Inför besöket

Här hittar du information om tillgängligheten på Liseberg som kan vara bra att känna till inför ditt besök. Du kan läsa mer om hur köföreträde och ledsagning fungerar, var du kan parkera, var toaletter och vilrum finns samt kontaktuppgifter. 

Behov av ledsagning 

Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför behov av ledsagare erbjuder Liseberg din ledsagare fri entré som en service för att underlätta besöket i parken. Om du behöver hjälp av en ledsagare för att ta dig i och ur en attraktion, eller som stöd under åkturen, får ledsagaren även ett åkpass utan kostnad. Ledsagaren får ett särskilt ledsagarband.

Behovet av ledsagare ska styrkas med Lisebergs intyg och visas upp hos Gästservice vid besöket. Har du behov av fler än två ledsagare betalar de ordinarie pris. På intyget kan du läsa mer om giltighet och villkor samt vem som är behörig att underteckna. Ett intyg gäller i tre år från det datum det undertecknats.

Även intyg som styrktes under 2022 gäller i tre år och behöver inte uppdateras förrän 2025. Intygen kan uppvisas digitalt eller i pappersform. 

Intyg köföreträde och ledsagning

Behov av köföreträde

För att underlätta besöket erbjuder Liseberg stöd i form av köföreträde till parkens attraktioner för dig med sjukdom eller funktionsnedsättning som innebär behov av kortast möjliga kötid för att klara besöket. Du får då ett särskilt köföreträdesband.

Behovet av köföreträde ska styrkas med Lisebergs intyg och visas upp hos Gästservice vid besöket. På blanketten kan du läsa mer om giltighet, villkor och vem som är behörig att underteckna.

Intyg köföreträde och ledsagning

 

 

Praktisk information i och utanför parken


Parkering

Vid Södra entrén (Södra vägen 72) finns fem parkeringsplatser och vid Norra entrén (Örgrytevägen 5) finns en parkeringsplats reserverad för dig som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Läs mer om parkeringar runt Liseberg

Entré och Gästservice

Det finns två entréer för att komma in till Lisebergs nöjespark och vid varje entré finns bemannad gästservice. Norra entrén hittar du vid Liseberg station och Korsvägen och Södra entrén finns vid Herman Lindholms Torg 1.

Scen och evenemang

Läs om aktuella tillgänglighetsanpassningar under respektive scen eller evenemang här på liseberg.se.

Syn- och hörselstöd
Har du nedsatt syn eller hörsel? Vi strävar efter att våra scener och föreställningar ska vara tillgängliga för alla. Lisebergsteatern och Rondo har alla hörselslingor installerade. Läs mer om hörslingor under respektive evenemang.

Toaletter och vilrum

Vilrum finns på Gästservice vid Södra entrén. Här finns första hjälpen utrustning och möjlighet till vila. Här finns också en större tillgänglighetsanpassad toalett, som är utrustad med skötbord, lift och dusch (sele tillhandhålls ej). Vid övriga toalettenheter i parken finns också minst en toalett anpassad för rullstolsanvändare.

Se lista över toaletter under service i parken.

Rullstol

Det finns ett antal rullstolar att låna vid Förvaringen vid Norra entrén. Antalet rullstolar är begränsat och vi rekommenderar därför att du förbokar en rullstol via Lisebergs bokning och kundservice på 031-400 100. Du behöver kunna uppvisa giltig legitimation.

Servicehundar

Om du är i behov av en servicehund är de välkomna till parken, men bara om de är i arbete. Andra djur får stanna hemma. Vid evenemang med sittande publik vid Stora Scenen är ett antal platser i ytterkant, längst fram vid scenen reserverade för funktionshindrade med servicehund. Här får hundarna lite mer utrymme och det finns tillgång till vatten och skugga.

Kontaktuppgifter

Har du frågor inför ditt besök? Kontakta gärna Lisebergs bokning och kundservice på telefon 031-400 100 alternativt maila oss på [email protected] Har du frågor under ditt besök i parken? Kontakta gärna vår Gästservice eller personal på plats så hjälper de till.