Lisebergs hantering av personuppgifter

Lisebergs mål är att alla, vars personuppgifter behandlas av Liseberg, ska känna sig säkra på att deras personliga integritet respekteras och att tillräckliga ansträngningar görs för att skydda de personuppgifter som lämnats till oss.

Liseberg behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, även kallad GDPR. Dataskyddsförordningen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i Dataskyddsförordningen eller annan lag.

1. Inledning

Denna informationstext förklarar hur Liseberg AB (”Liseberg”) hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som

 • Är kund hos oss – när du köper biljetter, besöker oss, bor hos oss eller handlar i våra butiker och restauranger.
 • Är ansluten till ett företagsavtal
 • Har ett Liseberg årspass
 • Har ett inloggningskonto.
 • Besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier, använder våra appar eller ansluter dig till Lisebergs Wi-Fi.
 • Deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar.
 • På annat sätt kommunicerar med oss, t ex via vår kundtjänst och bokning.

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

2. Vad är personuppgifter?

2.1 Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Liseberg är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som vi gör.

2.2 Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, kontaktuppgifter, IP-adress, samt besöks-, boende- och köphistorik.

3. Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför?

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig relevanta upplevelser, tjänster och erbjudanden.

3.1 När du köper biljetter, besöker oss, bor hos oss eller handlar i våra butiker och restauranger

När du köper biljetter, besöker oss, bor hos oss eller handlar i våra butiker och restauranger, hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Ditt namn (och namn på medföljande) och dina kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Ditt personnummer eller födelsenummer, t ex när du köper Lisebergs årspass (Lisebergspasset, Stora Guldpasset, Lilla Guldpasset)
 • Ditt företagsavtalsnummer och/eller Liseberg årspasskod -om du uppger dessa vid bokning/köp.
 • Uppgifter om ditt besök-, boende- och köphistorik, t ex pris och boende.
 • Uppgifter om behov av ledsagning eller rullstolsplats under resan, när sådana uppgifter behövs.
 • Uppgifter om betalning och betalningshistorik.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Identifiera dig som besökare, t ex vid biljettkontroll.
 • Ta betalt för inträdet, boendet, varan i butik, eller restaurangbesöket, inklusive hantera kortbetalningar.
 • För att upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med kortbetalning.
 • Hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra köpevillkor, t ex genom att tillhandahålla den produkt som du har köpt.
 • Meddela dig (via app, SMS, e-post eller liknande elektronisk kommunikation) om förändringar i våra tjänster och produkter exempelvis förändringar i parkens program eller utbud.
 • Marknadsföra våra tjänster och produkter, t ex via e-post, sms och Sociala medier.
 • Segmentering för att marknadsföring ska bli så relevant för dig som möjligt
 • Sammanställa statistik över bokningar via ett företagsavtal i syfte att rapportera till företaget (oftast din arbetsgivare).
 • Ta fram statistik över inköp av besök, boende och varor, i syfte att förbättra våra tjänster.

Om du väljer att betala ett boende med Liseberg privatfaktura, med eller utan delbetalning, hanterar vi också personuppgifter om dig tillsammans med vår betalförmedlingsleverantör. För mer information om hur vi använder personuppgifter vid betalning med faktura, se köpvillkor (https://www.liseberg.se/villkor/kopvillkor).

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller inträdet, boendet och/eller produkten, med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för statistik, analys, segmentering för att marknadsföra relevanta tjänster och produkter, genomföra kundundersökningar, säkerställa betalning och förhindra bedrägerier, samt med stöd i en rättslig skyldighet för hantering av opt-out inställningar, ledsagning och rullstolsplats.

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i 24 månader efter genomfört besök, boende och köp.

3.2 Ersättningsanspråk

När du kontaktar oss med ersättningsanspråk, hanterar vi:

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss, t ex namn (och namn på medföljande) kontaktuppgifter, betalningsinformation, kontouppgifter, ärendehistorik.
 • Ditt personnummer, t ex när du ansöker om försäkringsersättning.
 • Uppgifter om grunden för ditt ersättningsanspråk.
 • Handlingar som du bifogar ditt ärende, t ex kvitton eller läkarintyg.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Hantera och bedöma dina ersättningsanspråk.
 • För att upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med ersättningsanspråk.
 • Ta fram statistik över dina ärenden i syfte att förbättra våra tjänster.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i rättslig skyldighet när vi hanterar ditt ärende om personskada, fullgörande av avtal när vi hanterar övriga reklamationer avseende produkten, samt med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att förbättra våra tjänster samt upptäcka och förhindra bedrägerier.

Lagringstid: För att säkra spårbarhet sparar vi dina personuppgifter i upp till 36 månader efter att ärendet avslutats. Om ersättning har utbetalats i ärendet sparar vi uppgifterna i 7 år i enlighet med bokföringslagen. Personskadeärenden sparas till dess att ärendet är preskriberat och livränteärenden livsvarigt för att vi ska kunna ompröva ärendet.

3.3 När du är ansluten till företagsavtal, har Liseberg årspass eller ett inloggningskonto

När du är ansluta dig till ett företagsavtal, köpa ett Liseberg årspass och/eller skapa ett inloggningskonto i våra digitala kanaler hanterar vi:

 • Uppgifter som du själv eller din arbetsgivare lämnar till oss såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress.
 • Ett kundnummer, användarnamn och lösenord som vi skapar för att identifiera dig i våra system.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Identifiera dig och administrera din kundrelation till Liseberg.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal för att administrera din kundrelation till Liseberg.

I avsnitten nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter samt lagringstid beroende på om du är ansluten till ett företagsavtal, har ett av Lisebergs årspass och/eller har ett inloggningskonto.

3.3.1 Du som är ansluten till ett företagsavtal

När du är ansluten till ett företagsavtal hanterar vi, utöver vad som beskrivs i punkterna 3.1, 3.2 och 3.3 ovan, även:

 • Uppgifter om din anslutning till ett företagsavtal och din behörighet under företagsavtalet.
 • Faktureringsinformation.
 • Uppgifter om din besök-, boende- och köphistorik.

Personuppgifterna hanteras för att:

 • Administrera din anslutning till ett företagsavtal.
 • Administrera betalning, t ex utställande av företagskontofaktura.
 • Underlätta för dig, din arbetsgivare och dess resebyrå vid bokning av dina boenden.
 • Sammanställa statistik över bokningar och boenden i syfte att rapportera till företagskunden (oftast din arbetsgivare).
 • Analysera och gruppera dig med våra övriga kunder baserat på de uppgifter du lämnat till oss (t ex ålder, bostadsort, kön och angivna preferenser) och utifrån hur du använder våra tjänster (besök-, boende- och köphistorik).
 • Kontakta dig med information om såväl generella erbjudanden som personliga och anpassade erbjudanden, kampanjer och förmåner från oss, via t ex e-post och sms.
 • Ta fram statistik och genomföra analyser i syfte för att förbättra våra tjänster, varor och erbjudanden, däribland långsiktig analys för att fånga trender över tid.
 • Säkerställa säkerheten för våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning för vårt och det avtalsanslutna företagets berättigade intressen att administrera och följa upp boendet inom företaget, för att underlätta för dig vid bokning av boenden och uppfylla vårt åtagande i förhållande till det avtalsanslutna företaget att tillhandahålla dig relevanta erbjudanden. Vi hanterar också dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter om dina besök, boenden och köp för att tillhandahålla relevanta erbjudanden, marknadsföra våra tjänster och produkter som riktar sig till företag, göra segmentering, ta fram statistik och för att utveckla, förbättra och säkerställa säkerheten för våra tjänster.

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter så länge du är ansluten till ett företagsavtal, därefter 12 månader efter avslutat avtal. 

3.3.2 Du som har ett av Lisebergs årspass (Lisebergspasset, Stora Guldpasset, Lilla Guldpasset)

När du har ett av Lisebergs årspass hanterar vi, utöver vad som beskrivs i punkterna 3.1, 3.2 och 3.3 ovan, även:

 • Uppgifter om ditt årspass, tex årspasskoder, nivå och giltighetstid.
 • Uppgifter på dig och andra aktiverade årspass i ditt konto, så som foto, namn och födelsedatum.
 • Uppgifter om din besök-, boende- och köphistorik.

Personuppgifterna hanteras för att:

 • Administrera ditt Liseberg årspass, t ex giltighetstid och bokningar.
 • Informera dig om personliga och anpassade erbjudanden, kampanjer och förmåner från oss och våra samarbetspartners, via t ex e-post och sms.
 • Analysera och gruppera dig med våra övriga kunder baserat på de uppgifter du lämnat till oss (t ex ålder, bostadsort, kön och angivna preferenser) och utifrån hur du använder våra tjänster (besöks-, boende- och köphistorik).
 • Ta fram statistik och genomföra analyser i syfte för att förbättra våra tjänster, varor och erbjudanden, däribland långsiktig analys för att fånga trender över tid.
 • Säkerställa säkerheten för våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller tjänsten och med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter om dina boenden och köp för att ta fram statistik och för att utveckla, förbättra och säkerställa säkerheten för våra tjänster.

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter så länge du har ett aktivt årspass, som längst 24 månader efter sista giltighetsdagen.

3.3.3 Du som har inloggningskonto

När du har ett inloggningskonto hanterar vi, utöver vad som beskrivs i punkterna 3.1, 3.2 och 3.3 ovan, även:

 • Uppgifter om ditt inloggningskonto, t ex användarnamn och lösenord.
 • Uppgifter som du själv väljer att spara på din profil, profilbild, namn, epost, mobilnummer, adress och födelsedatum.
 • Uppgifter om din besök-, boende- och köphistorik eller hur du annars använder våra tjänster eller våra digitala kanaler, t ex uppgifter om dina senaste inloggningar.
 • Säkerställa säkerheten för våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren.

Personuppgifterna hanteras för att:

 • Administrera ditt inloggningskonto och underlätta för dig vid framtida besök, köp och boenden.
 • Kontakta dig med information och generella erbjudanden, via t ex e-post, app och sms.
 • Ta fram statistik och genomföra analyser i syfte för att förbättra våra tjänster, varor och erbjudanden, däribland långsiktig analys för att fånga trender över tid.
 • Tillhandahålla, underhålla, testa, förbättra och utveckla de digitala tjänsterna och den tekniska plattform som används för att tillhandahålla dessa.
 • Säkerställa säkerheten för våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller tjänsten och med stöd av intresseavvägning när vi och du har ett berättigat intresse att underlätta bokning av framtida köp och bokningar samt använda dina uppgifter om besök, boenden och köp för att ta fram statistik, marknadsföra relevanta tjänster och produkter och för att utveckla, förbättra och säkerställa säkerheten för våra tjänster.

Lagringstid: Vi sparar dina inloggningsuppgifter till dess att du själv väljer att radera kontot. 

3.4 När du kommunicerar med oss

Du kan välja att kommunicera med Liseberg på många olika sätt, t.ex. via sociala medier, i FAQ-forum, Tyck till funktioner eller i chatt, samtal och mail med vår Kundtjänst och Bokning, Gästservice samt våra receptioner på våra boenden.

När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:

 • Namn och kontaktuppgifter.
 • Information om din synpunkt, fråga eller ärende.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex avhjälpa fel, hantera klagomål och frågor om hittegods.
 • Leverera beställd information, t ex års- och hållbarhetsredovisning.
 • Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida.
 • Analysera samtal i syfte att förbättra vår service.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

3.5 När du deltar i marknadsaktiviteter eller kundundersökningar

I samband med marknadsaktiviteter (föreläsningar, tävlingar, kampanjer etc.) eller i samband med kundundersökningar (enkäter och intervjuer) hanterar vi de uppgifter som du lämnar till oss, inklusive namn och kontaktuppgifter.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Administrera marknadsaktiviteten eller kundundersökningen, inklusive att återkoppla till dig.
 • Informera om och erbjuda dig nya marknadsaktiviteter och kundundersökningar.
 • Ta fram statistik från marknadsaktiviteter och kundundersökningar, i syfte att förbättra våra tjänster.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse vid aktiviteter som ovan med stöd av intresseavvägning. Och med stöd i fullgörande av avtal vid administration av tävlingar. Om vår behandling kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan behandlingen påbörjas.

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i 12 månader efter avslutad marknadsaktivitet och 24 månader efter kundundersökningar.

3.6 När du ansluter dig till Liseberg Wi-Fi eller använder Liseberg hemsida, Lisebergs appar och spelappar

 3.6.1 När du ansluter dig till Liseberg Wi-Fi

När du ansluter till Liseberg Wi-Fi är vi personuppgiftsansvariga för behandlingen som sker för att ansluta dig till Internet, men inte för den fortsatta behandlingen eller för innehållet i din kommunikation via Wi-Fi. När du ansluter dig till Lisebergs Wi-Fi, hanterar vi din IP-adress, MAC-adress, tidsstämplar.

3.6.2 När du använder Lisebergs appar och webbplatser

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Administrera ditt inloggningskonto och underlätta för dig vid framtida besök, köp och boenden.
 • Kontakta dig med information och generella erbjudanden.
 • Ta fram statistik och genomföra analyser i syfte för att förbättra våra tjänster, varor och erbjudanden, däribland långsiktig analys för att fånga trender över tid.
 • Tillhandahålla, underhålla, testa, förbättra och utveckla de digitala tjänsterna och den tekniska plattform som används för att tillhandahålla dessa.
 • Säkerställa säkerheten för våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren.
 • Uppgifter om hur du integrerar med och använder vår webbplats, t ex vid bokning av ett boende.
 • Information om dina besök på våra webbplatser, genom så kallade cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se https://www.liseberg.se/villkor/cookies/.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning) och för att kunna leverera tjänster (webbplatser, Wifi och Lisebergs appar).

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i 12 månad efter avslutad aktivitet.

3.7 Kamerabevakning

På vissa områden inom parken finns fasta kameror uppsatta. Kamerorna spelar in rörlig bild.

När du besöker oss innebär det därför att Liseberg kan komma att behandla dina personuppgifter. En förutsättning att det ska vara personuppgift är att det går att identifiera att det är du på filmen. Liseberg är personuppgiftsansvarig för all behandling av dessa personuppgifter.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Öka tryggheten och säkerheten för gäster och personal.
 • Driftsäkerhet.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning, då vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter i brottsförebyggande syfte, samt säkerställa säkerheten för våra tjänster.

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i krypterat format på skyddade enheter. Allt filmmaterial, som inte lämnas över till polis, raderas kontinuerligt inom en månad.

När vi lämnar ut personuppgifter till polisen och andra myndigheter gör vi det då vi i vissa fall har en rättslig skyldighet att göra så, t ex när polisen har inlett en förundersökning. I vissa fall lämnar vi också ut personuppgifter till polisen med stöd av en intresseavvägning. Det kan t ex vara vid en brottsanmälan eller vid polisens eftersökande av försvunna personer.

3.8 Leverantör

Leverantör är du om din arbetsgivare levererar varor eller tjänster till Liseberg.

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss i den roll du har i det företag eller organisation du arbetar för, t.ex. när du kommunicerar med oss, och vi samlar också in personuppgifter från din arbetsgivare för att hantera avtalsförhållandet eller i samband med anbudsinlämning vid offentlig upphandling.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Hantera avtalsförhållandet.
 • Genomföra en offentlig upphandling.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning, när vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter med hänsyn till ändamålet med behandlingen, d.v.s. hantera avtalsförhållandet eller genomföra en offentlig upphandling.

Lagringstid: Personuppgifter som är hänförliga till hanteringen av avtalsförhållandet bevaras i diariet, i enlighet med arkivlagens bestämmelser. Personuppgifter i bokföringsmaterial sparas för en tid om tio år räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Vid offentlig upphandling sparas personuppgifter hänförliga till ej vinnande anbud 12 månader efter avtalstidens utgång.

3.9 När vi har en skyldighet enligt lag

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet, eller vid begäran från myndighet.

Liseberg är ett kommunalt aktiebolag vilket innebär att bolaget lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som ges in till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifterna anses vara sekretessbelagda och därför inte lämnas ut.

Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

4. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt i kapitel 3.

5. Till vem lämnar vi ut dina uppgifter?

Liseberg säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t ex tillhandahåller IT-tjänster, annonseringstjänster, hanterar kundserviceärenden eller utför betalningsförmedling och kreditupplysningar för Lisebergs räkning.
 • Samarbetspartners inom och utanför Sverige, t ex för att verifiera årspass.
 • Om du bokar eller reser genom företagsavtal kan uppgifter om köp- och resehistorik komma att lämnas ut till företaget vi har ett avtal med (oftast din arbetsgivare).
 • Din bank när du legitimerar dig med Bank-ID, betalar med kort eller med Swish.
 • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.
 • Arrangören av Arrangemanget på Lisebergsteatern och Rondo. Vi delar biljettköparens namn, adress, födelsedatum, mobilnummer och epostadress. Dessa personuppgifter som kan komma att hanteras av Arrangören vid exempelvis marknadsföring, segmentering och analys.

Mottagare som hanterar personuppgifter för Lisebergs räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. Om vi använder leverantörer som hanterar dina personuppgifter för vår räkning utanför EU/EES, vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, i enighet med Dataskyddsförordningen.

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

6. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

7. Om cookies

När du besöker våra webbplatser kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se https://www.liseberg.se/villkor/cookies/.

8. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt Dataskyddsförordningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via formuläret här.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.
 • Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du vill veta mer om Dataskyddsförordningen och dina rättigheter kan du läsa mer om på Integritetsmyndighetens hemsida här Dina rättigheter enligt GDPR | IMY. Liseberg har ett dataskyddsombud (”DSO”) som säkerställer att Liseberg hanterar dina personuppgifter på ett lagenligt, korrekt och transparent sätt. Om du har ett ärende du vill adressera till vår DSO, ta kontakt per e-post eller telefon.

Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud:
Dataskyddsenheten vid Intraservice Göteborgs Stad
E-post: [email protected]
Telefon: 031 – 365 00 00

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Integritetsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

8.1 Hur kan du granska, uppdatera eller radera den data vi samlat in från dig?

Du har rätt att begära tillgång till, ändra eller radera den personliga information vi samlar in från dig. För att begära att få granska, uppdatera eller radera din personliga information, besök: https://www.liseberg.se/om-liseberg/villkor/forfragan-om-personuppgifter/.

9. Hur du motsätter dig elektronisk direktmarknadsföring?

Liseberg kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring med relevant information och erbjudanden, antingen för att du gett ditt samtycke vid prenumeration av nyhetsbrev alternativt bokat eller köpt något från Liseberg. Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring är du välkommen höra av dig för borttagning av dina uppgifter:

 • Anmälan om borttagning för företag görs till [email protected]. Glöm inte att uppge företagsnamn, kontaktuppgifter samt person-/organisationsnummer.
 • Anmälan om borttagning för övriga kunder görs till [email protected]. Glöm inte att uppge namn, kontaktuppgifter samt födelsedatum.
 • Det går också att följa den avregistreringslänk som finns i e-postet/sms:et från Liseberg.

Vid en ny bokning eller nytt köp återregistreras du till att få information och marknadsföring om just den köpa produkten eller tjänsten, med stöd av intresseavvägning. Du kan när som välja att avregistrera dig igen.


10. Kontaktuppgifter

Liseberg AB (org. nr. 556023-6811) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Vill du göra en begäran om dina personuppgifter, använd formuläret här. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, rättelse eller radering, var vänlig och kontakta oss.

Liseberg AB
Att. Dataskyddsansvarig
Box 5053, 402 22 Göteborg
Telefon växel: 031-400 100
E-post: [email protected]

Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud:
Dataskyddsenheten vid Intraservice Göteborgs Stad
E-post: [email protected]
Telefon: 031 – 365 00 00

11. Uppdateringar

Denna informationstext uppdaterades senast 2024-05-27 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms, genom tjänsten, eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.

 

Sidan uppdaterades senast: 2024-05-27.