Vår vision och kompass

Lisebergs strategiska ramverk innehåller företagets mission, vision, affärsidé, mål och värdeord. Kort sagt allt det som beskriver vad som gör Liseberg till Liseberg.

Mission

Liseberg är Göteborgs hjärta

Vårt arv och ursprung finns i den svenska folkparkstraditionen och i den europeiska lustgårdskulturen. Liksom övriga stadsparker i Norden är Liseberg en spegelbild av sin stad.

I snart hundra år har Liseberg varit göteborgarnas stolthet och stadens mötesplats.

Hit går man för att fira den alltför korta sommaren, men också för att finna ljuset i den alltför mörka vintern.

Vi är en del av Göteborgs historia, dess kultur och dess människor. Tillsammans bildar detta den göteborgska själen och Göteborgs hjärta är Liseberg.

Hos oss träffas människor på riktigt för att ha roligt tillsammans. I ständigt nya generationer.

Vision

Liseberg ska vara den mest älskade mötesplatsen i Göteborg och det mest efterlängtade resmålet i Sverige

Göteborg ska vara Sveriges trevligaste stad att bo, verka och umgås i. Och Liseberg ska vara den roligaste platsen i Göteborg.

Gång på gång ska vi ge alla som besöker oss upplevelser och bestående minnen som vilar på en känslomässig grund av längtan, kärlek och glädje.

Tillsammans ska Liseberg och Göteborg alltid vara det mest attraktiva resmålet i Sverige – som alla längtar till.

Affärsidé

Liseberg skapar upplevelser värda att längta till

Liseberg är Göteborgs nöjespark och Sveriges mest attraktiva resmål med underhållning,attraktioner, restauranger och boende.

Här skapar vi upplevelser som ständigt förnyas med kreativitet och originalitet. Liseberg är till för alla – inkluderande och tryggt.

Med entusiastiska och engagerade medarbetare skapar vi varaktiga relationer med våra gäster, som leder till en solid verksamhet.

Lisebergs lönsamhet balanseras alltid mot vårt historiska arv, vår kulturella roll och betydelsen av Göteborg som resmål.

Vi agerar aldrig kortsiktigt eftersom vi vet att vi har Liseberg till låns av kommande generationer.

Mål

Liseberg målsätter verksamheten utifrån fem perspektiv:

  • Gäster 
  • Medarbetare
  • Hållbarhet
  • Varumärke
  • Ekonomi

Lisebergs mål är att ...
... vara Göteborgs mest älskade mötesplats,generation efter generation
... vara en av Sveriges bästa arbetsplatser
... förvalta Liseberg med långsiktighet
... vara stadens stolthet som stärker Göteborg
... vara ett starkt företag som växer och förnyas

Värdeord

Lisebergs värdeord beskriver vad som ska forma verksamhetens kultur. Samma kultur som är bärande i relationen till kollegor och medarbetare ska bygga relationen till gästerna.

Lisebergs värdeord:

  • Säkerhet
  • Omtanke
  • Kvalitet
  • Glädje
  • Kreativitet