Inför besöket

Här hittar du information om tillgängligheten på Liseberg som kan vara bra att känna till inför ditt besök. Du kan läsa mer om hur köföreträde och ledsagning fungerar, var du kan parkera, var toaletter och vilrum finns samt kontaktuppgifter.

Behov av ledsagning 

Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför behov av ledsagare erbjuder Liseberg din ledsagare fri entré som en service för att underlätta besöket i parken. Ledsagaren åker även med dig gratis i attraktionerna, ledsagarbandet gäller som åkbiljett för ledsagaren när ni åker tillsammans.

Behovet av ledsagare ska styrkas med Lisebergs intyg och visas upp hos Gästservice vid besöket. Har du behov av fler än två ledsagare betalar de ordinarie pris. På intyget kan du läsa mer om giltighet och villkor samt vem som är behörig att underteckna. Ett intyg gäller i tre år från det datum det undertecknats.

Även intyg som styrktes tidigare under 2022 eller 2023, gäller i tre år och behöver inte uppdateras förrän senare. Intygen kan uppvisas digitalt eller i pappersform.

Internationellt utfärdade ledsagarkort samt EU:s Disability Card ger rätt till ledsagning.

Intyg köföreträde och ledsagning

Behov av köföreträde

För att underlätta besöket erbjuder Liseberg stöd i form av köföreträde till Lisebergsparkens attraktioner för dig med sjukdom eller funktionsnedsättning som innebär behov av kortast möjliga kötid för att klara besöket. Du får då ett särskilt köföreträdesband.

Behovet av köföreträde ska styrkas med Lisebergs intyg och visas upp hos Gästservice vid besöket. På blanketten kan du läsa mer om giltighet, villkor och vem som är behörig att underteckna.

Internationellt utfärdade ledsagarkort samt EU:s Disability Card ger vid behov rätt till köföreträde.

Intyg köföreträde och ledsagning

 

 

Praktisk information i och utanför Lisebergsparken


Parkering

Vid Södra entrén (Södra vägen 72) finns fem parkeringsplatser och vid Norra entrén (Örgrytevägen 5) finns en parkeringsplats reserverad för dig som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Läs mer om parkeringar runt Liseberg

Entré och Gästservice

Det finns två entréer för att komma in till Lisebergsparken och vid varje entré finns bemannad Gästservice.

Norra entrén hittar du vid Liseberg station och Korsvägen och Södra entrén finns vid Herman Lindholms Torg 1.

Scen och evenemang

Läs om aktuella tillgänglighetsanpassningar under respektive scen eller evenemang här på liseberg.se.

Syn- och hörselstöd
Har du nedsatt syn eller hörsel? Vi strävar efter att våra scener och föreställningar ska vara tillgängliga för alla. Lisebergsteatern och Rondo har alla hörselslingor installerade. Läs mer om hörslingor under respektive evenemang.

Toaletter och vilrum

Vilrum finns på Gästservice vid Södra entrén. Här finns första hjälpen utrustning och möjlighet till vila. Här finns också en större tillgänglighetsanpassad toalett, som är utrustad med skötbord, lift och dusch (sele tillhandhålls ej). Vid övriga toalettenheter i parken finns också minst en toalett anpassad för rullstolsanvändare.

Se lista över toaletter under service i parken.

Rullstol

Det finns ett antal rullstolar att låna vid Förvaringen vid Norra entrén. Antalet rullstolar är begränsat och vi rekommenderar därför att du förbokar en rullstol via Lisebergs bokning och kundservice på 031-400 100. Du behöver kunna uppvisa giltig legitimation.

Servicehundar

Om du är i behov av en servicehund är de välkomna till Lisebergsparken, men bara om de är i arbete. Andra djur får stanna hemma. Vid evenemang med sittande publik vid Stora Scenen är ett antal platser i ytterkant, längst fram vid scenen reserverade för personer med funktionsnedsättning som har med sig servicehund. Här får hundarna lite mer utrymme och det finns tillgång till vatten och skugga.

Kontaktuppgifter

Har du frågor inför ditt besök? Kontakta gärna Lisebergs bokning och kundservice på telefon 031-400 100 alternativt maila oss på [email protected] Har du frågor under ditt besök i parken? Kontakta gärna vår Gästservice eller personal på plats så hjälper de till.