Hållbarhet

Liseberg världens första nöjespark certifierade enligt hållbarhetsstandarden ISO 20121

Som första nöjespark i världen har Liseberg erhållit en ISO 20121-certifiering – en viktig milstolpe i strävan att bli världsledande inom hållbarhet i branschen. Nu vill man få med sig hela den globala nöjesparksindustrin.

Publicerad:

Som första nöjespark i världen har Liseberg erhållit en ISO 20121-certifiering – en viktig milstolpe i strävan att bli världsledande inom hållbarhet i branschen. Nu vill man få med sig hela den globala nöjesparksindustrin.

Målet är tydligt: år 2025 ska Liseberg i Göteborg vara världsledande inom hållbar nöjesparksverksamhet. För Liseberg innebär det att 5 hållbarhetsmål och totalt 22 ambitiösa delmål ska uppfyllas senast 2025. Sådan är ambitionen och arbetet leds systematiskt ditåt. Redan nu har en viktig milstolpe uppnåtts. Liseberg har nämligen blivit certifierade enligt standarden ISO 20121, som innehåller krav på ledningssystem för hållbarhet vid evenemang – som första nöjespark i världen.

ISO 20121 användes första gången under OS i London 2012 och är en standard som täcker in alla tre dimensionerna av hållbarhet; miljömässig, social och ekonomisk. Ett certifierat ledningssystem för hållbarhet vid evenemang – och därmed nöjesparker – ger förutsättningar för ett effektivt och systematiskt hållbarhetsarbete. Certifieringen innebär att oberoende externa revisorer årligen följer upp hur väl Liseberg leder, styr och förbättrar nöjesparksverksamheten på ett hållbart sätt. Men mycket av hållbarhetsarbetet görs också utanför grindarna i olika branschforum.

– Vi utmanar branschen globalt att följa med oss på den här resan. Vi vill engagera hela nöjesparksbranschen och hoppas att andra parker över hela världen inspireras att agera mer hållbart, på så vis kan vi göra verklig skillnad, säger Andreas Andersen, VD Liseberg.

Uppmaningen till den globala nöjesparksindustrin är mer än läpparnas bekännelser, det handlar om att sporra och inspirera kollegor i världen:

– Om det är något coronapandemin har lärt oss är det att vår tillvaro är bräcklig och att det inte existerar en oändlig tillväxt eller resurstillgång. Vi måste göra smarta val här och nu, för att ge framtida generationer en chans och bra förutsättningar, säger Andreas Andersen.

Lisebergs VD brinner både för hållbarhetsfrågor och för branschen. Under 2018 var han ordförande i den internationella branschorganisationen IAAPA. Ett år då han arbetade för att sätta hållbarhet på agendan. Det resulterade i en arbetsgrupp för hållbarhetsfrågor inom branschorganisationen. Lisebergs VD och Lisebergs hållbarhetschef Ylva Linder har båda varit drivande i uppstarten av forumet:

– Branschen har länge varit framstående inom sociala hållbarhetsfrågor, som tillgänglighet och engagemang i lokalsamhället. Miljö- och klimatfrågor har däremot inte varit lika högt på agendan, men nu ser vi ett ökat fokus och en positiv utveckling. En utveckling som vi på Liseberg är med och leder, säger Ylva Linder, hållbarhetschef Liseberg.

Några av målen för Lisebergs hållbarhetsarbete

Lisebergs verksamhet ska senast 2025 bland annat:

- erbjuda ett 100% klimatneutralt Lisebergsbesök
- ha minst 80% miljömärkt livsmedelssortiment
- vara en av Sveriges 10 mest jämställda arbetsplatser
- minska matsvinnet med 5% varje år
- minska användningen av engångsartiklar varje år
- öka det hållbara resande till parken

För dig som är journalist

Lisebergs pressrum på Mynewsdesk hittar du allt vårt pressmaterial. Följ oss där så missar du inga nyheter från Liseberg.