Ägare och ägardirektiv

Liseberg tillhör göteborgarna. Liseberg är nämligen ett av Göteborgs Stads kommunala bolag. Därför har Liseberg en politiskt tillsatt styrelse och det är kommunfullmäktige som bestämmer principerna för hur bolaget ska styras.

Våra ägare

Liseberg AB är, bortsett från två preferensaktier, helägt dotterbolag till Göteborg & Co Träffpunkt AB som är direkt helägt av Göteborgs Stadshus AB som i sin tur är helägt av Göteborgs Stad. Organisationen presenteras i sin helhet på Göteborg Stadshus ABs webbplats.

Så styrs vi

Det är ägardirektivet som sätter ramarna för vår verksamhet. Lisebergs ägardirektiv finns på Göteborgs Stads webbplats för styrande dokument. Förutom ägardirektivet styrs vår verksamhet även av bolagsordningen och styrdokument från kommunfullmäktige. När det gäller frågor som är av principiell betydelse eller av stor vikt, ska bolaget inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande.