Villkor för försäljning av mat och dryck

(VERSION 2024:1)

1. Övergripande inriktning och krav

Liseberg vill erbjuda sina gäster god, näringsriktig, varierad och miljösmart mat och dryck. Vi vill även erbjuda bra alternativ för födoämnesallergiker. Tveksamma eller förbjudna ingredienser, produkter och varumärken utesluter vi helt. 

För att åstadkomma allt detta arbetar vi utifrån ett gemensamt ramverk som gäller för all mat och dryck som erbjuds i parken och på våra boendeanläggningar. Delar av ramverket berör även våra externa utställare och våra olika samarbetspartners kring event. Dessa villkor specificeras nedan.

Tillämpliga villkor ska följas.

2. Villkor för försäljning av mat och dryck

2.1 Generellt
Som utgångspunkt gäller att externa utställare och olika samarbetspartners kring event ska följa tillämplig lagstiftning. Respektive utställare och samarbetspartner ansvara själv för att identifiera och leva upp till detta. 

2.2 Matsäkerhet
Kontrollsystem och tydliga rutiner för matsäkerhet och livsmedelshantering ska finnas, tillämpas och fungera.

2.3 Allergener 
Livsmedelslagstiftningen ska följas. En lista över ingredienser ska finnas tillgänglig vid försäljningsstället. Gästen ska ges möjlighet att själv kontrollera.

2.4 Ren mat 
D v s inga eller så få tillsatser som möjligt. 

  • Ej antibiotika
  • Ej salmonella
  • Nötkött ”Grass feed” (frigående)
  • Svenskt fläskkött (om möjligt)
  • Svensk kyckling

Säkerställ att enbart godkända E-nummer används (gäller framförallt godis).

2.5 Icke produkter
D v s tveksamma varumärken, produkter och ingredienser. Se bilaga 1.

2.6 Matsvinn och matavfall
Ett aktivt arbete för att minska matsvinn ska tillämpas (t ex öka medvetenheten kring matens värde, gör rätt inköp i rätt tid och rätt portionsstorlek).

Eventuellt matavfall ska sorteras ut och omhändertas i enlighet med gällande lokala föreskrifter.

2.7 Erbjuda flergångsmuggar- och matlådor take away
Från och med 1 januari 2024 gäller att den som på den svenska marknaden tillhandahåller dryck i en  engångsmugg respektive den som tillhandahåller snabbmat i en engångsmatlåda ska erbjuda konsumenten möjlighet att få drycken/maten serverad i en återanvändbar mugg/matlåda. Syftet är att minska nedskräpningen av engångsartiklar samt resursförbrukningen.

Det är upp till varje utställare och samarbetspartner (verksamhetsutövare) att uppfylla lagkraven. Liseberg förutsätter alltid att verksamhetsutövare följer tillämplig lagstiftning, men väljer att informera särskilt om detta under 2024 då det är ett nytt lagkrav och Liseberg är måna om att alla som bedriver verksamhet inom Lisebergs område följer detta.

Mer information om lagkravet finns på Naturvårdsverkets webbplats

2.8 Tobak
Rökning är endast tillåten på särskilt anvisade platser