Är du leverantör till Liseberg och ska upprätta en faktura?

Liseberg använder sig av e-faktura. Vi tar inte emot pappersfakturor, utan dessa kommer att returneras till avsändare med uppmaning att istället skicka e-faktura. 

För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör.

E-faktura skall i första hand skickas i formatet BIS 3.0 via Peppol: https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/

Adressering:
Peppol: 0007:5560236811.
Samtrafik: Operatören är Logiq, adressera till: Organisationsnummer 5560236811.

I de fall du inte har en egen lösning för sändande av e-faktura kontakta Liseberg så kommer Liseberg tillhandahålla förslag på lösning.

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste nedan krav uppfyllas:

  • Generella krav enligt bokförings- och mervärdesskattelagen.
  • Fakturan ska innehålla ”Er Referens” (referensnummer eller personnamn kommunicerat av Liseberg).
  • Om möjligt skicka med visningskopia i XML-filen.
  • Fakturan ska innehålla Lisebergs ordernummer i fältet ”Ert ordernummer” (9 siffror långt, börjar på 8) om ni har fått ett sådant vid beställning från oss.
  • Fakturan ska innehålla avtalsnumret. Om du har avtal direkt med Liseberg är avtalsnumret diarienummer för avtalet. Om du har Ramavtal med Göteborgs stads förvaltning för Inköp (INK) är det INKs ramavtalsnummer som ska anges på fakturan.
  • Om relevant ska fakturan även innehålla uppgifter som framgår av avtalet.

Fakturor som saknar nödvändig information oavsett leveranskanal kommer att returneras till leverantören för komplettering innan betalning genomförs.

För mer information se: https://www.logiq.se/skicka-e-faktura/liseberg

För tekniska frågor och uppsättning, kontakta i första hand er befintliga operatör. Om ni inte har någon VAN-operatör och vill komma igång att skicka e-fakturor, kontakta:
Logiq: www.logiq.se
Mail: [email protected]

För frågor till Liseberg kontakta ekonomiavdelningen: [email protected]

Observera att Lisebergskoncernen består av tre bolag. Kontrollera att rätt bolag står som fakturamottagare och att ni använder rätt org.nr i samband med e-faktureringen.