Hållbarhet

Med miljontals gäster från världens alla hörn och tusentals medarbetare strävar vi alltid att arbeta mot ett inkluderande och hållbart Liseberg. Idag och i framtiden. Liseberg är till för alla – och vi menar verkligen alla. I snart hundra år har parken varit göteborgarnas stolthet. Hundra år av åkturer, dans, musik och tid tillsammans. Och det vill vi ska fortsätta i minst hundra år till.

Aktuellt

Nästintill 100 procent KRAV-märkta granar. Det är vad som möter gästerna som besöker Jul på Liseberg i år.

Hållbara val

Källsortering

Från parken och våra boendeanläggningar samlar vi in och källsorterar ungefär 2000 ton avfall varje år. Det mesta återvinns. Allt matavfall som sorteras ut blir biogas. Ju bättre vi blir på att sortera rätt desto bättre är det för miljön.

Engångsartiklar

Vi har som mål att till 2025 fasa ut samtliga engångsartiklar i plast. Tillsammans med våra leverantörer hittar vi andra lösningar så därför hittar du bland annat sugrör i papper eller ekoplast, papperskassar och engångstallrikar av palmblad i parken.

En grön park

Lokes energi “återvinns”

Energin i Lokes pendelrörelse återvinns i parken. Liseberg är den första nöjesparken i världen att investera i en så kallad frekvensomriktare som gör det möjligt att ta tillvara på energin vid Lokes inbromsning.

Förnybar el – vårt vindkraftverk

En nöjespark förbrukar såklart en hel del energi. För att minska vår klimatpåverkan jobbar vi med att hitta så energieffektiva lösningar som möjligt. Bland annat är all vår elenergi 100 % förnybar vindkraft. Vi äger också ett eget vindkraftverk som står för ungefär 5 % av vårt totala elbehov.

Det gröna Liseberg

Det har alltid funnit gott om grönska på Liseberg. Visste du att växterna väljs ut så att det alltid ska finnas något som blommar i nöjesparken? Det gynnar den biologiska mångfalden. Växterna vattnas med vatten från Mölndalsån för att spara renat dricksvatten.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Ylva Linder, Lisebergs hållbarhetschef

“Det som mitt hjärta klappar lite extra för är målet att vi ska vara med och bidra till att göra Göteborg till en bättre plats att bo, verka och vistas i.”Kontakta oss