Styrelse & ledning

Här hittar du information om Lisebergs styrelse och företagsledning.

Styrelse

Liseberg är ett av Göteborgs Stads kommunala bolag. Därför har Liseberg en politiskt tillsatt styrelse. Styrelsen består av ordinarie ledamöter samt personalrepresentanter.

Ledamöter

 • Christer Holmgren (M), ordförande
 • Fredrik Jerlov (L), förste vice ordförande
 • Erik Norén (V), andre vice ordförande
 • Gunilla Carlsson (S)
 • Kristina Belfrage (MP)
 • Lars Nilsson (D)
 • Petra Rönnholm (S)

Suppleanter

 • Marie-Louise Hänel Sandström (M)
 • Isak Ekman (S)
 • Ellen Eklund (V)

Lekmannarevisorer

 • Lars-Gunnar Landin (MP)
 • Gun Cederborg (V)

Lekmannarevisorssuppleanter

 • Johan Abrahamsson (FI)
 • Maria Wannerskog (MP)

Personalrepresentanter ordinarie

 • Tural Kokulo (HRF)
 • Anders Ingemarsson (Kommunal)

Personalrepresentanter suppleanter

 • Anastassios Grozos (Unionen)
 • Bosse Nordlander (Kommunal)

Lisebergs ledning

Lisebergs ledning består av en företagsledning och två operativa ledningsgrupper, en för park och en för boende.

Företagsledning

 • Andreas Andersen, vd och koncernchef
 • Tina Resch, vice vd
 • Thomas Sjöstrand, vd AB Liseberg Skår (Lisebergs Jubileumsprojekt)
 • Victoria Widborn, administrativ chef
 • Mats Wittholt, ekonomichef
 • Julia Vasilis, informationschef
 • Robert Arvidsson, marknadschef
 • Kent Kierdorf, försäljningschef
 • Kenneth Berndtsson, teknik- och säkerhetschef
 • Annika Wilén, projektchef
 • Chatri Wihma, personalchef

Inför planerad frånvaro utser vd Andreas Andersen ställföreträdare för vissa ledande funktioner.