Boknings- och boendevillkor

Dessa villkor gäller för bokningar och vistelse på Liseberg Grand Curiosa Hotel (”Hotellet”).

BOKNING OCH BEKRÄFTELSE
Vid bokning av rum på Hotellet måste du uppge namn, e-postadress samt betalningsmetod.

Det är gästens ansvar att kontrollera så att bokningsuppgifterna på bokningsbekräftelsen stämmer. Är något felaktigt är det gästens ansvar att kontakta Hotellet snarast möjligt för rättelse.

En bokning är bindande i och med att den bekräftats och du fått ett bokningsnummer. Du kan få det muntligen, skriftligen eller via vår webbplats.

Åldersgräns: För att boka ett rum på Hotellet måste du vara 18 år fyllda. Om du bokar rum åt någon som är under 18 år, hålls du ansvarig för den minderåriga, oavsett om du själv bor i rummet eller inte. För boende som är yngre än 18 år krävs det att förälder, målsman eller annan ansvarig person över 18 år bor på Hotellet samtidigt.

Åldersgräns för att boka Hotellets rumstyper Deluxe Curiosa och Superior Curiosa är 25 år.

ÄNDRING/AVBOKNING
Du kan ändra eller avboka din bokning fram till kl 18.00 (lokal tid för Hotellet) dagen innan ankomstdagen utan extra kostnad.

Om du uteblir utan avbokning eller avbokar senare än kl 18.00 (lokal tid för Hotellet) dagen före ankomst, kommer Liseberg debiteras dig för första nattens hela logikostnad.

Bokningar gjorda via telefon eller e-post, kan du endast ändras via telefon eller via e-post.

Har du bokat hotellrum via en tredje part (t.ex. Booking.com, Expedia.com m.fl.) kontaktar du dem om du vill ändra eller avboka.

INCHECKNING / UTCHECKNING
Incheckning och utcheckning kan ske på plats eller online.

Bokade hotellrum är klara för incheckning från kl 16.00 lokal tid på ankomstdagen.

Vänligen medtag och uppvisa giltig nationellt ID-handling eller pass vid incheckning.

Enligt utlänningsförordningen ska utländska hotellgäster lämna vissa uppgifter som Rikspolisstyrelsen föreskrivit. Den utländska hotellgästen ska styrka sin identitet med en giltig legitimationshandling. Dessa regler grundar sig på Schengenavtalet inom EU.

Vid incheckning ska bokningsbekräftelsen kunna uppvisas på förfrågan.

Anländer du innan kl 16.00 är du välkommen att lämna ditt bagage i Hotellets bagagerum.

Receptionen är bemannad dygnet runt alla dagar i veckan. Eventuella synpunkter och anmärkningar på rummen meddelas till receptionisten så snart som möjligt efter incheckning.

Utcheckning sker senast kl 11.00 på avresedagen.

Önskar du checka ut senare, vänligen kontakta receptionen för att se om det är möjligt. Vid senare utcheckning tillkommer tilläggsavgift.

BETALNING
Liseberg Grand Curiosa Hotel är ett kontantfritt hotell. Bokningar som görs via hemsidan betalas vid bokningstillfället via Klarna och görs bokningen direkt med hotellet betalas detta med kreditkort i receptionen eller i våra incheckningskiosker i lobbyn.

BABYSÄNG
Önskar du låna en babysäng ber vi dig kontakta Hotellet vid bokningstillfället, då vi har ett begränsat antal babysängar.

HUSDJUR
Hundar är tillåtna i vissa av Hotellets rum, med ett tillägg på 300 kr/hund/vistelse (max 2 hundar/rum). Kontakta Hotellet vid bokningstillfället för att säkerställa att det finns tillgängliga rum där hundar får tas med. Övriga husdjur är ej tillåtna.

FÖRVARING I HOTELLETS BAGAGERUM OCH FÖRVARING AV VÄRDESAKER
Hotellet kan förvara ditt bagage i ett låst bagagerum innan incheckning och efter utcheckning.

Lämna inte värdesaker eller bagage utan uppsikt vid in-/utcheckning, frukost eller när du väntar på taxi.

Hotellet har av säkerhetsskäl ingen skyldighet att förvara föremål som är av högt värde eller föremål som skulle kunna utsätta hotellets personal eller övriga gäster för fara.

Hotellet har inte något ansvar för föremål som du förvarar på hotellrummet eller i bagagerummet.

TIVSEL OCH ORNINGSREGLER
På Hotellet vilar människor på dygnets alla timmar. Det är därför viktigt att, under alla tidpunkter på dygnet, visa hänsyn och inte skrika eller annars uppföra sig på ett störande vis. Det är också viktigt att när man som gäst vistas på Hotellet uppföra sig hänsynsfullt och respektfull mot personal och andra gäster.

På grund av säkerhetsskäl tillåter vi endast att våra anställda och incheckade gäster har tillgång till hotellrum och andra bokade lokaler/rum.

Gästen, eller den person som står som garant för rummet, är ansvarig för de eventuella kostnader och/eller skador som orsakats hotellet eller tredje part i samband med vistelsen. Hotellgästen är skyldig att ersätta det lösöre som gått sönder eller olovligt förts bort från hotellrummet eller hotellfastighetens övriga utrymmen. Alla kostnader för den skadegörelse eller stöld som uppkommit i samband med vistelsen debiteras det kreditkort som registrerats på bokningen.

Har du som gäst uppträtt på ett vis som står i strid med Hotellets trivsel och ordningsregler eller inte kunnat erlägga full betalning för ditt boende på Hotellet eller orsakat skador förbehåller sig Hotellet rätt att neka fortsatt eller framtida boende på Hotellet eller Lisebergs andra boendeanläggningar.

DIN EGEN SÄKERHET
Bekanta dig alltid med nödutgångar, larmknappar och brandsläckare. Se instruktionerna på baksidan av dörren till ditt hotellrum.

KAMERABEVAKNING
På vissa områden inom parken finns fasta kameror uppsatta. Kamerorna spelar in rörlig bild.

När du besöker oss innebär det därför att Liseberg kan komma att behandla dina personuppgifter. En förutsättning att det ska vara personuppgift är att det går att identifiera att det är du på filmen. Liseberg är personuppgiftsansvarig för all behandling av dessa personuppgifter.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

  • Öka tryggheten och säkerheten för gäster och personal.
  • Driftsäkerhet.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning, då vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter i brottsförebyggande syfte, samt säkerställa säkerheten för våra tjänster.

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i krypterat format på skyddade enheter. Allt filmmaterial, som inte lämnas över till polis, raderas kontinuerligt inom en månad.

När vi lämnar ut personuppgifter till polisen och andra myndigheter gör vi det då vi i vissa fall har en rättslig skyldighet att göra så, t ex när polisen har inlett en förundersökning. I vissa fall lämnar vi också ut personuppgifter till polisen med stöd av en intresseavvägning. Det kan t ex vara vid en brottsanmälan eller vid polisens eftersökande av försvunna personer.

RÖKNING
Hotellet är ett rökfritt hotell, rökning är förbjudet och får endast ske på anvisade platser utomhus. Rökförbudet inkluderar e-cigaretter. Vid överträdelse av Hotellets rökförbud har Liseberg rätt att debitera 5 000 SEK för tvätt och sanering av rum ifrån det kreditkort som registrerats vid incheckningen.

FORCE MAJEURE
Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, pandemi, krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Hotellets kontroll, berättigar Hotellet att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

TVIST
I händelse av tvist mellan parterna (gästen/ansvarig bokare) skall tvisten behandlas enligt gällande svensk lagstiftning. Om tvisten inte kan lösas i godo skall Hotellets jurisdiktion gälla, med undantag av obligatoriska regler för konsumentavtal.