Hållbara upplevelser

Hållbarhet för Liseberg handlar om att agera ansvarsfullt och långsiktigt. Vi förvaltar och utvecklar verksamheten med utgångspunkten att vi har Liseberg till låns av kommande generationer.

Liseberg strävar efter att vara världsledande inom hållbar parkverksamhet och vill leda den hållbara utvecklingen av nöjesparksbranschen.

Vårt systematiska hållbarhetsarbete styrs av Lisebergs Hållbarhetsdirektiv och ledningssystem.

Liseberg certifierat enligt hållbarhetsstandarden ISO 20121

Som första nöjespark i världen blev Liseberg i december 2021 certifierad enligt standarden ISO 20121. Standarden innehåller krav på ledningssystem för hållbarhet vid evenemang. Sedan juni 2023 är även verksamheten vid Lisebergsbyn och Liseberg Camping Askim Strand certifierad. Certifikatet är ett kvitto och bevis för att vårt hållbarhetsarbete och engagemang uppfyller ISO-kraven och att en oberoende tredje part bedömt att vi har relevanta arbetssätt och förutsättningar på plats. ISO 20121 täcker in alla dimensioner av hållbarhet – miljömässig, social och ekonomisk och bedömningen är att certifieringen kommer bidra till ett mer hållbart parkbesök samt utveckla Liseberg som helhet.

Vårt ISO 20121-certifikat

Lisebergs viktigaste hållbarhetsfrågor

Eftersom hållbarhet rymmer många olika frågor har Liseberg genom en väsentlighetsanalys ringat in de områden som är viktigast för oss att arbeta med. Här har vi utgått från vad våra intressenter tycker är viktigt, vilken påverkan verksamheten har på människa och miljö samt de utmaningar och möjligheter detta innebär för oss.

Våra viktigaste hållbarhetsfrågor:

 • Säker och trygg miljö
 • Arbetsglädje, service och jämlikt bemötande
 • Resurs- och klimateffektivitet
 • Bidrag till den lokala samhällsutvecklingen
 • Ansvarsfulla inköp

Målsättningar framåt

 • Att beräkna och minska klimatpåverkan
 • Att minska mängden engångsartiklar
 • Att stärka energiförsörjning och energieffektivisering
 • Att förbättra tillgängligheten för gäst
 • Att stärka Lisebergs arbetsgivarvarumärke, med fokus på insatser inom medarbetarengagemang, social hållbarhet och långsiktig kompetensförsörjning, samt
 • Att stärka stoltheten och engagemanget för hållbarhetsarbetet