Halv miljard i förlust när Liseberg summerar 2020

Näringsförbudet som drabbade de svenska nöjesparkerna 2020 blev ett våldsamt slag mot Lisebergs ekonomi. När året summeras är det med en omsättningsförlust på 1,26 miljarder kronor och ett negativt resultat på över en halv miljard.

Publicerad:

Näringsförbudet som drabbade de svenska nöjesparkerna 2020 blev ett våldsamt slag mot Lisebergs ekonomi. När året summeras är det med en omsättningsförlust på 1,26 miljarder kronor och ett negativt resultat på över en halv miljard.

2020 blev det mörkaste året i Lisebergs 97-åriga historia. Nöjesparken gavs aldrig tillstånd att öppna och hotellverksamheten stängdes ner i början juli. Premiären av Mamma Mia the Party på Rondo blev uppskjuten på obestämd tid – och den enda av Lisebergs verksamheter som höll öppet hela 2020 var campinganläggningen Lisebergsbyn.

De stängda anläggningarna resulterade i en omsättningsförlust på 1,26 miljarder och ett resultat före skatt på -552 mkr, inklusive extraordinära avskrivningar på 93 mkr (kopplat till genomförandet av Lisebergs Jubileumsprojekt samt byggnationen av Volvos besökscenter söder om parken). Koncernens egna kapital sjunker från 1283 mkr till 843 mkr och soliditeten minskar från 60 procent till 34 procent.

– 2020 har varit ett extremt mörkt år. De svenska nöjesparkerna var först i Europa med att ta fram en pandemiplan för en säker öppning och vi stod redo att öppna Liseberg med anpassningar till den rådande situationen, men fick inget gehör från myndighetshåll, säger Andreas Andersen, vd på Liseberg.

Under året har Liseberg tvingats vidta drastiska åtgärder för att hantera pandemins konsekvenser. Flera omfattande sparpaket har rullats ut över organisationen och ca 120 av parkens fasta personalstyrka har varslats om uppsägning. Men även om åtgärderna till viss del lindrat fallet så har det inte varit tillräckligt.

– Det är inte möjligt att parera en omsättningsförlust på närmare 97 procent, säger Andreas Andersen.

Den ekonomiska kompensation som nöjesparkerna erbjudits i form av stödpaket från regeringen har heller inte förslagit. Bolaget har fått 17 mkr i omställningsstöd samt 29 mkr i permitteringsstöd, vilket utgör 8 procent av förlusten. Istället är det nu bolagets egna finanser som får parera rekordförlusten.

– Liseberg kommer ta sig genom krisen. Bolaget har en i grunden stark finansiell ställning, men det är olyckligt att en trubbig lagstiftning och icke-fungerande stödåtgärder får så stora konsekvenser, inte bara för Liseberg, utan för en hel bransch, säger Christer Holmgren, ordförande i Lisebergs styrelse.

Inför 2021 är situationen ännu osäker för nöjesparkerna. Men en ny pandemilagstiftning och nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten har tänt hoppet om en öppning.

– De nya regleringarna kommer sannolikt att möjliggöra en ansvarsfull öppning av Liseberg senare i år, säger Andreas Andersen, men när det gäller 2020 är det ”too-little-too-late”.

Flerårsöversikt (Tkr)

Koncernen 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 42 516 1 256 541
1 228 782
1 219 452 1 169 440
Resultat efter finansiella poster -552 555 198 963 74 596 90 751 100 089
Balansomslutning 2 470 589 2 124 939 1 917 690 1 673 957 1 603 434
Soliditet (%) 34,1 60,4 59,8 63,4 61,8
Avkastning på eget kap. (%) neg 16,4 6,6 8,8 8,2
Avkastning på totalt kap. (%) neg 10,2 4,3 5,9 6,9
Antal anställda 442 1 112 1 112 1 107 1 043

För mer information kontakta:
Julia Vasilis, informationschef Liseberg 0705-32 84 07

För dig som är journalist

Lisebergs pressrum på Mynewsdesk hittar du allt vårt pressmaterial. Följ oss där så missar du inga nyheter från Liseberg.