Oceana

Nu inleds rivning- och saneringsarbeten på Liseberg Oceana

Under veckan färdigställde Liseberg och NCC en plan för rivnings- och saneringsarbete på Liseberg Oceana. Ett naturligt och viktigt steg i processen för att säkra upp platsen och minimera miljöpåverkan efter den omfattande brand som bröt ut den 12 februari.

Publicerad:

Under veckan färdigställde Liseberg och NCC en plan för rivnings- och saneringsarbete på Liseberg Oceana. Ett naturligt och viktigt steg i processen för att säkra upp platsen och minimera miljöpåverkan efter den omfattande brand som bröt ut den 12 februari.

De första tekniska utredningarna efter branden på Oceana visade att större delar än förväntat klarat sig delvis eller är helt oskadda. Dessa värden behöver skyddas och vädersäkras, samtidigt som de delar som har förstörts behöver nedmonteras och hanteras, för att säkerställa att de inte påverkar vare sig miljö eller omgivning.

Det arbetet inleder Liseberg nu tillsammans med NCC och är ett steg i arbetet att omhänderta platsen, samt fullfölja uppdraget från Lisebergs styrelse: Att utreda och säkra förutsättningarna för en återuppbyggnad av Oceana.

Vissa åtgärder, så som att starta ventilation, värme och vatten, har redan kunnat påbörjas för att skydda platsens intakta delar och minimera ytterligare skada. Det arbete som nu inleds på platsen fokuserar på att lyfta och transportera bort brandrester, montera ned delar som inte kan återanvändas, sanera och omhänderta släckvatten som finns kvar på platsen.

I dagsläget finns inget klart slutdatum för rivnings- och saneringsarbetet. Det är ett komplext uppdrag, där troligtvis delar av attraktionstornet, bassänghallens tak och de bärande limträbalkarna behöver rivas, samtidigt som det är viktigt att undvika ytterligare skada på ytor som hittills klarat sig från branden. Liseberg är måna om att löpande informera om arbetet på platsen mot närmsta omgivning genom hela arbetsprocessen.

För dig som är journalist

Lisebergs pressrum på Mynewsdesk hittar du allt vårt pressmaterial. Följ oss där så missar du inga nyheter från Liseberg.