Lisebergs Jubileumsprojekt

I oktober 2019 startade bygget av Liseberg Grand Curiosa Hotel, den första delen av Lisebergs expansionsplaner med upplevelsehotell och vattenpark. Efter positivt beslut i Lisebergs styrelse kan nu arbetet med Lisebergs vattenpark inledas på riktigt.

Oceana

Vattenparken, som får namnet Oceana, kommer likt hotellet få en helt unik tematisering, inspirerad av Göteborgs historia och det Ostindiska Kompaniet i kombination med Lisebergs eget unika DNA. Det blir en storslagen vattenupplevelse, olik allt annat som finns på marknaden i Skandinavien idag. Med en badyta på nästan 6000 kvm inomhus och 4000 kvm utomhus kommer gästerna att kunna njuta av allt ifrån lugna inomhussandstränder till fartfyllda åk i norra Europas häftigaste vattenattraktioner. 

Oceana planeras stå färdig om drygt tre år, och blir med sina 500 000 årliga gäster ett välbehövligt tillskott för turistnäringen i Göteborg.

 • Ca 13 600 m² total yta inomhus, varav bassänghallen är 5600 m²
 • 1750 gäster kan besöka vattenparken samtidigt på sommaren när även häng i vår utedel lockar. Övrig tid på året är kapaciteten 1250 gäster 
 • 14 vattenattraktioner, varav 4 större
 • Familjeflod och vågpool
 • Vattenlek för olika åldrar
 • Restaurang


Liseberg Grand Curiosa Hotel

Det nya hotellet kommer att bli Sveriges mest fantasifulla familjehotell, helt olikt allt annat du tidigare upplevt, med barnens upptäckarlust i centrum. Med rutschkana från andra våningen rakt ner till lobbyn och en fullt fungerande ponnykarusell från 1923 i restaurangen, kommer Lisebergskänslan att följa gästerna från incheckning, fram till de lägger huvudet på kudden. Hotellet slår upp portarna lagom till Lisebergs 100-års jubileum 2023. 

 • 29 900 m² totalyta (bruttoarea)
 • 457 rum, samtliga med minst 5 bäddar
 • Restaurang med 790 sittplatser samt 130 uteplatser
 • Takbistro med 220 sittplatser samt 180 uteplatser
 • Mindre mötesanläggning och gym

 

Tematisering

Både hotellet och vattenparken kommer att få en helt unik tematisering, inspirerad av Göteborgs historia och det Ostindiska Kompaniet i kombination med Lisebergs eget unika DNA.

Bra att veta

Aktuell information

Entreprenörens arbetstider
Liseberg Grand Curiosa Hotel: måndag till fredag mån - fre klockan 06.30 - 19.00. Just nu förekommer även visst montagearbete på helger. 
Oceana: måndag till torsdag, klockan 07.00 - 19.00, samt fredagar 07.00 - 16.00. Det kan, i vissa fall, förekomma arbete på andra tider. Alla förändringar i arbetstiderna publiceras här. 

27 februari - trafiken från Vörtgatan ut mot Mölndalsvägen påverkas under några dagar

Entreprenören behöver flytta in och utfarter för byggtrafiken till och från Jubileumsprojektets byggområde. Arbetet medför att del av körbanan behövs ta i anspråk under några dagar, med start nu på måndag den 29 februari. Arbetet beräknas ta cirka tre dagar. 

Det kommer inte gå att svänga vänster från Vörtgatan söder ut på Mölndalsvägen. Under dessa tre dagar som arbetet pågår får man istället svänga höger ut på Mölndalsvägen och göra en u-sväng precis innan Liseberg Södras hållplats (i höjd med Lisebergs Södra entré). 

15 februari - Vi sågar i berget vid Södra entrén

Bygget av Liseberg Grand Curiosa Hotel och Oceana gör att vi även behöver anpassa och bygga om Lisebergs Södra entré, för att bättre matcha våra framtida behov. Det görs i etapper under kommande år och för er som ibland passerar området vid Mölndalsvägen har kanske  märkt att första etappen nu har inletts. Vi passar helt enkelt på när parken är stängd, men entrén kommer att vara öppen som vanligt när parken väl öppnar för säsongen. 

Bland annat behöver vi ta bort del av berget. Det börjar vi med idag och med hjälp av en vajersåg sågas berget ner i  bitar, som sedan knackas ner till ännu mindre bitar och forslas bort. Vi jobbar mestadels på dagen, men för att vajern inte ska fastna vid sågningen går maskinen dygnet runt. Men det är inget som märks om du inte går förbi precis vid arbetsområdet på kvällen.  Arbetet med att såga tar ungefär två dagar och hela arbetet förväntas vara klart till vecka 8.

3 februari - Nu spontar vi för vattenparken

Det är en hel del att sanera i marken från tidigare verksamheter innan vi kan börja bygga själva vattenparken. Det har tidigare legat både ett bryggeri och garveri här. Som en del av saneringsarbetet behöver vi vibrera ner spont för att stötta upp marken längs Mölndalsån. Det började vi med i måndags och förhoppningen är att vara klara under vecka 7.  När vi är färdiga med saneringen senare i vår inleds arbetet med att slå ner pålar för vattenparken. 

Avstängningar
Det pågår arbeten i gång- och cykelbanan utmed byggområdet på Mölndalsvägen. Det är dagvattenledningar som måste läggas om och det arbetet beräknas vara klart till den 1 april. Fram tills dess leds gång- och cykeltrafiken om till andra sidan Mölndalsån. 

 
12 november - Nu börjar bygget av vattenparken

Efter positivt beslut i Lisebergs styrelse och ett undertecknat avtal med byggentreprenören NCC kan nu arbetet med Lisebergs vattenpark inledas på riktigt. Vattenparken – som fått namnet Oceana – planeras stå färdig om ca tre år, och blir med sina 500 000 årliga gäster ett välbehövligt tillskott för turistnäringen i Göteborg.

2017 sa kommunfullmäktige i Göteborg ja till Lisebergs expansionsplaner med upplevelsehotell och vattenpark inomhus i anslutning till nöjesparken och i oktober 2019 startade bygget av Liseberg Grand Curiosa Hotel. Nu påbörjas även byggnationen av vattenparken, efter att projektets kalkyler godkänts i Lisebergs styrelse.

Vattenparken, som får namnet Oceana, kommer likt hotellet få en helt unik tematisering, inspirerad av Göteborgs historia och det Ostindiska Kompaniet i kombination med Lisebergs eget unika DNA. Det blir en storslagen vattenupplevelse, olik allt annat som finns på marknaden i Skandinavien idag. Med en badyta på nästan 6000 kvm inomhus och 4000 kvm utomhus kommer gästerna att kunna njuta av allt ifrån lugna inomhussandstränder till fartfyllda åk i norra Europas häftigaste vattenattraktioner. 

Här kan du ta del av pressmeddelandet: >>Nu börjar bygget av Lisebergs vattenpark<<

 

25 september - Nu är byggkranarna på plats

Det har varit full produktion på byggområdet för Liseberg Grand Curiosa Hotel sedan hösten 2019. För er som passerat här ofta har säkert märkt och ibland hört att det händer grejer. Men kanske har det varit svårt att se vad som faktiskt händer på byggområdet. Det blir det nu ändring på. Nu börjar vi bygga på höjden.

För några veckor sedan påbörjade vi monteringen av två stora byggkranar som ska användas till bland annat resning av stommarna. Hotellets byggnad är stjärnformad och består av fem flyglar. Stommarna reser vi i olika etapper och den här veckan började vi arbetet med att resa flygel ett och fyra. Det är flygeln ut mot Mölndalsvägen och den ut mot Nellickevägen/Mölndalsån. 

De två flyglarna kommer att nå full höjd till årsskiftet och hela hotellets stomme ska vara på plats innan sommaren 2021. Nedan  finns ett kort inslag från kranmontaget med NCC:s platschef och Lisebergs projektledare för hotellet. 


14 augusti - sista pålningsetappen börjar på måndag

Pålning
Efter några veckors semesterstängt och lägre takt i produktionen är arbetet med Sveriges mest fantasifulla familjehotell sedan förra veckan åter igång. Pålningsarbetets andra fas avslutades vecka 32 och den tredje och sista fasen inleds vecka 34. Arbetet planeras att vara klart redan samma vecka och därefter går projektet över till en produktion som mer hanterar montage. Självklart fortsätter vi att övervaka och följa upp vårt arbete med ljud- och vibrationsmätare. 

Stomresning
Med start vecka 37 kommer två stora byggkranar att monteras och därefter påbörjas resningen av hotellets stomme. Vår plan är att nå full höjd på huskroppen innan årsskiftet. Entreprenörens arbetstider är fortsatt måndag till fredag, klockan 07 – 19.

Borrning i Mölndalsvägen
Den 18 augusti ska det borras i Mölndalsvägen. Det gör vi för att lokalisera bergsdjup i samband med att den dagvattenledning som ligger i Mölndalsvägen ska få ny placering. Det kommer att vara begränsad framkomlighet under dagen. För mer information kontakta trafikkontoret.  

Har du frågor kring projektet kan du alltid kontakta oss på [email protected] 

 

15 juni - Nu drar pålningsarbetet igång igen

Vi har tidigare informerat om att vi planerar att inleda pålningsarbetets andra fas vecka 32. Vi har nu fått möjlighet att tidigarelägga det arbetet. Det innebär att redan vecka 25 kommer vår entreprenör, NCC, att påbörja borrning av stålpålar. Enligt tidplanen är det arbetet klart vecka 28.

Arbetet med slagning av betongpålar påbörjas torsdag vecka 28 och planen är att vara klara under vecka 32. Produktionen har semesterstängt vecka 29 och 30. Då är det ingen aktivitet på byggområdet och vecka 28 och 31 är det en minskad produktionstakt.

Vi fortsätter att göra så gott vi kan för att minera ljudspridningen och följer upp vårt arbete med ljud- och vibrationsmätare för att inte överstiga Naturvårdsverkets riktvärden. 

Bullerskydd.jpg

En av åtgärderna vi använder oss av för att minska ljudspridningen är Echo Barrier. Det är ett innovativt bullerskyddssystem som absorberar ljud. 

Entreprenörens arbetstider är måndag till torsdag klockan 07 – 19. 

23 april - Nu stängs Geterbergsled snart av

Arbetet med vårt hotell är i full gång. Saneringen av marken som påbörjades i januari är nu klar. Pålningsarbetets första fas avslutades vecka 16. Nästa fas planeras att inledas i vecka 32 och beräknas ta cirka sex veckor. Trots ljudreducerande åtgärder är vi medvetna om att pålningsarbetet påverkat några av våra närmsta grannar. Framförallt i dessa tider med Corona-virus, då vi alla ska försöka hålla oss hemma som mycket som möjligt. Vi fortsätter att göra så gott vi kan för att minimera ljudalstring och följer upp vårt arbete med ljud- och vibrationsmätare för att inte överstiga Naturvårdsverkets riktvärden. Tack för ert tålamod!

Vecka 17 påbörjas arbetet med att borra för stagdrag. Detta förväntas vara klart till vecka 19. I övrigt är det normalt byggnadsarbete som pågår på byggområdet. 

Entreprenörens, NCC, arbetstider är måndag - torsdag, klockan 07.00 - 19.00. 

Har ni frågor rörande störande arbeten, vänligen kontakta Oskar som jobbar med våra omgivningspåverkande arbeten:

Oskar Nyberg, AFRY
Mail: [email protected]
Telefon: 0709-95 23 68

Avstängning

Getebergsled har varit stängd för fordonstrafik sedan vecka 7 och från och med den 29 april klockan 07.00 kommer vägen även att vara stängd för gångtrafikanter. Det innebär att du som brukar ta dig mellan Mölndalsvägen och Nellickevägen via Getebergsled, och vice versa, nu måste gå runt jubileumsprojektets byggområde söderut. Getebergsled kommer att vara avstängd fram till att entrétorget framför hotellet är klart, någon gång under 2022. Då kommer en ny och fin gång- och cykelbana att vara på plats.

På Lisebergs södra parkering pågår just nu arbete med att gräva provgropar inför sanering av marken. Det är en del av projekteringen av Vattenparken och arbetet innebär att parkeringen kommer att vara stängd till den 14 maj. Behöver du parkeringsplats är Lisebergs östra parkering på andra sidan Mölndalsån öppen som vanligt.