Styrelse & ledning

Här hittar du information om Lisebergs styrelse och företagsledning.

Styrelse

Liseberg är ett av Göteborgs Stads kommunala bolag. Därför har Liseberg en politiskt tillsatt styrelse. Styrelsen består av ordinarie ledamöter samt personalrepresentanter.

Ledamöter

 • Kurt Eliasson (S), ordförande
 • Frida Tånghag (V), förste vice ordförande
 • Christer Holmgren (M), andre vice ordförande
 • Jens Wergeland (D)
 • Gunilla Carlsson (S)
 • Dan Oraham (S)
 • Allan Stutzinsky (L)

Suppleanter

 • Marie-Louise Hänel Sandström (M)
 • Siw Wittgren Ahl (S)
 • Claes Theliander (V)

Lekmannarevisorer

 • Ann-Britt Svensson (M)
 • Jens-Henrik Madsen (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

 • Susanne Zetterberg Jensen (M)
 • Jonas Bergsten Paija (S)

Personalrepresentanter ordinarie

 • Bosse Nordlander (Kommunal)

Personalrepresentanter suppleanter

 • Fredrik Nylund  (Kommunal)

Lisebergs ledning

Lisebergs ledning består av en företagsledning och en parkledning.

Företagsledning

 • Andreas Andersen, vd och koncernchef
 • Tina Resch, vice vd
 • Thomas Sjöstrand, vd Lisebergs Jubileumsprojekt
 • Victoria Widborn, funktionschef Inköp & hållbarhet
 • Mats Wittholt, ekonomichef
 • Julia Vasilis, funktionschef People & Culture
 • Robert Arvidsson, funktionschef Kommersiell funktion
 • Kenneth Berndtsson, funktionschef Teknik & säkerhet
 • Lotta Carlsbogård, funktionschef Säsonger & events
 • Lena Nyquist, General Manager Grand Curiosa Hotel
 • Johan Björkman, General Manager Oceana Vattenvärld

Inför planerad frånvaro utser vd Andreas Andersen ställföreträdare för vissa ledande funktioner.