Saneringen av marken som påbörjades i januari är nu klar. Pålningsarbetets första fas avslutades vecka 16. Nästa fas planeras att inledas i vecka 32 och beräknas ta cirka sex veckor. Trots ljudreducerande åtgärder är vi medvetna om att pålningsarbetet påverkat några av våra närmsta grannar. Framförallt i dessa tider med Corona-virus, då vi alla ska försöka hålla oss hemma som mycket som möjligt. Vi fortsätter att göra så gott vi kan för att minimera ljudalstring och följer upp vårt arbete med ljud- och vibrationsmätare för att inte överstiga Naturvårdsverkets riktvärden. Tack för ert tålamod!

Vecka 17 påbörjas arbetet med att borra för stagdrag. Detta förväntas vara klart till vecka 19. I övrigt är det normalt byggnadsarbete som pågår på byggområdet. 

Entreprenörens, NCC, arbetstider är måndag - torsdag, klockan 07.00 - 19.00. 

Har ni frågor rörande störande arbeten, vänligen kontakta Oskar som jobbar med våra omgivningspåverkande arbeten:

Oskar Nyberg, AFRY
Mail: [email protected]
Telefon: 0709-95 23 68

Avstängning

Getebergsled har varit stängd för fordonstrafik sedan vecka 7 och från och med den 29 april klockan 07.00 kommer vägen även att vara stängd för gångtrafikanter. Det innebär att du som brukar ta dig mellan Mölndalsvägen och Nellickevägen via Getebergsled, och vice versa, nu måste gå runt jubileumsprojektets byggområde söderut. Getebergsled kommer att vara avstängd fram till att entrétorget framför hotellet är klart, någon gång under 2022. Då kommer en ny och fin gång- och cykelbana att vara på plats.

På Lisebergs södra parkering pågår just nu arbete med att gräva provgropar inför sanering av marken. Det är en del av projekteringen av Vattenparken och arbetet innebär att parkeringen kommer att vara stängd till den 14 maj. Behöver du parkeringsplats är Lisebergs östra parkering på andra sidan Mölndalsån öppen som vanligt. 

 
12 februari – Avstängningar och markarbeten för Lisebergs nya hotell

Produktionen av Liseberg Grand Curiosa Hotel är nu igång. Vi vet att det kan komma att påverka och ibland störa omgivningen under tiden vi bygger, men vi planerar att genomföra projektet på bästa möjliga sätt för omgivning och grannar.

I januari påbörjades sanering av marken från tidigare verksamheter och snart startar omläggning av ett flertal ledningar i mark som behöver läggas om.

Avstängningar

För detta och projektets fortsatta framdrift kommer vi från och med vecka 7 att stänga av Getebergsled för allmän fordonstrafik och till slut även för gående. Under byggtiden får vi hänvisa samtliga trafikanter annan väg, där bron vid Vörtgatan ligger närmast. När hotellet står klart kommer det finnas en gång- och cykelbana som förbinder Mölndalsvägen med Nellickevägen igen. Se karta över byggområdet.

Störande arbeten

Vecka 8 startar pålningsarbetet och första fasen beräknas pågå t o m vecka 16. Arbetet sker mellan kl. 07-19, måndag till torsdag.

Vi kommer arbeta med ljudreducerande åtgärder så som ljudmatta runt hammaren på pålningsmaskinen och ljudabsorbenter inom arbetsområdet. Dock är det svårt att förhindra ljudspridning helt då ljud ibland studsar på oväntat sätt. Vi följer upp arbetet med ljud- och vibrationsmätare för att inte överstiga Naturvårdsverkets riktvärden. 

Vi återkommer med ny information inför nästa pålningsfas. Har ni frågor rörande störande arbeten, vänligen kontakta Oskar som jobbar med våra omgivningspåverkande arbeten:

Oskar Nyberg, AFRY
Mail: [email protected]
Telefon: 0709-95 23 68