Integritetspolicy AeroSpin-appen

Liseberg behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) och annans namn och bild i enlighet med lag (1978:800) om namn och bild i reklam. I denna Integritetspolicy redogörs närmare för hur Liseberg behandlar de personuppgifter som registrerats av Liseberg AB samt hur Liseberg AB använder annans namn och bild i marknadsföringssammanhang. Personuppgiftsansvarig är Liseberg AB. Kontaktinformation finns under rubriken "Kontaktuppgifter" nedan.

Allmänt

Som personuppgift avses all slags information som kan relateras till en nu levande fysisk person. Även avbildningar av personer, t.ex. fotografier kan utgöra en personuppgift.

När du laddar ner appen AeroSpin kan din telefons id komma att inhämtas. För att kunna använda appen krävs att du registrerar dig med ett valfritt användarnamn och en bild. Genom att du registrerar ett användarnamn och en bild ger du ditt uttryckliga samtycke till att personuppgifterna behandlas i enlighet med Integritetspolicyn. Förutom dina registrerade uppgifter kommer Liseberg att hantera information om ditt spelresultat.

I samband med att du besöker Liseberg och åker attraktionen AeroSpin har du möjlighet att logga ditt åk med ditt registrerade användarnamn och din registrerade bild och publicera ditt åkresultat i appen och på en skärm bredvid attraktionen. Om du väljer att publicera ditt åkresultat på skärmen kommer dina registrerade uppgifter, användarnamn och bild, att visas tillfälligt under cirka 90 sek. På samma skärm kommer även en topplista att visas, detta innebär att om ditt åkresultat placerar sig på topplistan så kommer dina registrerade uppgifter att visas på skärmen till dess att ditt åkresultat inte längre platsar på topplistan. Topplistan kommer även att publiceras i Lisebergs digitala marknadsföringskanaler, så som liseberg.se och Lisebergs facebooksida. Om du efter att ha åkt attraktionen AeroSpin, väljer att publicera de personuppgifter som du lämnade när du registrerade dig för att använda appen samtycker du till att ditt användarnamn och din bild kommer att visas för allmänheten på en skärm bredvid attraktionen AeroSpin samt i Lisebergs digitala marknadsföringskanaler. Då bilden kommer att visas för allmänheten samtycker du i och med ditt val att publicera dina personuppgifter för allmänheten att ditt användarnamn och din bild användas i ett marknadsföringssammanhang.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna 

Personuppgifterna används främst för administration av tjänsterna och för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Behandling av personuppgifterna sker också för att du ska kunna publicera dina uppgifter på skärmen bredvid AeroSpin och i Lisebergs digitala marknadsföringskanaler om så önskas. Då uppgifterna har publicerats på skärmen bredvid AeroSpin kommer Liseberg att behandla uppgifterna för att administrera topplistan över de åkarna med bäst resultat på skärmen och i Lisebergs digitala marknadsföringskanaler. Personuppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål.

Genom att registrera dig för att använda appen får du möjlighet att delta i en tävling, AeroSpin Grand prix. I samband med att du väljer att registrera dig för att delta i tävlingen kommer du behöva uppge ditt telefonnummer. Liseberg kommer bjuda in åkarna med bäst resultat för att delta i tävlingen AeroSpin Grand prix. Personuppgifterna som lämnas i samband med tävlingen kommer användas för att kunna administrera tävlingen och kontakta åkaren.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Liseberg behåller dina personuppgifter under ett års tid, detta krävs för att du ska kunna använda appen obehindrat under denna tid samt för att Liseberg ska kunna fullgöra den administration som krävs för detta. Då uppgifterna raderas efter ett års tid kommer du behöva registrera dig igen för att använda appen.

Information och rättelse

Du som har registrerat dig har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, skriftligen begära att få ta del av vilka personuppgifter som behandlas av Liseberg. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuella felaktiga eller ändrade uppgifter.

Begäran om registerutdrag ska undertecknas av dig och skickas till Liseberg per post alternativt via e-post. Kontaktinformation finns under rubriken "Kontaktuppgifter" nedan.

Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt lämnande samtycke genom att kontakta Liseberg. Kontaktinformation finns under rubriken "Kontaktuppgifter" nedan.

Kontaktuppgifter

Liseberg AB
Box 5053, 402 22 Göteborg
Telefon: 031-400 100
E-post: [email protected]