Live på Liseberg

På grund av den pågående coronapandemin har inga publikkonserter kunnat genomföras på Liseberg under 2020. Vi längtar efter att kunna erbjuda livemusik igen och följer noga utvecklingen av smittspridning samt rekommendationer för folksamlingar. När situationen tillåter hoppas vi kunna bjuda på sommarens största musikupplevelser – Live på Liseberg igen.

.

 

Live på Liseberg presenteras i samarbete med

Feels Good To Be Free

En tillbakablick på Live på Liseberg 2019!

Tongivande musikhistoria på Liseberg

Dare to Care

- en satsning på ömsesidighet och mot sexuella övergrepp

Tillsammans med Svensk Live, RFSU och flera andra festivaler, arrangörer och artister jobbar vi för allas rätt till sin kropp och sin sexualitet. På festivaler och klubbar - och överallt.

Dare_to_care_1920x1080.png

Dare to Care handlar framför allt om att skapa en publikkultur som förespråkar kommunikation, ömsesidighet och samspel i sexuella relationer. I praktiken innebär det att jobba med såväl normer och värderingar som praktiskt säkerhetsarbete tillsammans med arrangörerna men också om att prata med publiken på plats.

Läs mer om Dare to Care här

DARE_TO_CARE_BLACK150px2.png