Skapa minnen tillsammans

Liseberg delar ut biljetter och Åkpass till Göteborgs mest ekonomiskt utsatta barn – barn vars familjer lever på långvarigt försörjningsstöd.

Barn och ungdomar i familjer vars ekonomiska tillgångar är begränsade, är en grupp Liseberg vill satsa på. Därför har vi ett samarbete med socialtjänsterna i Göteborgs Stad, dit vi skänker entré och biljetter. Utdelningen sker via familjens socialsekreterare och enligt ett regelverk framtaget av Liseberg och socialnämnderna. Biljetterna ges till hela familjen – möjligheten att göra något roligt tillsammans som en familj, tror vi är värt mer än någonting annat!

"Möjligheten att göra något roligt tillsammans som en familj, tror vi är värt mer än någonting annat."

 

Liseberg stödjer de ekonomiskt utsatta