Liseberg värnar om ett rent Göteborg

För ett rent Göteborg krävs klimatsmarta medborgare. Liseberg stödjer därför Förskolornas och skolornas vårstädning.

Det är Park- och naturförvaltningen i Göteborg som inom projektet Trygg, vacker stad arrangerar Förskolornas och skolornas vårstädning. Målet är att tidigt skapa goda och hållbara attityder hos barn och unga kring nedskräpning och miljö. Liseberg stödjer projektet genom att skänka entrébiljetter och Åkpass till de vinnande klasserna, så att de tillsammans kan uppleva en heldag på Liseberg.

Jag vill läsa mer om Förskolorna och skolornas vårstädning.

Liseberg stöder skolornas och förskolornas vårstädning