Köpvillkor

På denna sida hittar du våra allmänna villkor för köp via liseberg.se.

Version 2.2

1. Allmänt

1.1. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller endast när du som konsument genomför ett köp via www.liseberg.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Ditt köp innebär att avtal ingås mellan dig och Liseberg AB med organisationsnummer 556023-6811 (”Liseberg”). För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder du dig att följa Villkoren i sin helhet.

1.2. För att göra ett köp på Webbplatsen måste du ha fyllt 18 år. Liseberg accepterar inte kreditköp av personer under 18 år. Liseberg förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra ditt köp (vid exempelvis felaktiga personuppgifter eller betalningsanmärkningar).

1.3. Liseberg reserverar sig för eventuella skrivfel på Webbplatsen.

2. Lisebergs kontaktuppgifter m.m.

Bolagets namn: Liseberg AB
Organisationsnummer: 556023-6811
Telefonnummer (växel): 031 – 400 100
E-postadress: [email protected]

Postadress: Liseberg AB 
Box 5053 
402 22 Göteborg

3. Bindande avtal

3.1. Ett bindande avtal om köp är ingånget först när Liseberg skickar dig en orderbekräftelse per e-post. Spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Liseberg avseende ditt köp.

4. Kunduppgifter

4.1. När du genomför ett köp kommer du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du ansvarar för att de uppgifter som du fyller i är korrekta och fullständiga.

5. Priser och betalning

5.1. Vid köp via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Pris anges i svenska kronor och inklusive moms. Utöver det totala pris som anges i ”kassan” tillkommer inga ytterligare kostnader för dig. Dock krävs uppvisande av giltigt campingkort (Camping Card Europe) vid incheckning av husvagn, husbil eller tält på någon av Campingläggningarna.

5.2. Endast de betalningsmetoder som går att välja i ”kassan” accepteras av Liseberg.

5.3. Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

 • Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här.
 • Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.
 • Betala Direkt: Betala Direkt baseras på autogiro och ditt konto debiteras först när butiken har hanterat din beställning och skickat din order. Villkoren för Betala direkt finner du här. 
 • Banköverföring: Ditt konto debiteras omedelbart efter att beställningen har lagts. 

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här. För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.

6.  Integritetspolicy

6.1. För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig.

Mer information om Klarna kan du hitta här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.

7. Parkprodukter

7.1. De värdebevis du  kan köpa att använda i Lisebergsparken kallar Liseberg för parkprodukter (”Parkprodukter”). Lisebergskortet, Stora Guldpasset, Lilla Guldpasset, Stora Åkpasset, Entrébiljett och 5-kampshäfte är alla exempel på Parkprodukter. Vad som anges i kapitel 7 gäller endast vid köp av Parkprodukter.

7.2. Efter att du genomfört ditt köp får du en orderbekräftelse som innehåller en PDF-fil. Om du valt att få dina Parkprodukter som SMS får du det istället för PDF-filen. Dina Parkprodukter hämtas ut i någon av Lisebergsparkens entrékassor mot uppvisande av SMS eller utskriven PDF. Liseberg förbehåller sig rätten att begära att du uppvisar giltig legitimation för att lämna ut Parkprodukterna.

7.3. Parkprodukterna ”5-Kamp Afterwork” och ”5-Kamp Helkväll” hämtas ut på Gästservice som ligger till vänster om Lisebergsparkens huvudentré.

7.4. Om du raderat ditt SMS eller tappat bort din utskrivna PDF kan köpta Parkprodukter hämtas ut på Gästservice vid Lisebergsparkens huvudentré mot uppgift om ordernummer och din, vid köptillfället, angivna e-postadress.

7.5. Parkprodukter är endast giltiga enligt de förutsättningar som anges i beskrivningen av varje specifik produkt. Observera att Parkprodukter är giltiga en viss säsong innevarande år (Kalenderår), och att Liseberg inte återbetalar köpta Parkprodukter för att de inte hämtats ut eller nyttjats under den aktuella säsongen som framgår av beskrivningen av varje specifik produkt. Express-Pass som du får vid köp av allt-i-ett är endast giltiga den dag de köpts för. Till skillnad från övriga parkprodukter är Lisebergskortet, Stora Guldpasset och Lilla Guldpasset inte säsongsbaserade produkter, utan gäller vid parkens alla ordinarie öppetdagar/-tider under innevarande kalenderår. Lisebergskortet, Stora Guldpasset och Lilla Guldpasset kan återaktiveras för påföljande kalenderår. Återaktivering kan ske på Liseberg.se, direkt i parken via våra kassor eller på Gästservice. Giltighetstiden på Lisebergskortet, Stora Guldpasset och Lilla Guldpasset kan kontrolleras på "mitt kort" på Lisebergs App, som finns tillgänglig på Appstore och Google Play. Det går också bra att ringa Lisebergs Bokning - och Kundservice på 031 - 400 100.

7.6. Du förbinder dig, i och med köpet, att följa Lisebergs vid var tid gällande Parkregler samt att följa Lisebergs personals anvisningar. Om du brister i detta avseende får Liseberg vägra fullgöra avtalet. Detta innebär att du får lämna Lisebergsparken och att dina Parkprodukter är förbrukade. Ingen ersättning utgår till dig för minskat värde av tjänsten. I de fall Parkprodukten är någon typ av säsongskort ska Liseberg, under förutsättning att Liseberg mottagit dina kontaktuppgifter, meddela dig skriftligen att Parkprodukten är förbrukad.

7.7. Liseberg garanterar att den tjänst som är kopplad till köpt Parkprodukt fullgörs enligt produktens beskrivning. Liseberg lämnar inga garantier avseende köer eller attraktioners och spels drift, eftersom dessa i stor utsträckning ligger utanför Lisebergs kontroll. Liseberg vill också förtydliga att köpt Parkprodukt endast kan nyttjas under Lisebergsparkens öppettider. De Parkprodukter som ger dig rätt att åka i Lisebergs attraktioner, omfattas av de restriktioner som framgår av Lisebergs längdgränser och vid var tid gällande säkerhetsregler.

7.8. Parkprodukter får endast köpas för personligt bruk. Det innebär att du  inte får sälja Parkprodukter vidare eller erbjuda Parkprodukter i tävlingar, eller liknande utan skriftligt medgivande från Liseberg. Liseberg förbehåller sig rätten att beslagta och makulera Parkprodukten vid återförsäljning eller försök till återförsäljning till ett högre pris än vad Parkprodukten kostar. Vid makulering av Parkprodukt på grund av ovan angivna skäl så återbetalar Liseberg inte eventuellt distributions- eller leveransavgift.

7.9. Du är medveten om att gästernas säkerhet alltid är högsta prioritet för Liseberg. Du åtar dig därför att följa Lisebergs personals uppmaningar och Lisebergs regler för säkerhet, trivsel och ordning. Du hittar dem här: https://www.liseberg.se/planera-besoket/service-i-parken/?activeTab=tab-2012

8. Lisebergs stugor och camping

8.1. Lisebergs campinganläggningar (”Campinganläggningarna”) utgörs av Lisebergsbyn och Lisebergs camping Askim Strand. Vad som anges i kapitel 8 gäller endast vid köp av logi på Campinganläggningarna.

8.2. Campinganläggningarna tillämpar en åldersgräns på 18 år, vilket innebär att personer under 18 år endast är välkomna att bo på Campinganläggningarna i vuxens sällskap.

8.3. Bokningsavgift samt avbeställningsskydd ingår vid köp av logi på Webbplatsen. Betalning av logi på Campinganläggningarna sker vid köptillfället. Ångerrätten enligt punkt 10 gäller inte vid köp av logi. Vid avbokning innan eller senast tre dagar före ankomst sker återbetalning av hela det betalda beloppet. Sker avbokningen senare än tre dagar innan ankomst sker ingen återbetalning av det betalda beloppet.

8.4. Om du inte kan utnyttja ditt köpta logi på grund av någon av nedanstående punkter återbetalar Liseberg köpets totala pris trots att avbokning sker senare än tre dagar innan ankomst:

 • Du eller någon av dina medresenärer drabbas av allvarlig sjukdom, allvarligt olycksfall eller dödsfall.
 • En nära släkting till dig eller någon av dina medresenärer drabbas av allvarlig sjukdom, allvarligt olycksfall eller dödsfall.
 • Det inträffar någonting allvarligt utanför din kontroll, som du inte kunde förutse vid köptillfället, som medför att det är orimligt att begära att du ska stå fast vid ditt köp t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Liseberg har rätt att kräva intyg som styrker ovanstående händelser innan återbetalning.

8.5. Vid eventuell återbetalning kommer Liseberg att betala tillbaka det du betalat till Liseberg. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål dock senast 14 dagar från och med den dag då det fastställts att du har rätt till återbetalning. Om du inte tillhandahåller kontouppgifter skickas en utbetalning som löses ut via bank (eventuell bankavgift kan förekomma.)

8.6. Vid eventuella ändringar av köpt logi åläggs du en avgift på 100 SEK per tillfälle.

8.7. Om du, eller någon i ditt sällskap, bryter mot respektive Campinganläggnings ordningsregler har Liseberg rätt att omedelbart avvisa dig och ditt sällskap från Campingläggningen. Du förlorar då din rätt att nyttja köpt logi eller återfå vad du betalat.

8.8. Hos oss ingår avresestädning alltid åt våra gäster. Vid boende i stuga eller vandrarhemsrum ska alla gäster drar av sängkläder, diskar och sorterar sina sopor. Vid behov finns städmaterial i närliggande förråd. Liseberg kan komma att debitera en avgift om stugan lämnas i misskött skick.

8.9. Om du, eller någon i ditt sällskap, förstör någonting i ditt boende eller på aktuell Campingläggning, kommer kostnaden för detta att faktureras dig.

8.10. Entrébiljetter och åkpass som köps i samband med köp av logi på Campinganläggningarna hämtas ut på respektive anläggning. För dessa Parkprodukter gäller de villkor som framgår under punkten 6 ovan.

8.11. Giltigt campingkort (Camping Key Europe) krävs för att få checka in campingekipage (inklusive tält).

9. Hotell Liseberg Heden

9.1. Vad som anges i kapitel 9 gäller endast vid köp av logi på Hotell Liseberg Heden (”Hotellet”).

9.2. Det är möjligt att checka in efter kl 15.00. Vid tidigare ankomst är ni välkomna att lämna ert bagage, parkera bilen samt hämta ev. Lisebergsbiljetter. Personer under 18 år får endast checka in i sällskap av vuxen. Utcheckning sker senast kl 11.00. Söndagar under september - april har vi förlängd utcheckning till kl 13:00.

9.3. I anslutning till hotellet finns 76 parkeringsplatser för våra gäster. Dessa gäller i mån av plats och går inte att förboka. Biljett finns att köpa i receptionen till en kostnad av 195 kr/dygn (2020). Parkeringsplatserna är obevakade och ligger utomhus.

9.4. Om du av någon anledning behöver avboka ditt rum gör du detta senast kl. 18.00 dagen innan ankomst. Uteblir du utan avbokning eller avbokar senare än kl. 18.00, får du betala för ett dygn med samma rumstyp som du har bokat. Bokningar gjorda på liseberg.se kan ändras, avbokas och kontrolleras online. Bokningar gjorda via telefon eller e-mail, kan endast ändras via telefon eller via e-post. Har du bokat hotellrum via en agent (t ex Booking.com, Expedia.se m fl) kontakta dem om du vill ändra eller avboka.

9.5. Vi erbjuder rum där husdjur är välkomna för 300 kr per vistelse. Gäller i mån av plats och glöm inte att meddela oss när du bokar. Du kan rasta du ditt husdjur i omgivningarna utanför hotellet då våra gröna innergårdar inte tillåter husdjur.

9.6. Hotell Liseberg Heden är ett rökfritt hotell. Otillåten rökning på rummet debiteras med en avgift. Vi hänvisar rökare till området utanför hotellets entré.

9.8. Om du, eller någon i ditt sällskap, bryter mot respektive hotellets ordningsregler har Liseberg rätt att omedelbart avvisa dig och ditt sällskap från Hotellet. Du förlorar då din rätt att nyttja köpt logi eller återfå vad du betalat.
Om du, eller någon i ditt sällskap, förstör någonting i ditt boende eller på aktuell Hotellet, kommer kostnaden för detta att faktureras dig.

10. Evenemangsbiljetter

10.1. Liseberg anordnar löpande evenemang i sina evenemangslokaler Rondo och Lisebergsteatern. Kapitel 10 gäller endast vid köp av biljetter (”Evenemangsbiljetter”) till ett sådant evenemang (”Evenemanget”). Villkoren gäller oavsett om du köpt Evenemangsbiljetter hos Liseberg direkt eller genom ombud.

10.2. Evenemangsbiljetter är personliga och är endast giltiga för de personer vars namn angivits vid köpet och som framgår av respektive Evenemangsbiljett. Evenemangsbiljetter är därför endast giltiga i kombination med giltig legitimation.

10.3. Vid köp av Evenemangsbiljetter har du inte rätt att ångra ditt köp enligt kapitel 11 nedan.

10.4. Du är medveten om att publikens säkerhet alltid är högsta prioritet för Liseberg. Du åtar dig därför att alltid följa Lisebergs personals uppmaning. Du åtar dig också att under Evenemanget inte:

 • Ta med dig alkoholhaltiga drycker in till Evenemanget
 • Uppträda märkbart berusad
 • Bryta mot lag eller de lokala ordningsföreskrifterna
 • Störa den allmänna ordningen eller motarbeta Lisebergs eller polisens arbete med att upprätthålla ordningen
 • Bryta mot ett mellan dig och Liseberg ingånget avtal
 • Om du brister i detta avseende får Liseberg vägra fullgöra avtalet. Detta innebär att du får lämna Evenemanget och att dina Evenemangsbiljetter är förbrukade. Ingen ersättning utgår till dig för minskat värde av tjänsten.

10.5. Om Evenemanget ställs in på grund av sjukdom eller annan omständighet utanför Lisebergs kontroll ska Liseberg erbjuda dig nya Evenemangsbiljetter till ett annat datum. För det fall Liseberg inte kan erbjuda nya Evenemangsbiljetter, ska Liseberg istället återbetala hela det belopp du betalat till Liseberg för dina Evenemangsbiljetter.

10.6. Evenemangsbiljetter får inte säljas vidare eller erbjudas i tävlingar, eller liknande utan skriftligt medgivande från Liseberg. Liseberg förbehåller sig rätten att beslagta och makulera Evenemangsbiljetter vid återförsäljning eller försök till återförsäljning till ett högre pris än vad Evenemangsbiljetten kostar. Vid makulering av Evenemangsbiljetten på grund av ovan angivna skäl så återbetalar Liseberg inte eventuellt distributions- eller leveransavgift.

11. Ångerrätt

11.1. Du har rätt att frånträda ett köp utan att ange något skäl inom 14 dagar. Dessa 14 dagar utgör din ångerfrist (”Ångerfristen”). Ångerfristen löper från och med den dag du mottar Lisebergs orderbekräftelse.

11.2. Om du vill utöva din ångerrätt ska du skicka ett meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet till Liseberg. Detta kan göras via post eller e-post med de kontaktuppgifter som framgår av kapitel 2 ovan. Liseberg ser gärna att du använder Lisebergs ångerblankett.

11.3. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

11.4. Om du utövar din ångerrätt kommer Liseberg att betala tillbaka det du betalat till Liseberg. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål dock senast 14 dagar från och med den dag då Liseberg underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Liseberg kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt, om du inte uttryckligen kommit överens med Liseberg om något annat. Om du inte tillhandahåller kontouppgifter skickas en utbetalning som löses ut via bank (eventuell bankavgift kan förekomma).

11.5. Ångerrätten omfattar inte köp av logi, evenemangsbiljetter eller övriga köp som är undantagna från ångerrätten enligt 2 kap. 11 § i Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

12. Reklamation

12.1. Om du upplever att det du handlat av Liseberg inte uppfyller dina förväntningar rekommenderas du i första hand att kontakta Lisebergsparkens Gästservice. Gästservice nås enklast via den e-postadress som framgår av kapitel 2 ovan. Vid reklamation som rör logi på någon av Campinganläggningarna rekommenderas du i första hand att kontakta receptionen på den aktuella anläggningen.

12.2. Reklamation ska alltid framföras inom två månader från det att du upptäckte, eller borde upptäckt, att det du handlat av Liseberg inte motsvarar dina förväntningar. Reklamation som avser logi på någon av Campinganläggningarna ska alltid framföras så snart som möjligt efter att bristen upptäckts, så att Liseberg får chansen att rätta till bristen. Om reklamation inte sker i rätt tid förlorar du din reklamationsrätt.

12.3. Om du inte upplever att Liseberg tillmötesgår dina eventuella krav har du rätt att anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden. Allmänna reklamationsnämnden genomför opartiska prövningar av tvister mellan konsumenter och företag. Information om hur du anmäler ett ärende till Allmänna reklamationsnämnden finns på www.arn.se

13. Befrielsegrunder

13.1. Varken Liseberg eller du ansvarar för brister i fullgörandet av avtalet, om detta beror på en befrielsegrund som meddelas till motparten utan dröjsmål. En befrielsegrund är en allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, ändrad myndighetsbestämmelse, terroristattack, tekniska problem eller liknande omständighet som avsevärt försvårar partens fullgörande av avtalet och som parten inte rimligen kunde förutse eller övervinna. Även när en underleverantör till Liseberg drabbas av en sådan omständighet utgör detta befrielsegrund för Liseberg. En befrielsegrund befriar åberopande part från skadestånd och andra påföljder.

14. Ogiltighet

14.1. Om domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i Villkoren är ogiltig eller icke verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter.

15. Kommersiell fotografering

15.1. Fotografering och videoupptagning i kommersiellt syfte i Lisebergsparken eller på boendeanläggningar är endast tillåten efter godkännande från Liseberg. Vid önskemål om sådant godkännande är du välkommen att läsa mer på vår sida för press och media. Liseberg kan komma att kräva ersättning för kommersiell fotografering eller videoupptagning som sker utan sådant godkännande.

15.2 I vissa attraktioner kan fotografering förekomma. Fotograferingen utförs av Liseberg och bilderna raderas efter 7 dagar. Om du i anslutning till åkturen väljer att köpa bilden sparar Liseberg bilden i ett år.