91 Mkr i vinst när stabilt Lisebergsår summeras

När det 97:e Lisebergsåret nu summerats så har bolagets verksamhet omsatt 1 257 Mkr. Resultatet skrivs till 91 miljoner kronor, vilket är en ökning med 16 mkr jämfört med 2018. Ännu en gång är det rörelsen mot ett Liseberg som helårsverksamhet, med en allt mer framgångsrik Halloweensäsong, som präglar året.

Publicerad:

När det 97:e Lisebergsåret nu summerats så har bolagets verksamhet omsatt 1 257 Mkr. Resultatet skrivs till 91 miljoner kronor, vilket är en ökning med 16 mkr jämfört med 2018. Ännu en gång är det rörelsen mot ett Liseberg som helårsverksamhet, med en allt mer framgångsrik Halloweensäsong, som präglar året.

Lisebergskoncernens verksamhet omsatte 2019 1,257 Mkr (2018: 1,229) och resultatet från verksamhetens drift summeras till 91 Mkr (2018: 75 Mkr). Omsättningen per gäst har fortsatt att öka, vilket har haft positiv inverkan på bolagets totala omsättning och resultat. Utöver resultatet från verksamheten har Liseberg erhållit ersättning från Trafikverket för de byggnader som rivits i samband med Västlänksprojektet. Det gör, att årets resultat, med tillägg för extraordinära poster, utgör 199 Mkr.

– Lisebergs ekonomiska fundament starkt och vi står väl rustade inför de stora investeringar som väntar de kommande åren, säger Andreas Andersen, vd på Liseberg.

Gästfördelningen mellan de olika säsongerna fortsätter att variera, där ett tydligt mönster för 2019 är att gästerna flyttat sig från sommarsäsongen till Halloween och Jul på Liseberg. Liseberg blir med andra ord i allt högre grad en helårsverksamhet.

– Halloweens framgångar de senaste åren visar att vår idé om att gästerna attraheras av nya koncept, säsonger och attraktioner håller. Det skapar en stabilitet för affären och gör Liseberg mindre väderberoende, säger Andreas Andersen.

Lisebergs turistekonomiska betydelse för destination Göteborg fortsatte att öka under år 2019 och beräknas uppgå till 3 500 miljoner kronor, en ökning jämfört med 2018 med cirka 3 procent.


För mer information kontakta:

Julia Vasilis, informationschef Liseberg, 0705-32 84 07.


Flerårsöversikt KoncernenMkr 

    2019      2018      2017
Nettoomsättning      1 257      1 229     1 219
Rörelseresultat      206*     81     99
Resultat e. finansiella poster           199*      75      91
Balansomslutning      2 125      1 918      1 674
Soliditet     60%      60%     63%
Avkastning på eget kapital      16%      7%     9%
Avkastning på totalt kapital      10%     4%      6%

* inklusive ersättning från Trafikverket

För dig som är journalist

Lisebergs pressrum på Mynewsdesk hittar du allt vårt pressmaterial. Följ oss där så missar du inga nyheter från Liseberg.