Minnen för livet

Liseberg delar ut entréer och åkpass till göteborgare som av olika anledningar inte har möjlighet att själva bekosta ett besök i parken.

Utsatta barn, unga och deras familjer är en grupp Liseberg vill satsa på. Därför samarbetar vi med olika enheter inom Göteborgs Stad, dit vi skänker entréer och åkpass. Utdelningen sker sedan via socialsekreterarna eller via de olika verksamheterna. 

Att få en möjlighet att göra något roligt och att få ta del av det staden erbjuder tror vi är värdefullt, både på kort och på lång sikt. Genom samarbetet med Liseberg erbjuds en stund av glädje tillsammans i parken. Ett besök som förhoppningsvis ger fina minnen att tänka tillbaka på.

Liseberg stödjer de ekonomiskt utsatta