Hållbarhet

Det här gör Liseberg för att förbättra tillgängligheten för gäster med särskilda behov

Det här gör Liseberg för att förbättra tillgängligheten för gäster med särskilda behov. Liseberg valde under 2022 att se över hanteringen av köföreträde och ledsagning i parken. Inför 2023 kommer Liseberg att fortsätta erbjuda köföreträde samt gratis entré och åkpass för ledsagare som en service i parken för de gäster som kan intyga att de har behov av detta.

Publicerad:

Liseberg valde under 2022 att se över hanteringen av köföreträde och ledsagning i parken. Bakgrunden var att det tidigare systemet inte kunde hanteras på ett hållbart sätt, vare sig ur gästens eller medarbetarens perspektiv. Den nya hanteringen väckte kritik, vilket ledde till att Liseberg inledde dialog med funktionsrättsorganisationer, gäster och samhälle. Detta ledde till att nya egna intyg för köföreträde respektive ledsagning utformades, som skulle intygas av en person med yrkeskompetens kopplat till individens särskilda behov. Den nya tillämpningen har testats under hela förra året och utvärderats. Inför kommande premiär har Liseberg landat i hur dessa frågor och insatser ska hanteras under 2023.

Uppdaterat intyg ger möjlighet till rätt stöd, till rätt person, vid rätt tillfälle

Inför 2023 kommer Liseberg att fortsätta erbjuda köföreträde samt gratis entré och åkpass för ledsagare som en service i parken för de gäster som kan intyga att de har behov av detta. Vår ambition är att alla med behov av stöd ska få det och att intygshanteringen vid ankomst till parken ska vara så enkel som möjligt.

Att vi kräver intyg som påvisar gästens behov har sin bakgrund i flera saker. Våra medarbetare kan inte bedöma gästens funktionsnedsättning eller sjukdom och vilket behov av stöd och hjälp det innebär vid ett besök i parken. Det måste göras av personer med yrkeskompetens. Ett besök på Liseberg ska vara glädjefyllt och enkelt. Genom att ha med sig ett anpassat intyg som styrker behovet behöver gästen och dess medföljande inte heller förklara vad gästen kan och inte kan göra.

Nyheten för 2023 är att köföreträde och ledsagning kräver ett intyg, till skillnad från föregående år, då Liseberg tillhandahöll två separata intyg. När gästen fått intyget påskrivet av behörig person gäller detta för Lisebergsbesök tre år framåt. Intyget ska undertecknas av någon med yrkesmässig kompetens med god kännedom om gästens funktionsnedsättning, sjukdom och behov.

Det kan vara någon av följande yrkeskompetenser:

 • Läkare
 • Sjuksköterska
 • Psykolog
 • Kurator
 • Fysioterapeut
 • Arbetsterapeut
 • Logoped
 • Specialpedagog
 • Elevassistent
 • Lärare i särskola, förskola, skola
 • Representant från gästens assistansbolag

Intyget ger vid ankomst till Liseberg rätt till det stöd gästen behöver - köföreträde, ledsagning eller en kombination av båda.

Intyg som styrktes under 2022 gäller i tre år och behöver inte uppdateras förrän 2025. Intyg som styrks framöver gäller likaså i 3 år från undertecknandet. Intygen kan uppvisas digitalt eller i pappersform.

Vår ambition är alltid att rätt person, ska få rätt stöd, vid rätt tillfälle. Det finns inte en service eller ett stöd som möter alla behov, varje gäst är unik.

Frågan är större än Liseberg

Frågan om att skapa en så tillgänglig park som möjligt har stort fokus i verksamheten. Men det räcker inte att bara Liseberg genomför insatser. Liseberg har tagit initiativ till en dialog med branschorganisationen Svenska Nöjesparksföreningen för att samarbeta och förbättra tillgängligheten i parker i hela landet.

Tillgänglighet i samhället är en angelägen fråga som berör många aktörer och individer. Men frågan är långt större än en fråga bara för Liseberg.

Exempel på ytterligare tillgänglighetsinsatser Liseberg gjort och gör fortsatt är:

 • Liseberg har anställt en tillgänglighetsspecialist med djup och bred kompetens i tillgänglighetsfrågor.
 • Liseberg ser över och förbättrar skyltning kring köföreträde/ledsagning vid attraktionerna.
 • Liseberg har utvecklat ett nytt intyg som styrker behovet. Intyget har en giltighetstid på 3 år.
 • Liseberg har initierat en dialog med övriga nöjesparker kring tillgänglighet/köföreträde/ledsagning genom Sveriges nöjesparksförening.
 • Liseberg har gjort en utredning av frågan kring köföreträde och ledsagning. Dvs hur det kan fungera på Liseberg, hur det fungerar i Sverige och i övriga EU.
 • Liseberg har etablerat en bred rådgivande samverkansgrupp med representanter ur funktionsrättsrörelsen.
 • Liseberg ser över den fysiska tillgängligheten i parken bl.a. genom att anpassa och förbättra gångvägar, toaletter, kontrastmarkeringar mm.
 • Liseberg utvecklar hemsidans innehåll med ny tydligare information och informationsfilmer kring hur ett besök på Liseberg går till. Bland annat ges tips på vad man kan förbereda inför besöket, hur man agerar vid ankomst och vilket stöd man kan förvänta sig och få, väl på plats.
 • Liseberg utbildar personal i funktionshinderfrågor och bemötande.

För vidare läsning om hur Liseberg arbetar med tillgänglighetsfrågor se länken nedan:

https://www.liseberg.se/tillganglighet

För mediarelaterade frågor, vänligen kontakta:

Henrik Ehrlington

Tillgänglighetsspecialist

[email protected]

070-794 78 26

För dig som är journalist

Lisebergs pressrum på Mynewsdesk hittar du allt vårt pressmaterial. Följ oss där så missar du inga nyheter från Liseberg.