Vår vision och kompass

Lisebergs strategiska ramverk innehåller företagets mission, vision, affärsidé, mål och värdeord. Kort sagt allt det som beskriver vad som gör Liseberg till Liseberg.

Mission

Lisebergs finns för att människor ska kunna uppleva glädje tillsammans

Liseberg är Göteborgs hjärta och stolthet.

På Liseberg träffas människor på riktigt, för att umgås och ha roligt, i ständigt nya generationer.

Lisebergs gäster förenas av en längtan efter att få uppleva glädje tillsammans.

Vision

Liseberg ska vara Europas mest älskade nöjespark

Liseberg ska vara den självklara mötesplatsen i Göteborg, det mest efterlängtade resmålet i Sverige och den mest älskade nöjesparken i Europa.

Liseberg ska vara en nöjespark i ständig förnyelse, som samtidigt värnar sitt ursprung och sin historia.

Liseberg ska vara en positiv spegelbild av sin stad och dess invånare.

Affärsidé

Liseberg erbjuder Göteborgare och tillresande gäster nöjesupplevelser av högsta klass – året runt

Liseberg är till för alla – inkluderande och tryggt. Med värdeorden omtanke, kreativitet, säkerhet, kvalitet och glädje som grund ska Liseberg ge alla besökare minnen för livet.

Genom engagerade medarbetare skapas lojala gäster, som i sin tur leder till verksamhetens lönsamhet och tillväxt.

Vi driver inte Liseberg för att tjäna pengar, vi tjänar pengar för att kunna driva Liseberg.

Mål

Liseberg målsätter verksamheten ur fem dimensioner: gäst, medarbetare, varumärke, hållbarhet och ekonomi

Lisebergs övergripande mål är att 2020 vara:

  • Gäst: den högst rekommenderade nöjesupplevelsen i Europa.
  • Medarbetare: Sveriges bästa arbetsplats.
  • Varumärke: den nordiska besöksnäringens starkaste varumärke.
  • Hållbarhet: världsledande inom hållbar parkverksamhet.
  • Ekonomi: besökas av 4 miljoner gäster om året.

De övergripande målen bryts ner i utvecklingsplaner och strategier som mäts och följs upp varje år i arbetet med affärsplan och budget.

Värdeord

Lisebergs värdeord beskriver vad som ska forma verksamhetens kultur. Samma kultur som är bärande i relationen till varandra ska bygga relationen till gästerna

Lisebergs värdeord:

  • Säkerhet
  • Omtanke
  • Kvalitet
  • Glädje
  • Kreativitet