Paus från vardagen

Liseberg vill gärna vara med och skapa stunder för barnen och ungdomarna där de får en glädjefylld paus från vardagen – åtminstone för en liten stund.

Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus har i uppgift att genom olika insatser och aktiviteter, få sjukhustiden att gå lite snabbare för de sjuka barnen.

Liseberg vill byta ut sjukhusmiljön mot karuseller och skratt. För att stödja Insamlingsstiftelsen har vi därför arrangemanget Barnsjukhusets dag på Liseberg. Barnen, och deras familjer, som är inskrivna på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus får då entréer och åkpass.

Lisebergskaninerna besöker också sjukhuset minst fyra gånger per år.

All pant som samlas in på Liseberg går till Insamlingsstiftelsens arbete.

Jag vill läsa mer om Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus arbete

Liseberg stödjer Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Se filmen