Företagsinformation

Tillfredsställande bokslut för Liseberg trots stora begränsningar

Trots försenad öppning och omfattande kapacitetsbegränsningar kan Liseberg för 2021 redovisa en resultatförbättring på närmare en miljard jämfört med det nattsvarta 2020. ­– Vi börjar se konturerna av ett Liseberg, som har tagit sig genom krisen, säger Andreas Andersen, vd Liseberg.

Publicerad:

Trots försenad öppning och omfattande kapacitetsbegränsningar kan Liseberg för 2021 redovisa en resultatförbättring på närmare en miljard jämfört med det nattsvarta 2020. ­Vi börjar se konturerna av ett Liseberg, som har tagit sig genom krisen, säger Andreas Andersen, vd Liseberg.

Efter 520 stängda dagar kunde Liseberg den 3 juni 2021 återigen öppna sina grindar. Men året kom att kraftigt påverkas av pandemin och de begränsningar den inneburit för verksamheten. Det är därför ett komplicerat bokslut, som Lisebergs styrelse fredagen den 11 februari 2022 godkände. Omsättningen under 2021 uppgick till 879 mkr, och driftsresultatet summerades till 10 mkr, vilket var i linje med bolagets förväntningar.

– Att vi trots omfattande begränsningar i verksamhetens drift, vilket lett till en nedgång i omsättning på närmare 30 procent jämfört med ett normalår, redovisar ett positivt driftresultat är mycket tillfredsställande, säger Andreas Andersen.

Nedstängningen av Liseberg kompenseras delvis av statliga stöd. När det statliga stödet för korttidspermittering och omställning på 149 mkr läggs till driftresultatet lyfts det totala resultatet till 159 mkr. Delar av det stöd som betalats ut under 2021 avser dock verksamhetsåret 2020.

– Principiellt bör man se 2020- och 2021-boksluten som ett, säger Andreas Andersen.

Totalt sett gick Liseberg miste om en omsättning på cirka 1,7 miljarder kronor under pandemin.

Utöver driftsresultat och statligt stöd redovisar Liseberg en rad engångsintäkter 2021, där försäljningen av hotellfastigheten Hotell Liseberg Heden samt försäljningen av byggrätter till World of Volvo står för största delen. Dessa engångsintäkter lyfter resultatet för 2021 till 491 mkr, och bidrar till att återställa en del av bolagets soliditet.

– Lisebergs finansiella ställning har stärkts under 2021, och vi står väl rustade inför färdigställandet av Lisebergs Jubileumsprojekt, säger Andreas Andersen.

För mer information ombeds media kontakta:
Andreas Andersen, vd Liseberg, på 076-100 80 00.

Femårsöversikt:

2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 878 965 42 516 1 256 541 1 228 782 1 219 452
Resultat efter finansiella poster 490 901 -552 555 198 963 74 596 90 751
Balansomslutning 2 980 632 2 470 589 2 124 939 1 917 690 1 673 957
Soliditet (%) 44,4 34,1 60,4 59,8 63,4
Avkastning på eget kap. (%) 37,1 neg 16,4 6,6 8,8
Avkastning på totalt kap. (%) 16,7 neg 10,2 4,3 5,9
Antal anställda 776 442 1 112 1 112 1 107


För dig som är journalist

Lisebergs pressrum på Mynewsdesk hittar du allt vårt pressmaterial. Följ oss där så missar du inga nyheter från Liseberg.