#GoLiseberg

Vi på Liseberg älskar när du som gäst delar med dig av glädjen du upplever hos oss. Lägg ut dina bilder med @lisebergab på Instagram för en chans att synas på vår sida, eller ladda upp det genom knappen på utvalda bildflöden.


Vi är oerhört glada om vi får dela just din härliga bild på vår hemsida! Bilden kommer att delas främst på liseberg.se men kan också komma att publiceras i andra kanaler, såsom Instagram, Facebook eller i nyhetsbrev. Den text, hashtags och kommentarer som tillhör bilden kan vi välja att publicera i original eller i redigerad form. Vi kan också välja att inte publicera text/ hashtags alls, och bilderna kan dessutom komma att beskäras/redigeras för att passa in i respektive kanal.

Genom att svara på vår förfrågan med hashtaggen #GoLiseberg godkänner du följande:
Du ger Liseberg AB (org.nr. 556023-6811 , en icke-exklusiv, royaltyfri, tillåtelse att använda alla bilder/filmer som du publicerar med @lisebergab eller hashtaggen #liseberg och för vilka du har svarat #GoLiseberg (nedan kallade ”bilder/filmer”) i galleriet på webbplatsen (www.liseberg.se.), i sociala medier och i e-post. Liseberg kommer att använda bilderna genom publicering på liseberg.se, i våra sociala kanaler och i e-post men inte i annan marknadsföring. Liseberg kan dock aldrig kräva ägandeskap för dina bilder /filmer utan har endast rätten att använda dem för marknadsföring på liseberg.se, på Lisebergs sociala medier och i Lisebergs e-postutskick. 

Härmed intygar och försäkrar du att:
(i) du äger alla rättigheter till dina bilder/filmer, eller har rätt att ladda upp bilderna /filmerna enligt ovan (ii) du har fått tillåtelse från alla eventuella personer som syns och kan identifieras i dina bilder /filmer, eller sådana personers vårdnadshavare, till medverkan i reklamsammanhang för Liseberg

(iii) du har fått tillåtelse från alla eventuella personer som syns och kan identifieras i dina bilder /filmer, eller sådana personers vårdnadshavare, till överföring av personuppgift enligt GDPR

(iv) Liseberg användning av dina bilder /filmer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, anseende eller i övrigt strida mot någon lag.

Lisebergs hantering av personuppgifter

Vad betyder detta för dig?
Dina bilder/filmer kommer inte bara att bli synligt för dina egna följare utan även för alla andra som gillar Liseberg. Du har alltså möjlighet att inspirera andra från ditt besök på Liseberg och kanske får en följare eller två på samma gång! Bra va?

ENGLISH