Utblicken

På platån uppe på Liseberget får du en storslagen vy över nöjesparken – och extra vind i håret när Helix flyger förbi ovanför ditt huvud!