Information från  byggarbetsplatsen

Liseberg Oceana var bara några månader från att invigas när en tragisk och omfattande brand bröt ut i mitten av februari 2024. Branden har berört och påverkat många, inte minst de som bor eller arbetar nära Oceana. Vi förstår att det finns många frågor om vad som händer nu. På den här sidan samlar vi information om vad som händer just nu på byggarbetsplatsen.

Sidan riktar sig främst dig till dig som bor eller arbetar nära Liseberg Oceana. Om du inte lyckas hitta det du söker finns kontaktuppgifter längre ner. Du kan även läsa mer på NCC:s webb: Vad händer på byggarbetsplatsen nu | NCC

Informationen uppdateras löpande.

Bra att veta

12 april, 2024

Arbetet med att lyfta och transportera bort brandrester, montera ner delar som inte kan återanvändas, sanera och omhänderta det vatten som finns kvar i byggnaden är i full gång.

Det är stort fokus på de södra delarna av platsen, där branden orsakade störst skada. Attraktionsstålet och de glasfiberrester som finns kvar monteras nu ner och transporteras bort för återvinning och deponi. Detta vill vi göra så snabbt som möjligt, men det är ett komplext projekt. Bedömningen är att stålet och glasfibern ska vara bortplockat inom tre veckor. Under tiden har vi saltat markytan, detta då saltet absorberar lösa små partiklar och minskar risken för spridning till omgivningen.

Den kontrakterade saneringsfirman Belfor har påbörjat en skade- och saneringsinventering på plats. Projektet har även fått ett beslut innehållandes riktlinjer från Miljöförvaltningen om hur dag- och släckvatten ska omhändertas. Kort innebär beslutet att vattnet nu renas, genomgår noggranna provtagningar för att därefter släppas ut i dagvattennätet.

Vi har inte full tillgång till bassänghallen än då arbetet med att säkra upp takkonstruktionen fortsatt pågår i den norra delen. För att vädersäkra de invändiga delar som är viktiga att skydda monteras nu en provisorisk vägg upp mellan attraktionstorn och bassänghall, samt en mellan restaurangdel och bassänghall.

Efter branden beställde Liseberg extra städning av allmän platsmark. Vilka ytor som städats har beslutats i samråd med stadsmiljöförvaltningen. Det har genomförts städning flera gånger, senast den 5 april.

Läs gärna mer om stadens åtgärder efter branden på deras webb: Många frågor efter Oceana-branden - Göteborgs Stad (goteborg.se)

 
27 mars, 2024

De första tekniska utredningarna efter branden på Oceana visade att större delar än förväntat klarat sig delvis eller är helt oskadda. Dessa värden behöver skyddas och vädersäkras, samtidigt som de delar som har förstörts behöver monteras ned och hanteras, för att säkerställa att de inte påverkar vare sig miljö eller omgivning. Det arbetet har nu Liseberg tillsammans med NCC inlett och är ett steg i arbetet att omhänderta platsen, samt fullfölja uppdraget från Lisebergs styrelse: Att utreda och säkra förutsättningarna för en återuppbyggnad av Oceana.

Det arbete som nu inletts på platsen fokuserar på att lyfta och transportera bort brandrester, montera ned delar som inte kan återanvändas, sanera och omhänderta släckvatten som finns kvar på platsen. Vecka 13 påbörjades bland annat arbetet med att montera ner stålkonstruktionerna som bar upp vattenattraktionerna.  

I dagsläget finns inget klart slutdatum för rivnings- och saneringsarbetet. Det är ett komplext uppdrag, där troligtvis delar av attraktionstornet, bassänghallens tak och de bärande limträbalkarna behöver rivas, samtidigt som det är viktigt att undvika ytterligare skada på ytor som hittills klarat sig från branden.

I början av vecka 14 skickas ett informationsbrev ut till de som bor eller arbetar närmast Oceana. Ta del av utskicket här.

Vill du ha löpande information från oss?