Paus från vardagen

Liseberg vill gärna vara med och skapa stunder för barnsjukhusets barn och ungdomar där de får en glädjefylld paus från vardagen – åtminstone för en liten stund.

Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus har i uppgift att genom olika insatser, få sjukhustiden att gå lite snabbare för de sjuka barnen. Genom samarbetet med Liseberg kan Insamlingsstiftelsen tillföra saker och skapa miljöer, upplevelser och aktiviteter som ger glädje och en ökad livskvalitet för barnen och deras familjer.

Liseberg byter gärna ut sjukhusmiljön mot karuseller och skratt.  Därför arrangerar vi tillsammans med Insamlingsstiftelsen Barnsjukhusets dag på Liseberg en gång per år. Barnen som är inskrivna på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, och deras familjer, får entréer och åkpass för att vara med denna dag eller en annan dag som passar dem bättre.

Lisebergskaninerna besöker också sjukhuset minst fyra gånger per år.

All pant som samlas in på Liseberg och alla mynt från Lisebergs önskebrunn går till Insamlingsstiftelsens arbete.

Jag vill läsa mer om Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus arbete

Liseberg stödjer Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Se filmen