Företagsinformation

Starkt årsbokslut för Liseberg

När 2022 summeras visas såväl rekordomsättning som rekordresultat och Liseberg har nu återigen en ekonomi i balans – något som skapar trygghet för framtiden.

Publicerad:

När 2022 summeras kan Liseberg konstatera att man tagit sig igenom den djupa kris som pandemin orsakade. Bokslutet för 2022 visar såväl rekordomsättning som rekordresultat och Liseberg har nu återigen en ekonomi i balans – något som skapar trygghet för framtiden.

­Nettoomsättningen uppgick till 1 381 miljoner kronor och resultat före skatt summerades till 221 miljoner kronor, vilket vida översteg bolagets förväntningar.

- Vi har återhämtat oss mycket snabbare än vad jag vågade hoppas på. Med 2022 i backspegeln kan vi stänga krisåren och blicka framåt, säger Andreas Andersen, vd på Liseberg.

2022 är det första året sedan pandemin som Liseberg haft ett relativt normalt verksamhetsår. Parken har under de tre säsongerna: Sommar, Halloween och Jul tagit emot 2,5 miljoner gäster vilket är en ökning med 1 miljon gäster jämfört med 2021 då kraftiga restriktioner fortfarande påverkade gästvolymen. Liseberg har valt att även 2022 fortsätta att begränsa antalet gäster i nöjesparken, något som haft en positiv effekt på såväl gästnöjdhet som omsättning.

- Begränsningen i antalet samtida gäster har lett till att gästerna stannar längre i parken och tar del av större del av parkens utbud. Således kompenseras den minskade försäljningen av antalet entréer och åkpass med en ökad försäljning per gäst i parken, säger Andreas Andersen.

Men efter ett rekordstarkt 2022 har bolaget betydligt lägre förväntningar på 2023, trots ett starkt nyhetsutbud med såväl nytt hotell, ny berg- och dalbana och 100-årsfirande. 2023 blir också ett år där fokus ligger på att få göteborgarna att återupptäcka och återvända till sitt Liseberg.

- Det osäkra samhällsekonomiska läget gör att vi tänker försiktigt, säger Christer Holmgren, styrelseordförande. Liseberg har historiskt sett klarat sig bra under konjunkturnedgångar och vi känner oss trygga med våra investeringsplaner och affärsmodell.

Femårsöversikt:

TKR

2022

2021

2020

2019

2018

Nettoomsättning

1 381 362

878 965

42 516

1 256 541

1 228 782

Resultat efter finansiella poster

221 090

490 901*

-552 555

198 963

74 596

Balansomslutning

3 520 938

2 980 632

2 470 589

2 124 939

1 917 690

Soliditet (%)

42,3

44,4

34,1

60,4

59,8

Avkastning på eget kap. (%)

14,8

37,1

neg

16,4

6,6

Avkastning på totalt kap. (%)

6,8

16,7

neg

10,2

4,3

Antal anställda

1 008

776

442

1 112

1 112

* Engångseffekter som påverkas av försäljning av dotterbolaget Hotell Liseberg Heden AB och pandemistöd 2020.

I resultat ingår cirka 20 miljoner kronor i extraordinära intäkter, varav 9 miljoner kronor är statligt pandemistöd från tidigare år. När pandemistöden summeras över 2020 – 2022, erhöll Liseberg totalt 211 mkr. i kultur-, omställnings-, permitterings- och hyresstöd. Detta skall ses i ljuset av att Liseberg totalt gick miste om ca. 1,7 miljarder kronor i omsättning under pandemin – och gjorde en nettoförlust på närmare 480 miljoner kronor, när 2020 och 2021 summeras.


För dig som är journalist

Lisebergs pressrum på Mynewsdesk hittar du allt vårt pressmaterial. Följ oss där så missar du inga nyheter från Liseberg.