Live på Liseberg

På grund av den pågående Coronakrisen har Liseberg nu tagit beslut om att ställa in hela sommarens konsertprogram. Beslutet omfattar Stora Scenen, Lilla Scenen och Polketten. Totalt handlar det om sjuttio akter som flyttas fram till 2021 eller avbokas.

Vi ser inte att det är möjligt att genomföra konserterna med de rekommendationer för folksamlingar som råder just nu, men följer utvecklingen och jobbar med att hitta nya datum för livekonserterna längre fram. Håll dig uppdaterad på liseberg.se.

 

Live på Liseberg presenteras i samarbete med

Feels Good To Be Free

En tillbakablick på Live på Liseberg 2019!

Tongivande musikhistoria på Liseberg

Dare to Care

- en satsning på ömsesidighet och mot sexuella övergrepp

Tillsammans med Svensk Live, RFSU och flera andra festivaler, arrangörer och artister jobbar vi för allas rätt till sin kropp och sin sexualitet. På festivaler och klubbar - och överallt.

Dare_to_care_1920x1080.png

Dare to Care handlar framför allt om att skapa en publikkultur som förespråkar kommunikation, ömsesidighet och samspel i sexuella relationer. I praktiken innebär det att jobba med såväl normer och värderingar som praktiskt säkerhetsarbete tillsammans med arrangörerna men också om att prata med publiken på plats.

Läs mer om Dare to Care här

DARE_TO_CARE_BLACK150px2.png