Köpvillkor

Version 2024.01

1. Allmänt

1.1. Dessa köpvillkor gäller vid köp via liseberg.se och därtill hörande webbsidor (”Webbplatsen”), köp i Lisebergs entré- och biljettkassor eller biljettautomater, köp genom Kundservice & Bokning, köp på Gästservice eller ett köp på något av Lisebergs boenden. Ditt köp innebär att avtal ingås mellan dig och Liseberg AB med organisationsnummer 556023-6811 (”Liseberg”). 

1.2 När du genomför ett köp vare sig det är på Webbplatsen eller på annat i punkt 1.1 angivet vis accepterar du dessa köpvillkor. Genom att acceptera dessa köpvillkor förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet. På samma vis förbinder dig att följa dessa köpvillkor i sin helhet när du gör ett köp i Lisebergs entré- och biljettkassor eller biljettautomater, köp genom Kundservice & Bokningen, köp på Gästservice eller ett köp på något av Lisebergs boenden.

1.3. Du förbinder dig även, i och med köpet, att följa Lisebergs vid var tid gällande ordningsregler och att följa Lisebergs personals anvisningar. Gästernas säkerhet är alltid Lisebergs högsta prioritet. Det är därför viktigt att följa Lisebergs personals uppmaningar och Lisebergs regler för säkerhet, trivsel och ordning.

1.4. I samband med att du genomför ett köp kan det medföra att du blir behöver uppge vissa personuppgifter och Liseberg kan behöva behandla dina personuppgifter. Liseberg behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, även kallad GDPR. Dataskyddsförordningen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Mer information om hur Liseberg behandlar dina personuppgifter finns här.

2. Lisebergs kontaktuppgifter m.m.

Bolagets namn: Liseberg AB
Organisationsnummer: 556023-6811
Telefonnummer (växel): 031 – 400 100
E-postadress: [email protected]

Postadress: Liseberg AB 
Box 5053 
402 22 Göteborg

3. Vid köp på Webbplatsen

3.1. För att göra ett köp på Webbplatsen måste du ha fyllt 18 år. Liseberg accepterar inte kreditköp av personer under 18 år. Liseberg förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra ditt köp (vid exempelvis felaktiga personuppgifter eller betalningsanmärkningar).

3.2. Vid köp på Webbplatsen är ett bindande avtal om köp ingånget först när Liseberg skickar dig en bokningsbekräftelse per e-post. Spara denna bokningsbekräftelse för eventuella kontakter med Liseberg avseende ditt köp.

3.3.  När du genomför ett köp kommer du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du ansvarar för att de uppgifter som du fyller i är korrekta och fullständiga.

3.4. Vid köp via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Pris anges i svenska kronor och inklusive moms. Utöver det totala pris som anges i ”kassan” tillkommer inga ytterligare kostnader för dig.

3.5. Tillsammans med Klarna Bank AB (“Klarna”), erbjuder Liseberg olika betalningsalternativ vid köp via Webbplatsen där betalningen görs direkt till Klarna.

3.6. Endast de betalningsmetoder som går att välja i ”kassan” accepteras av Liseberg. Du hittar mer information om Klarna här och vilka betalningsalternativ som erbjuds. Du kan läsa Klarnas användarvillkor här. För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och bokningsuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och Klarnas sekretesspolicy.

4. Parkprodukter

4.1. En Parkprodukt är det värdebevis du kan köpa att använda i Lisebergsparken. Entrébiljett, Åkpass, 5-kampshäfte och årspassen (Lisebergspasset, Lisebergspasset Senior, Guldpasset och Guldpasset Kanin) är alla exempel på Parkprodukter. 

4.2. Parkprodukter är endast giltiga enligt de förutsättningar som anges i beskrivningen av varje specifik produkt. Observera att Parkprodukter, med undantag för årspassen, är giltiga en viss säsong under pågående år, och att Liseberg inte återbetalar köpta Parkprodukter för att de inte hämtats ut eller nyttjats under den aktuella säsongen som framgår av beskrivningen av varje specifik produkt.

4.3. För Parkprodukter (med undantag för årspass, se punkt  4.6.) gäller fri avbokning med full återbetalning och ändring av bokning fram till midnatt tre dagar före besöksdag. Från tre dagar före besöksdag fram till midnatt natten till besöksdag tillkommer en avboknings- eller ändringsavgift på 295 kr per bokning. Därefter är ingen avbokning eller ändring möjlig. Se din bokningsbekräftelse för vidare information om avbokning. Återköp av Parkprodukter som köpts på plats i Lisebergsparken kan hanteras av Gästservice i anslutning till Lisebergsparken och återköp sker endast mot uppvisande av kvitto.

4.4. Efter att du genomfört ditt köp av en Parkprodukt får du en bokningsbekräftelse via epost som innehåller dina biljetter. Du kan också hitta dina bokningar och biljetter under ”Bokningar” i inloggat läge i Lisebergs gästkonto. Dina Parkprodukter (ej årspass) hämtas ut i någon av Lisebergsparkens entrékassor eller förköpsautomater mot uppvisande av bokningsbekräftelsen. Liseberg förbehåller sig rätten att begära att du uppvisar giltig legitimation för att lämna ut Parkprodukterna.

4.5. Om du tappat bort ditt bekräftelsemail kan köpta Parkprodukter hämtas ut på Gästservice vid Lisebergsparkens huvudentré mot uppgift om bokningsnummer och din, vid köptillfället, angivna e-postadress.

4.6. Årspass

4.6.1. Lisebergspasset, Lisebergspasset Senior, Guldpasset, Guldpasset Kanin och Lilla Guldpasset gäller under Lisebergsparkens alla ordinarie öppetdagar, i upp till 12 månader från aktiveringsdatum. Dessa pass är digitala och kan endast köpas på Webbplatsen eller i Lisebergsappen. I Lisebergspasset ingår fri entré och i Guldpassen fri entré samt ett (1) Åkpass per öppetdag. Årspassen gäller ej vid evenemang i parken som kräver en separat biljett. Köpt passkod aktiveras per automatik efter 3 månader och är giltig i systemet som längst 15 mån från inköpsdatum. Efter sista giltighetsdagen är koden förbrukad och kan inte aktiveras.

4.6.2. Lisebergspasset Senior går endast att köpa från och med det året man blir 65 år eller äldre. Personen som ska nyttja Lisebergspasset Senior måste själv köpa och aktivera passet.

4.6.3. Uppgradering från Lisebergspasset till ett av Guldpassen eller Guldpasset Kanin till Guldpasset är möjligt, genom att återköpa det gamla och köpa ett nytt, befintlig giltighetstid behålls från tidigare årspass.

4.6.4. Återköp av Lisebergspassen och Guldpassen för privat bruk är endast möjligt så länge passkoden inte är aktiverad och senast 3 månader från inköpsdatum (bokningsbekräftelse behöver visas). Liseberg ersätter inte passkoder som är oaktiverade om e-post med köpta passkoder eller inloggningsuppgifter till gästkontot har raderats. Företag som köper Lisebergspasset kan endast returnera samtliga pass, senaste tre månader efter inköpsdatum och av den som tecknat avtalet, (delåterköp är ej möjligt).

4.6.5. Lisebergspasset, Lisebergspasset Senior, Guldpasset, Lilla Guldpasset och Guldpasset Kanin är personliga och kan inte överlåtas från en person till en annan.

4.6.6. Vid missbruk förbehåller Liseberg sig rätten att spärra årspasset för framtida besök.

4.7. Ordnings- och säkerhetsregler

4.7.1. Du förbinder dig, i och med köpet, att följa Lisebergs vid var tid gällande ordningsregler i Lisebergsparken samt att följa Lisebergs personals anvisningar. Gästernas säkerhet är alltid Lisebergs högsta prioritet. Det är därför viktigt att följa Lisebergs personals uppmaningar och Lisebergs regler för säkerhet, trivsel och ordning. Du hittar dem här.

4.7.2. Om du brister i att följa Lisebergs ordningsregler i Lisebergsparken och/eller följa Lisebergs personals anvisningar får Liseberg vägra fullgöra sin del av avtalet. Detta innebär att du får lämna Lisebergsparken och att dina Parkprodukter är förbrukade. Ingen ersättning utgår till dig för minskat värde av tjänsten.

4.7.3. För allas säkerhet kan personal på Liseberg komma att genomsöka din medhavda väska under förutsättning att du lämnar samtyckte till detta. För det fall du det fall du inte lämnar samtycke till att personal får genomsöka din väska kan detta leda till att du nekas tillträde till Lisebergsparken. Om du nekas tillträde till Lisebergsparken för att du inte samtyckt till att din väska genomsöks kan Liseberg göra ett återköp av dina Parkprodukter under förutsättning att de inte redan nyttjats av dig.

4.7.4.Parkprodukter får endast köpas för personligt bruk. Det innebär att du inte får sälja Parkprodukter vidare eller erbjuda Parkprodukter i tävlingar, eller liknande utan skriftligt medgivande från Liseberg. Åkpassen får inte heller överlåtas eller avlägsnas från armen under besöket. Liseberg förbehåller sig rätten att beslagta och makulera Parkprodukten vid återförsäljning, försök till återförsäljning eller missbruk.

4.8 Liseberg garanterar att den tjänst som är kopplad till köpt Parkprodukt fullgörs enligt produktens beskrivning. Liseberg lämnar inga garantier avseende antalet öppna attraktioner eller avseende mängd och längd på köer till attraktionerna. Det samma gäller avseende Lisebergsparkens restauranger och spel. Detta på grund av att det till stor ligger del utanför Lisebergs kontroll så som, men inte uteslutande, väderförhållanden eller andra förhållanden som kan påverka Lisebergsparkens drift. De Parkprodukter som ger dig rätt att åka i Lisebergs attraktioner, omfattas av de restriktioner som framgår av Lisebergs längdgränser och vid var tid gällande säkerhetsregler.

5. Lisebergs Stugor och camping

5.1. Lisebergs campinganläggningar (”Campinganläggningarna”) utgörs av Lisebergsbyn och Lisebergs camping Askim Strand. 

5.2. Campinganläggningarna tillämpar en åldersgräns på 18 år, vilket innebär att personer under 18 år endast är välkomna att bo på Campinganläggningarna i vuxens sällskap.

5.3. Betalning av logi på Campinganläggningarna sker vid köptillfället. Bokningsavgift samt avbeställningsskydd ingår när du köper logi på Webbplatsen. 

5.4. Parkprodukter som köps i samband med köp av logi på Campinganläggningarna hämtas ut på respektive anläggning eller på plats i Lisebergsparken. 

5.5. Campinganläggningarna erbjuder vissa boenden där husdjur är välkomna för 300 kr per vistelse. Gäller i mån av plats. Det är viktigt att du meddelar Liseberg att du kommer med husdjur när du bokar eftersom Campinganläggningarna endast har ett begränsat antal rum där husdjur tillåts.

 5.6. Du kan ändra eller avboka din bokning fram till kl 18.00 (lokal tid för Campinganläggningarna) dagen innan ankomstdagen utan extra kostnad. Om du uteblir utan avbokning eller avbokar senare än kl 18.00 (lokal tid för Campinganläggningarna) dagen före ankomst, kommer Liseberg debiteras dig för första nattens hela logikostnad.

 5.7. Om du inte kan utnyttja din köpta logi på grund av någon av nedanstående punkter återbetalar Liseberg köpets totala pris trots att avbokning sker senare än kl 18.00 (lokal tid för Campinganläggningarna) dagen före ankomst:

  • Du eller någon av dina medresenärer drabbas av allvarlig sjukdom, allvarligt olycksfall eller dödsfall.
  • En nära släkting till dig eller någon av dina medresenärer drabbas av allvarlig sjukdom, allvarligt olycksfall eller dödsfall.
  • Det inträffar någonting allvarligt utanför din kontroll, som du inte kunde förutse vid köptillfället, som medför att det är orimligt att begära att du ska stå fast vid ditt köp t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Liseberg har rätt att kräva intyg som styrker ovanstående händelser innan återbetalning. 

5.8. Vid återbetalning kommer Liseberg att betala tillbaka det du betalat till Liseberg. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål dock senast 14 dagar från och med den dag då det fastställts att du har rätt till återbetalning. Om du inte tillhandahåller kontouppgifter skickas en utbetalning som löses ut via bank (bankavgift kan förekomma.)

5.9. Avresestädning ingår alltid åt våra gäster. Vid boende i stuga eller vandrarhemsrum ska alla gäster dra av sängkläder, diska utensilier och sortera sitt avfall. Vid behov finns städmaterial i närliggande förråd. Liseberg kan komma att debitera en avgift om stugan lämnas i misskött skick.

5.10. Våra stugor och rum är rökfria. Otillåten rökning på rummet debiteras med en avgift. 

5.11. Du förbinder dig, i och med köpet av logi, att följa Lisebergs vid var tid gällande ordningsregler på Campinganläggningarna samt att följa Lisebergs personals anvisningar.

5.12. Om du, eller någon i ditt sällskap, bryter mot respektive Campinganläggnings ordningsregler eller Lisebergs personals anvisningar har Liseberg rätt att omedelbart avvisa dig och ditt sällskap från Campingläggningen. Du förlorar då din rätt att nyttja köpt logi eller återfå vad du betalat.

5.13. Om du, eller någon i ditt sällskap, förstör någonting i ditt boende eller på aktuell Campingläggning, kommer kostnaden för skadan att faktureras dig.

6. Hotel Grand Curiosa

6.1. Dessa villkor gäller för bokningar och vistelse på Liseberg Grand Curiosa Hotel (”Hotellet”).

6.2. Vid bokning av rum på Hotellet måste du uppge namn, e-postadress samt betalningsmetod. Det är gästens ansvar att kontrollera så att bokningsuppgifterna på bokningsbekräftelsen stämmer. Är något felaktigt är det gästens ansvar att kontakta Hotellet snarast möjligt för rättelse.

6.3. Åldersgräns: För att boka ett rum på Hotellet måste du ha fyllt 18 år. Om du bokar rum åt någon som är under 18 år, är du ansvarig för den minderåriga, oavsett om du själv bor i rummet eller inte. För boende som är yngre än 18 år krävs det att förälder, målsman eller annan ansvarig person över 18 år bor på Hotellet samtidigt. Åldersgräns för att boka Hotellets rumstyper Deluxe Curiosa och Superior Curiosa är 25 år.

6.4. En bokning är bindande i och med att den bekräftats och du fått ett bokningsnummer av Liseberg. Du kan få det muntligen, skriftligen eller via vår webbplats.

6.5. Du kan ändra eller avboka din bokning fram till kl 18.00 (lokal tid för Hotellet) dagen innan ankomstdagen utan extra kostnad.
Om du uteblir utan avbokning eller avbokar senare än kl 18.00 (lokal tid för Hotellet) dagen före ankomst, kommer Liseberg debiteras dig för första nattens hela logikostnad.

6.6. Bokningar gjorda via telefon eller e-post, kan endast ändras via telefon eller via e-post. Har du bokat hotellrum via en tredje part (t.ex. Booking.com, Expedia.com m.fl.) kontaktar du dem om du vill ändra eller avboka.

6.7. Hotellet är ett kontantfritt hotell. Bokningar som görs via Webbplatsen betalas vid bokningstillfället via Klarna och görs bokningen direkt med hotellet betalas detta med kreditkort i receptionen eller i våra incheckningskiosker i lobbyn.

6.8. På Hotellet vilar människor på dygnets alla timmar. Det är därför viktigt att, under alla tidpunkter på dygnet, visa hänsyn och inte skrika eller annars uppföra sig på ett störande vis. Det är också viktigt att när man som gäst vistas på Hotellet uppföra sig hänsynsfullt och respektfull mot personal och andra gäster.

6.9.På grund av säkerhetsskäl tillåter vi endast att våra anställda och incheckade gäster har tillgång till hotellrum och andra bokade lokaler/rum.

6.10. Gästen, eller den person som står som garant för rummet, är ansvarig för de eventuella kostnader och/eller skador som orsakats Hotellet eller tredje part i samband med vistelsen. Hotellgästen är skyldig att ersätta det lösöre som gått sönder eller olovligt förts bort från hotellrummet eller hotellfastighetens övriga utrymmen. Alla kostnader för den skadegörelse eller stöld som uppkommit i samband med vistelsen debiteras det kreditkort som registrerats på bokningen.

6.11. Har du som gäst uppträtt på ett vis som står i strid med Hotellets trivsel och ordningsregler eller inte kunnat erlägga full betalning för ditt boende på Hotellet eller orsakat skador förbehåller sig Hotellet rätt att neka fortsatt eller framtida boende på Hotellet eller Lisebergs andra boendeanläggningar.

6.12. Du hittar mer information om Hotellets villkor här.

7. Evenemangsbiljetter

7.1. Liseberg anordnar löpande evenemang i sina evenemangslokaler Rondo, Lisebergsteatern samt på Stora Scenen, Lilla Scenen/Polketten inne i Lisebergsparken (”Evenemang”). Detta kapitel 7 gäller endast vid köp av biljetter till sådana Evenemang (”Evenemangsbiljetter”). Dessa villkor gäller oavsett om du köpt Evenemangsbiljetter via Webbplatsen, via ombud eller genom ett fysiskt köp på plats.

7.2. Evenemangsbiljetter är personliga och är endast giltiga för de personer vars namn angivits vid köpet och som framgår av respektive Evenemangsbiljett. Evenemangsbiljetter är därför endast giltiga i kombination med giltig legitimation.

7.3. Om Evenemanget ställs in på grund av sjukdom eller annan omständighet utanför Lisebergs kontroll ska Liseberg erbjuda dig nya Evenemangsbiljetter till ett annat datum. För det fall Liseberg inte kan erbjuda nya Evenemangsbiljetter, ska Liseberg återbetala hela det belopp du betalat till Liseberg för dina Evenemangsbiljetter.

7.4. Evenemangsbiljetter får inte säljas vidare eller erbjudas i tävlingar, eller liknande utan skriftligt medgivande från Liseberg. Liseberg förbehåller sig rätten att beslagta och makulera Evenemangsbiljetter vid återförsäljning eller försök till återförsäljning. 

7.5. Du förbinder dig, i och med köpet av Evenemangsbiljett till Evenemang, att följa Lisebergs vid var tid gällande ordningsregler samt att följa Lisebergs personals anvisningar. Du är medveten om att gästernas säkerhet alltid är Lisebergs högsta prioritet. Det är inte tillåtet att ta med alkoholhaltiga drycker till Evenemanget eller uppträda märkbart berusad. Utförligare beskrivning av Lisebergs ordningsregler finns här.

 

7.6. Om du, eller någon i ditt sällskap, bryter mot Lisebergs ordningsregler eller Lisebergs personals anvisningar har Liseberg rätt att omedelbart avvisa dig och ditt sällskap från Evenemanget. Ni förlorar då er rätt att se Evenemanget eller återfå vad ni betalat.

8. Ångerrätt vid köp på distans

8.1. Vid distansköp har konsument enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att frånträda ett köp inom 14 dagar utan att ange något skäl.  Denna ångerrätt omfattar inte köp av logi, evenemangsbiljetter eller köp där näringsidkare ska tillhanda hålla en tjänst en bestämd dag eller under en bestämd period (se 2 kap 11 § 12). De produkter och tjänster som Liseberg tillhandahåller är sådana produkter och tjänster som är undantagna denna ångerrätt. Du som konsument har därför inte rätt, att vid köp på Liseberg.se, ångra ditt köp av Parkprodukt, logi eller Evenemangsbiljett.

8.2 Du har däremot rätt att under vissa omständigheter avboka din bokning av Parkprodukt och bokning av logi, se vidare punkt 6.3. och 6.4. för avbokning av Parkprodukt och punkt 7.6 och 8.6 för avbokning av logi. Liseberg godtar inte avbokning av eller återköp av Evenemangsbiljett (för regler om Evenemangsbiljetter se punkt 10).

9. Reklamation

9.1. Om du upplever att det du handlat av Liseberg inte uppfyller dina förväntningar rekommenderas du i första hand att kontakta Lisebergsparkens Gästservice. Gästservice nås enklast via den e-postadress som framgår av kapitel 2 ovan. Vid reklamation som rör logi på något av Lisebergs boenden rekommenderas du i första hand att kontakta receptionen på den aktuella anläggningen.

9.2. Reklamation ska alltid framföras inom två månader från det att du upptäckte, eller borde upptäckt, att det du handlat av Liseberg inte motsvarar dina förväntningar. Reklamation som avser logi på någon av Lisebergs boenden ska alltid framföras så snart som möjligt efter att bristen upptäckts, så att Liseberg får chansen att rätta till bristen. Om reklamation inte sker i rätt tid förlorar du din reklamationsrätt.

9.3. Om du inte upplever att Liseberg tillmötesgår dina eventuella krav har du rätt att anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden. Allmänna reklamationsnämnden genomför opartiska prövningar av tvister mellan konsumenter och företag. Information om hur du anmäler ett ärende till Allmänna reklamationsnämnden finns på www.arn.se

10. Befrielsegrunder

10.1. Varken Liseberg eller du ansvarar för brister i fullgörandet av avtalet, om detta beror på en befrielsegrund som meddelas till motparten utan dröjsmål. En befrielsegrund är en allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, ändrad myndighetsbestämmelse, terroristattack, pandemi, tekniska problem eller liknande omständighet som avsevärt försvårar partens fullgörande av avtalet och som parten inte rimligen kunde förutse eller övervinna. Även när en underleverantör till Liseberg drabbas av en sådan omständighet utgör detta befrielsegrund för Liseberg. En befrielsegrund befriar åberopande part från skadestånd och andra påföljder.

11. Ogiltighet

11.1. Om domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i köpvillkoren är ogiltig eller icke verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter.

12. Kommersiell fotografering

12.1. Fotografering och videoupptagning i kommersiellt syfte i Lisebergsparken eller på boendeanläggningar är endast tillåten efter godkännande från Liseberg. Vid önskemål om sådant godkännande är du välkommen att läsa mer på vår sida för press och media. Liseberg kan komma att kräva ersättning för kommersiell fotografering eller videoupptagning som sker utan sådant godkännande.

12.2 I vissa attraktioner kan fotografering förekomma. Fotograferingen utförs av Liseberg och bilderna raderas efter 7 dagar. Om du i anslutning till åkturen väljer att köpa bilden sparar Liseberg bilden i ett år.