Göteborgs Särskolor – parken för er själva

Sedan ett antal år tillbaka arrangerar Liseberg varje år Särskolans dag. Då har elever och lärare från särskolorna i Göteborgsområdet och kranskommunerna fri åkning.

På grund av köer och andra stressfaktorer kan eleverna ha svårt att besöka parken under ordinarie öppettider. Särskolans dag är därför ett bra sätt att kunna ge eleverna möjligheten att uppleva Liseberg. Parken håller stängt för allmänheten och eleverna har parken för sig själva. För att alla ska orka hålla humöret uppe bjuder vi även på fika!

Jag vill läsa artikeln om Särskolans dag 2013 i Vårt Göteborg. 

Liseberg stödjer särskolorna