Helhjärtat och långsiktigt

Varje år tar Liseberg emot en mängd förfrågningar om att stödja olika organisationer, företag, föreningar och enskilda individer eller projekt. Tyvärr kan vi inte hjälpa alla, även om behoven är stora och ändamålen goda.

Stöd ges i första hand i form av entréer och åkpass. Stöd ges genom olika samarbetsorganisationer och endast i undantagsfall direkt till slutmottagaren.

De organisationer vi stödjer måste uppfylla särskilda kriterier och vår ambition är att samarbeta med organisationer vars arbete är långsiktigt.

  • Insatsen ska i första hand rikta sig till barn och unga som befinner sig i en ekonomisk, social eller hälsomässigt utsatt situation och som utan Lisebergs bidrag inte har möjlighet att ta del av nöjesparkens olika upplevelser. Våra stödinsatser kan också rikta sig till andra grupper i samhället som befinner sig i liknande situationer. Insatserna kan även vara av utbildningskaraktär och ska då vara kopplade till områden som Liseberg ser som viktiga framtidsfrågor.
  • Mottagarens verksamhet ska vara lokalt förankrad och arbeta förenligt med Lisebergs övergripande värderingar.
  • Mottagarens verksamhet ska vara organiserad av en allmännyttig ideell förening eller stiftelse eller vara en del av den kommunala verksamheten.


Vill du veta mer om Lisebergs stödinsatser eller skicka in en förfrågan?

Stämmer er organisation och ert ändamål överens med ovanstående kriterier är du välkommen att skicka in en skriftlig förfrågan via e-post till: [email protected]

För att behandlas inför nästkommande år vill vi ha din ansökan senast den 30 september. Ange information om syfte, aktuell stödmottagare, hur verksamheten är organiserad, lokalisering, kontaktperson och kontaktuppgifter.

Liseberg förbehåller sig rätten att besluta om stöd ska medges eller inte. Alla insatser regleras skriftligt i avtal.

Liseberg ger inte stöd som ska utgöra priser i lotterier, tävlingar, auktioner eller dylikt.