Köpvillkor

Version 2023.02

1. Allmänt

1.1. Dessa allmänna villkor gäller när du som konsument genomför ett köp via liseberg.se och därtill hörande webbsidor (”Webbplatsen”), köp i entrékassor, kundservice & bokningen eller Gästservice. Ditt köp innebär att avtal ingås mellan dig och Liseberg AB med organisationsnummer 556023-6811 (”Liseberg”). 

1.2 För att kunna göra ett köp på Webbplatsen måste du acceptera dessa allmänna villkor. Genom att acceptera dessa allmänna villkor förbinder du dig att följa dem i sin helhet.

1.3. För att göra ett köp på Webbplatsen måste du ha fyllt 18 år. Liseberg accepterar inte kreditköp av personer under 18 år. Liseberg förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra ditt köp (vid exempelvis felaktiga personuppgifter eller betalningsanmärkningar).

1.4. Liseberg reserverar sig för eventuella skrivfel på Webbplatsen.

2. Lisebergs kontaktuppgifter m.m.

Bolagets namn: Liseberg AB
Organisationsnummer: 556023-6811
Telefonnummer (växel): 031 – 400 100
E-postadress: [email protected]

Postadress: Liseberg AB 
Box 5053 
402 22 Göteborg

3. Bindande avtal vid köp på Webbplatsen

3.1. Vid köp på Webbplatsen är ett bindande avtal om köp ingånget först när Liseberg skickar dig en bokningsbekräftelse per e-post. Spara denna bokningsbekräftelse för eventuella kontakter med Liseberg avseende ditt köp.

4. Kunduppgifter

4.1. När du genomför ett köp kommer du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du ansvarar för att de uppgifter som du fyller i är korrekta och fullständiga.

5. Priser och betalning

5.1. Vid köp via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Pris anges i svenska kronor och inklusive moms. Utöver det totala pris som anges i ”kassan” tillkommer inga ytterligare kostnader för dig.

5.2. Tillsammans med Klarna Bank AB (“Klarna”), erbjuder Liseberg olika betalningsalternativ vid köp via Webbplatsen där betalningen görs direkt till Klarna.

5.3. Endast de betalningsmetoder som går att välja i ”kassan” accepteras av Liseberg.

Du hittar mer information om Klarna här och vilka betalningsalternativ som erbjuds. Du kan läsa Klarnas användarvillkor här. För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och bokningsuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och Klarnas sekretesspolicy.

6. Parkprodukter

6.1. En Parkprodukt är det värdebevis du kan köpa att använda i Lisebergsparken. Entrébiljett, Åkpass, 5-kampshäfte och årspassen (Lisebergspasset, Stora Guldpasset och Lilla Guldpasset) är alla exempel på Parkprodukter. 

6.2. Parkprodukter är endast giltiga enligt de förutsättningar som anges i beskrivningen av varje specifik produkt. Observera att Parkprodukter, med undantag för årspassen, är giltiga en viss säsong under pågående år, och att Liseberg inte återbetalar köpta Parkprodukter för att de inte hämtats ut eller nyttjats under den aktuella säsongen som framgår av beskrivningen av varje specifik produkt.

 

6.3. För parkprodukter (med undantag för årspass, se punkt  6.4.) gäller fri avbokning med full återbetalning senast kl 10 dagen före besöket. Därefter ingen återbetalning. Se din bokningsbekräftelse för vidare information om avbokning

6.4. Lisebergspasset, Stora Guldpasset och Lilla Guldpasset gäller under Lisebergsparkens alla ordinarie öppetdagar, i upp till 12 månader från valfritt aktiveringsdatum. Dessa pass är digitala och kan endast köpas via inloggat läge i Lisebergsappen. I Lisebergspasset ingår fri entré och i Guldpassen fri entré samt ett (1) Åkpass per öppetdag. Köpt passkod är giltig i systemet som längst 15 mån från inköpsdatum. Efter sista giltighetsdagen är koden förbrukad och kan inte aktiveras.

Uppgradering från Lisebergspasset till Guldpasset eller Lilla till Stora Guldpasset är möjligt, mot en betalning av mellanskillnaden, befintlig giltighetstid behålls från tidigare pass.

Återköp av Lisebergspasset och Guldpassen för privat bruk är endast möjligt så länge passkoden inte är aktiverad och senast 3 månader från inköpsdatum (bokningsbekräftelse behöver visas). Liseberg ersätter inte passkoder som är oaktiverade om e-post med köpta passkoder eller inloggningsuppgifter till gästkontot har raderats. Företag som köper Lisebergspasset kan endast returnera samtliga pass, senaste tre månader efter inköpsdatum och av den som tecknat avtalet, (delåterköp är ej möjligt).

Lisebergspasset Senior går endast att köpa från och med det året man blir 65 år eller äldre. I passet ingår fri entré under parkens alla öppetdagen tom 31 december samma år som köpet gjordes. Personen som ska nyttja Lisebergspasset Senior måste själv köpa och aktivera det på plats i parken. Legitimation måste uppvisas. Uppgradering till annat typ av årspass är inte möjligt. Återköp är endast möjligt om passet inte nyttjats.

6.4.1. Lisebergspasset, Lisebergspasset Senior, Lilla Guldpasset och Stora Guldpasset är personliga och kan inte överlåtas från en person till en annan. Vid missbruk förbehåller Liseberg sig rätten att spärra passet för framtida besök.

6.4.2. Liseberg förbehåller sig rätten att avbryta den i punkt 6.4 ovan angivna giltighetstiden för Lisebergspasset, Lisebergspasset Senior, Lilla Guldpasset och Stora Guldpasset i förtid. I en sådan situation meddelar Liseberg kunden/gästen minst en (1) månad i förväg via e-post och återbetalar för outnyttjad giltighetstid.

6.5. Efter att du genomfört ditt köp av en Parkprodukt får du en bokningsbekräftelse via epost och/eller sms som innehåller en PDF-fil. Du kan också hitta dina bokningar och biljetter under ”Bokningar” i inloggat läge i Lisebergs gästkonto. Dina Parkprodukter (ej årspass) hämtas ut i någon av Lisebergsparkens entrékassor eller förköpsautomater mot uppvisande av bokningsbekräftelsen. Liseberg förbehåller sig rätten att begära att du uppvisar giltig legitimation för att lämna ut Parkprodukterna.

6.6. Om du tappat bort din utskrivna PDF eller raderat ditt SMS kan köpta Parkprodukter hämtas ut på Gästservice vid Lisebergsparkens huvudentré mot uppgift om bokningsnummer och din, vid köptillfället, angivna e-postadress.

 6.7. Du förbinder dig, i och med köpet, att följa Lisebergs vid var tid gällande ordningsregler i Lisebergsparken samt att följa Lisebergs personals anvisningar. Gästernas säkerhet är alltid Lisebergs högsta prioritet. Det är därför viktigt att följa Lisebergs personals uppmaningar och Lisebergs regler för säkerhet, trivsel och ordning. Du hittar dem här.

 6.8. Om du brister i att följa Lisebergs ordningsregler i Lisebergsparken och/eller följa Lisebergs personals anvisningar får Liseberg vägra fullgöra sin del av avtalet. Detta innebär att du får lämna Lisebergsparken och att dina Parkprodukter är förbrukade. Ingen ersättning utgår till dig för minskat värde av tjänsten.

För allas säkerhet kan personal på Liseberg komma att genomsöka din medhavda väska under förutsättning att du lämnar samtyckte till detta. För det fall du det fall du inte lämnar samtycke till att personal får genomsöka din väska kan detta leda till att du nekas tillträde till Lisebergsparken. Om du nekas tillträde till Lisebergsparken för att du inte samtyckt till att din väska genomsöks kan Liseberg göra ett återköp av dina parkprodukter under förutsättning att de inte redan nyttjats av dig.

 6.9. Liseberg garanterar att den tjänst som är kopplad till köpt Parkprodukt fullgörs enligt produktens beskrivning. Liseberg lämnar inga garantier avseende köer eller attraktioners och spels drift, eftersom dessa i stor utsträckning ligger utanför Lisebergs kontroll. De Parkprodukter som ger dig rätt att åka i Lisebergs attraktioner, omfattas av de restriktioner som framgår av Lisebergs längdgränser och vid var tid gällande säkerhetsregler.

 6.10. Parkprodukter får endast köpas för personligt bruk. Det innebär att du inte får sälja Parkprodukter vidare eller erbjuda Parkprodukter i tävlingar, eller liknande utan skriftligt medgivande från Liseberg. Åkpassen får inte heller överlåtas eller avlägsnas från armen under besöket. Liseberg förbehåller sig rätten att beslagta och makulera Parkprodukten vid återförsäljning, försök till återförsäljning eller missbruk.

7. Lisebergs stugor och camping

7.1. Lisebergs campinganläggningar (”Campinganläggningarna”) utgörs av Lisebergsbyn och Lisebergs camping Askim Strand. 

 7.2. Campinganläggningarna tillämpar en åldersgräns på 18 år, vilket innebär att personer under 18 år endast är välkomna att bo på Campinganläggningarna i vuxens sällskap.

 7.3. Betalning av logi på Campinganläggningarna sker vid köptillfället. Bokningsavgift samt avbeställningsskydd ingår när du köper logi på Webbplatsen. 

 7.4. Parkprodukter som köps i samband med köp av logi på Campinganläggningarna hämtas ut på respektive anläggning. 

 7.5. Campinganläggningarna erbjuder vissa boenden där husdjur är välkomna för 300 kr per vistelse. Gäller i mån av plats. Det är viktigt att du meddelar Liseberg att du kommer med husdjur när du bokar eftersom Campinganläggningarna endast har ett begränsat antal rum där husdjur tillåts. 

 7.6. Avbokar du senast fyra dagar före ankomst återbetalar Liseberg hela det betalda beloppet. Vid avbokning senare än fyra dagar före ankomst sker ingen återbetalning.

 7.7. Om du inte kan utnyttja din köpta logi på grund av någon av nedanstående punkter återbetalar Liseberg köpets totala pris trots att avbokning sker senare än tre dagar före ankomst:

  • Du eller någon av dina medresenärer drabbas av allvarlig sjukdom, allvarligt olycksfall eller dödsfall.
  • En nära släkting till dig eller någon av dina medresenärer drabbas av allvarlig sjukdom, allvarligt olycksfall eller dödsfall.
  • Det inträffar någonting allvarligt utanför din kontroll, som du inte kunde förutse vid köptillfället, som medför att det är orimligt att begära att du ska stå fast vid ditt köp t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Liseberg har rätt att kräva intyg som styrker ovanstående händelser innan återbetalning.

 7.8. Vid återbetalning kommer Liseberg att betala tillbaka det du betalat till Liseberg. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål dock senast 14 dagar från och med den dag då det fastställts att du har rätt till återbetalning. Om du inte tillhandahåller kontouppgifter skickas en utbetalning som löses ut via bank (bankavgift kan förekomma.)

7.9. Avresestädning ingår alltid åt våra gäster. Vid boende i stuga eller vandrarhemsrum ska alla gäster dra av sängkläder, diskar och sorterar sina sopor. Vid behov finns städmaterial i närliggande förråd. Liseberg kan komma att debitera en avgift om stugan lämnas i misskött skick.

7.10. Våra stugor och rum är rökfria. Otillåten rökning på rummet debiteras med en avgift. 

7.11. Du förbinder dig, i och med köpet av logi, att följa Lisebergs vid var tid gällande ordningsregler på Campinganläggningarna samt att följa Lisebergs personals anvisningar.

7.12. Om du, eller någon i ditt sällskap, bryter mot respektive Campinganläggnings ordningsregler eller Lisebergs personals anvisningar har Liseberg rätt att omedelbart avvisa dig och ditt sällskap från Campingläggningen. Du förlorar då din rätt att nyttja köpt logi eller återfå vad du betalat.

 7.13. Om du, eller någon i ditt sällskap, förstör någonting i ditt boende eller på aktuell Campingläggning, kommer kostnaden för detta att faktureras dig.

8. Evenemangsbiljetter

8.1. Liseberg anordnar löpande evenemang i sina evenemangslokaler Rondo, Lisebergsteatern samt på Stora Scenen, Lilla Scenen/Polketten inne i Lisebergsparken (”Evenemang”). Detta kapitel 9 gäller endast vid köp av biljetter till sådana Evenemang (”Evenemangsbiljetter”). Dessa villkor gäller oavsett om du köpt Evenemangsbiljetter via Webbplatsen, via ombud eller ett fysiskt köp.

8.2. Evenemangsbiljetter är personliga och är endast giltiga för de personer vars namn angivits vid köpet och som framgår av respektive Evenemangsbiljett. Evenemangsbiljetter är därför endast giltiga i kombination med giltig legitimation.

8.3. Om Evenemanget ställs in på grund av sjukdom eller annan omständighet utanför Lisebergs kontroll ska Liseberg erbjuda dig nya Evenemangsbiljetter till ett annat datum. För det fall Liseberg inte kan erbjuda nya Evenemangsbiljetter, ska Liseberg återbetala hela det belopp du betalat till Liseberg för dina Evenemangsbiljetter.

8.4. Evenemangsbiljetter får inte säljas vidare eller erbjudas i tävlingar, eller liknande utan skriftligt medgivande från Liseberg. Liseberg förbehåller sig rätten att beslagta och makulera Evenemangsbiljetter vid återförsäljning eller försök till återförsäljning. 

8.5. Du förbinder dig, i och med köpet av Evenemangsbiljett till Evenemang, att följa Lisebergs vid var tid gällande ordningsregler samt att följa Lisebergs personals anvisningar. Du är medveten om att gästernas säkerhet alltid är Lisebergs högsta prioritet. Det är inte tillåtet att ta med alkoholhaltiga drycker till Evenemanget eller uppträda märkbart berusad.

8.6. Om du, eller någon i ditt sällskap, bryter mot Lisebergs ordningsregler eller Lisebergs personals anvisningar har Liseberg rätt att omedelbart avvisa dig och ditt sällskap från Evenemanget. Ni förlorar då er rätt att se Evenemanget eller återfå vad ni betalat.

9. Ångerrätt vid köp på distans

9.1. Vid distansköp har konsument enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att frånträda ett köp inom 14 dagar utan att ange något skäl.  Denna ångerrätt omfattar inte köp av logi, evenemangsbiljetter eller köp där näringsidkare ska tillhanda hålla en tjänst en bestämd dag eller under en bestämd period (se 2 kap 11 § 12). De produkter och tjänster som Liseberg tillhandahåller är sådana produkter och tjänster som är undantagna denna ångerrätt. Du som konsument har därför inte rätt, att vid köp på Liseberg.se, ångra ditt köp av Parkprodukt, logi eller Evenemangsbiljett.

9.2 Du har däremot rätt att under vissa omständigheter avboka din bokning av Parkprodukt och bokning av logi, se vidare punkt 6.3. och 6.4. för avbokning av Parkprodukt och punkt 7.6 och 8.6 för avbokning av logi. Liseberg godtar inte avbokning av eller återköp av Evenemangsbiljett (för regler om Evenemangsbiljetter se punkt 10). 

10. Reklamation

10.1. Om du upplever att det du handlat av Liseberg inte uppfyller dina förväntningar rekommenderas du i första hand att kontakta Lisebergsparkens Gästservice. Gästservice nås enklast via den e-postadress som framgår av kapitel 2 ovan. Vid reklamation som rör logi på någon av Campinganläggningarna eller Hotellet rekommenderas du i första hand att kontakta receptionen på den aktuella anläggningen eller Hotellet.

10.2. Reklamation ska alltid framföras inom två månader från det att du upptäckte, eller borde upptäckt, att det du handlat av Liseberg inte motsvarar dina förväntningar. Reklamation som avser logi på någon av Campinganläggningarna eller Hotellet ska alltid framföras så snart som möjligt efter att bristen upptäckts, så att Liseberg får chansen att rätta till bristen. Om reklamation inte sker i rätt tid förlorar du din reklamationsrätt.

10.3. Om du inte upplever att Liseberg tillmötesgår dina eventuella krav har du rätt att anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden. Allmänna reklamationsnämnden genomför opartiska prövningar av tvister mellan konsumenter och företag. Information om hur du anmäler ett ärende till Allmänna reklamationsnämnden finns på www.arn.se

11. Befrielsegrunder

11.1. Varken Liseberg eller du ansvarar för brister i fullgörandet av avtalet, om detta beror på en befrielsegrund som meddelas till motparten utan dröjsmål. En befrielsegrund är en allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, ändrad myndighetsbestämmelse, terroristattack, pandemi, tekniska problem eller liknande omständighet som avsevärt försvårar partens fullgörande av avtalet och som parten inte rimligen kunde förutse eller övervinna. Även när en underleverantör till Liseberg drabbas av en sådan omständighet utgör detta befrielsegrund för Liseberg. En befrielsegrund befriar åberopande part från skadestånd och andra påföljder.

12. Ogiltighet

12.1. Om domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i Villkoren är ogiltig eller icke verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter.

13. Kommersiell fotografering

13.1. Fotografering och videoupptagning i kommersiellt syfte i Lisebergsparken eller på boendeanläggningar är endast tillåten efter godkännande från Liseberg. Vid önskemål om sådant godkännande är du välkommen att läsa mer på vår sida för press och media. Liseberg kan komma att kräva ersättning för kommersiell fotografering eller videoupptagning som sker utan sådant godkännande.

13.2 I vissa attraktioner kan fotografering förekomma. Fotograferingen utförs av Liseberg och bilderna raderas efter 7 dagar. Om du i anslutning till åkturen väljer att köpa bilden sparar Liseberg bilden i ett år.