Under besöket

Här hittar du information om tillgängligheten på Liseberg som kan vara bra att känna till under ditt besök. Hur det funkar med våra attraktioner, restauranger, toaletter och vilrum.

I Lisebergsparken

Delar av Lisebergsparken är kuperad. För att ta dig till övre delen av Lisebergsparken behöver du använda en väg med brant lutning, som leder från Lisebergsteatern, förbi attraktionerna i övre parken och fram till AtmosFear.

Under Halloween och Jul förvandlas Lisebergsparken med hjälp av dekorationer, ljud- och ljuseffekter, aktörer, försäljningsbodar, pumpor, granar med mera. Detta kan påverka tillgängligheten.

Tillgänglighet i våra attraktioner

Lisebergsparkens åkattraktioner följer olika säkerhetsföreskrifter. Byglar, säkerhetsbälten eller annan anordning säkrar att du sitter tryggt under åkturen. Ofta är det dessa säkerhetssystem som sätter begränsningarna för vilken längd, kroppsform eller funktionsnedsättning du som passagerare kan ha.

Det finns alltid personal på plats vid attraktionerna för att hjälpa till och i svårbedömda fall är det alltid de som avgör om du kan åka eller inte. Tyvärr kan inte alla åka allt, men alla kan åka något.

På Gästservice kan du alltid få vägledning om vilka attraktioner som fungerar för just dig.

Tillgänglighet i våra restauranger

Alla Lisebergs restauranger är tillgängliga för rullstolsanvändare. På restaurang Tyrolen finns det hänvisningsskyltar till en särskild entré. De flesta andra enheter såsom serveringar, butiker och lyckohjul är tillgängliga, men det kan finnas trösklar och andra hinder. Har du födoämnesallergier fråga serveringspersonalen på plats om ingredienslistor så hjälper de dig.

Toaletter och vilrum

På Gästservice vid Södra entrén finns första hjälpen utrustning och möjlighet till vila. Här finns även en större tillgänglighetsanpassad toalett, som är utrustad med skötbord, lift och dusch (sele tillhandhålls ej). Vid övriga toalettenheter i parken finns också minst en toalett anpassad för rullstolsanvändare.

Se lista över toaletter under service i parken.

Behov av rullstol

Om du är i behov av rullstol under ditt besök så finns det ett begränsat antal rullstolar att låna vid Förvaringen vid Norra entrén. Om du på förhand vet att du kommer behöva en rullstol så rekommenderar vi att du förbokar via Lisebergs bokning och kundservice på 031-400 100. Du behöver kunna uppvisa giltig legitimation.

Ta hjälp av vår personal

Om du har frågor, synpunkter eller behöver information, är du alltid välkommen till Gästservice. Vi finns vid Norra entrén och Södra entrén. Här kan du även hämta ut ledsagarband och/eller köföreträdesband (kräver giltigt intyg).